Stok Kontrol Sorumlusu Nedir?

Stok Kontrol Sorumlusu Ne Demek?

Stok kontrol sorumlusu, görev alanındaki stok hareketlerini düzenli olarak takip etmek, olası aksaklıkları önlemek, dönemsel stok sayım faaliyetlerini organize etmek ve süreç iyileştirmelerinde bulunmakla görevlidir.

Stok Kontrol Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yer aldığı sektör ve kuruma bağlı olarak görev tanımı farklılık gösterebilen stok kontrol sorumlusunun mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Organizasyon veya depo ortamında stok kontrolü ile ilgili her türlü faaliyeti planlamak ve denetlemek,
 • Günlük stok hareketlerini düzenli olarak kontrol etmek,
 • Hatalı ürün iade işlemlerini belirlemek ve takip etmek,
 • Envanterleri sistem üzerinden periyodik olarak kontrol etmek,
 • Stok giriş ve çıkış evraklarını kontrol etmek ve ilgili sisteme kaydetmek,
 • Depo envanter sistemindeki aksaklıkları araştırmak ve tekrarlanmaması için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Stok bütçe çalışmalarının yürütülmesine destek olmak,
 • Aylık ve dönem sonu stok sayımlarını organize etmek,
 • Üretim, satın alma nakliye ve ilgili diğer ekiplerle iş birliği yapmak,
 • Stok farklarını incelemek, analiz etmek ve yapılabilecek iyileştirmeleri önermek,
 • Stok sayımları hakkında düzenli raporlar oluşturmak ve üst yönetime iletmek.

Nasıl Stok Kontrol Sorumlusu Olunur?

Stok kontrol sorumlusu olmak için, üniversite veya meslek yüksekokullarının İşletme, Depo ve Stok Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Lojistik ve ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Stok Kontrol Sorumlusunda Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.