Stok Kontrol Uzmanı Nedir?

Stok Kontrol Uzmanı Nedir?

Stok Kontrol Uzmanı Ne Demek?

Stok kontrol uzmanı nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; iş yerlerinde bulunan depo alanlarındaki stok hareketlerinin takibini ve güncelliğini sağlayan çalışandır. Stok kontrolü sağlayan bu çalışanlar, işletme içerisindeki malzemelerin stoklanmasını sağlamak üzere ürün siparişinde de bulunup bu malzemeleri depolamakla görevlidir. Depo yöneticileri, depodaki maliyetleri düşük tutmak, malzemelerin etkili bir şekilde depolanması ve kontrolünün sağlanması amacıyla stok kontrol uzmanı ile çalışır.

Stok Kontrol Uzmanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Stok kontrol uzmanı nasıl olunur sorusuna, üniversitelerin Lojistik, Lojistik Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İşletme gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir şeklinde yanıt verilebilir. Bunun yanı sıra adaylar stok yönetimi, depo ve sevkiyat yönetimi, lojistik yönetimi, ileri derece excel gibi eğitimler alarak bu alanda kendilerini geliştirip iş bulma olanaklarını artırabilirler. Stok kontrol uzmanı eğitimi için kurslara ve sertifika programlarına da katılım sağlanabilir.

Stok Kontrol Uzmanı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Üretim, lojistik, mağazacılık ve daha pek çok sektörde faaliyet gösteren işletmeler, depo kaydı ve stok yönetim süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla bünyesinde stok kontrol uzmanı çalıştırır. Stok kontrol uzmanı görev tanımı genel itibariyle şu maddelerle açıklanabilir;

 • Firmanın kullandığı stok sisteminin fiziki stoklar ile uyumluluğunu kontrol etmek,
 • Stok giriş ve çıkış kontrollerini sağlamak,
 • Stok hareketlerinin takibini gerçekleştirmek,
 • Belli aralıklarla depo sayımı yapmak,
 • Depo alanındaki stok farklarını inceleyip analiz etmek ve gerekli iyileştirmeler için öneride bulunmak,
 • Yapılan malzeme sayım sonuçlarının sistem ile uygunluğunu kontrol etmek,
 • Sayım sonucunda gerekli raporları hazırlayıp yönetime sunmak,
 • Hatalı stok giriş kayıtlarının düzeltilmesini sağlamak,
 • Stok yönetim sürecine dair yöneticisinden gelen talepleri karşılamak,
 • Operasyonel sarf malzemelerinin kullanımının takibini yapmak,
 • Dağıtım merkezlerindeki stokların kullanılan sistem üzerinden doğruluğunu takip etmek,
 • Stokların doğruluğu için mal kabul, satın alma, sevkiyat operasyon çalışanları arasındaki iletişimi gerçekleştirmek,
 • Dağıtım merkezlerine gönderilen malzemelerin depolar arası transfer işlemlerini yapmak,
 • Günlük olarak periyodik sayımlar yapmak,
 • Depo ile mağazalar arasındaki hatalı işlemleri çözüme kavuşturarak düzeltme yapmak,
 • Stoklarda tutarlılık sağlamak için gerekli çalışmalarda aktif rol almak,
 • Günlük, haftalık ve aylık raporlar hazırlamak.

Malzemelerin depolanması, doğru yere gönderilmesi ve son stok kontrollerinin sağlanması, stok kontrol uzmanı ne iş yapar sorusuna verilecek yanıtlardan biridir. Depo alanı içerisinde bir ürünün azalması halinde stok kontrol uzmanı, sipariş talebinde de bulunabilir. Nakliye yöneticisi, depo ve sevkiyat yöneticisi stok kontrol uzmanı ile koordineli çalışır. İşletmenin malzeme giderlerinin azaltılması için malzemelerin doğru ve güvenilir bir şekilde depolanması ve stok kayıtlarının oluşturulması konusunda stok kontrol uzmanı önemli rol oynar.

Stok Kontrol Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Birçok işletmede malzeme ve ürünlerin fiilen tutulduğu ve stok kayıtlarının gerçekleştirildiği birim olan ambar ve sevkiyat bölümü yer alır. Üretim faaliyeti yapan işletmelerin yanı sıra perakende şirketlerinde ve lojistik firmalarında da stok kontrolü önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla malzemelerin giriş çıkışı ve kontrolünü sağlayan stok kontrol uzmanı pozisyonunda çalışacak adaylar için bazı işe alım şartları bulunur. Bunlardan biri; kişilerin malzemeleri tanıma konusunda tecrübe sahibi olmasıdır. Stok kontrol uzmanı adayları araştırmacı, yeniliklere ve öğrenmeye açık olmalıdır. Bunun yanı sıra depo alanında tutulan malzemelerin ithal olması durumunda, adayın yeterli seviyede yabancı dil bilgisine sahip olması da önem arz eder. Stok kontrol uzmanı, sayım ve malzeme takibi işlemlerini gerçekleştireceği için detaylara önem vermeli, dikkatli bir çalışma sergilemelidir. Aynı zamanda stres ile başa çıkabilen ve yoğun çalışma döneminde sakin olabilen adaylar, bu meslek için tercih edilir. Stok kontrol uzmanı, perakende firmalarında, tüm sanayi kollarında, mağazalarda, sayım desteği sağlayan danışmanlık firmalarında, otellerde ve daha pek çok alanda çalışabilir. Stok kontrol uzmanı ne kadar maaş alır sorusu; kişilerin iş tecrübesine ve bilgi birikimine göre farklı şekillerde yanıtlanabilir. Bununla birlikte stok kontrol uzmanı maaşı, sektörün ücret politikasına göre de şekillenebilir. Stok kontrol uzmanı iş ilanları, Kariyer.net üzerinden incelenebilir. Stok kontrol uzmanı olarak görev yapmak isteyen adaylar, firmalar tarafından belirlenen şartları sağladıkları takdirde çalışmak istedikleri şehir içerisindeki veya farklı illerdeki iş ilanlarını Kariyer.net üzerinden inceleyebilir ve bu ilanlara başvuru yapabilir.

Stok Kontrol Uzmanı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Firmalar ürettikleri ürünleri veya dışarıdan tedarik edilen malzemeleri ambar alanında muhafaza eder. Bu malzemelerin stok kaydının tutulması ve doğru veri akışının sağlanabilmesi amacıyla stok kontrol uzmanına ihtiyaç duyarlar. Bu doğrultuda stok kontrol uzmanı pozisyonunda aranan nitelikler şunlardır;

 • Üniversitelerin Lojistik Yönetimi, İşletme, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olmak,
 • MS Office programlarını ileri derecede kullanabilmek,
 • Stok sayım ve kontrol aşamalarında deneyimli olmak,
 • ERP programları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Planlama, raporlama ve organizasyon yönü güçlü olmak,
 • Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak,
 • Problem çözme, stres ile başa çıkabilme, zamanı yönetebilme becerileri bulunmak,
 • Stok süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda alternatif çözümler üretebilmek,
 • Depo ve stok yönetimine dair tüm gelişmeleri takip etmek ve firmaya uygulayabilmek,
 • Detay odaklı, disiplinli ve titiz çalışmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Gelişmiş bir iletişim becerisine sahip olmak.