Süreç Geliştirme Uzmanı Nedir?

Süreç Geliştirme Uzmanı Nedir?

Süreç Geliştirme Uzmanı Ne Demek?

Süreç geliştirme uzmanı nedir, sorusuna; verimlilik ve kalitenin iyileştirilmesi için yeni süreçler tasarlayan, mevcut süreçleri işletmenin politika ve hedefleri doğrultusunda optimize eden profesyonelledir şeklinde cevap verilebilir. Süreç geliştirme uzmanı süreçlerdeki akışı optimize ederek nihai ürünlerdeki değişkenliği asgari düzeye indirir. Aynı zamanda süreçleri takip etmek, sürekli değerlendirmek ve geri bildirimler sağlayarak aksamalar veya iyileştirmeler ile ilgili uygun maliyetli önerilerde bulunmak süreç geliştirme bölümünün en önemli işlevidir. Süreç geliştirme uzmanı üretim aşaması öncesinde hammaddenin işlenmesi ve geliştirilmesinden teknoloji transferine ve ürünlerin test aşamalarına kadar sürecin hemen her aşamasında aktif olarak rol oynamaktadır. Üretim süreçlerinin büyütülmesini desteklemek, süreç optimizasyonu ve iyileştirme faaliyetlerinde yer almak süreç geliştirme uzmanı görev tanımı içerisine dahildir.

Süreç Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Süreç geliştirme uzmanı, üretim ve hizmet sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren çok farklı işletmelerde çalışabilmektedir. Süreç geliştirme uzmanı ne iş yapar, sorusuna ise; bir endüstriyel işletme özelinde formülasyon kontrolü de dahil olmak üzere üretim süreçlerinin optimizasyonu ve süreç geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren profesyoneldir şeklinde cevap verilebilir. Teknoloji transferine katkı sağlamak, fason üretim organizasyonlarında ölçek büyütmek, üretim belgelerinin ve yeterliliklerinin incelenmesi süreç geliştirme uzmanının görevleri arasındadır. Süreç geliştirme uzmanı süreç kalitesi, süreç kontrolü ve mal maliyeti gibi konularda da süreç iyileştirme vazifesi yapmaktadır. Ayrıca kritik kalite niteliklerinin tanımlanması gibi kalite kontrol mekanizmalarının deneysel planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına da destek sağlar. Üretim sürecinde deneysel veri analizi ve dokümantasyon da bu alanda çalışan uzmanın sorumluluğundadır. Bu alanda kariyer planı yapan bireylerin genel olarak görev ve sorumlulukları maddeler halinde aşağıda ifade edilmiştir:

 • İş süreçlerini analiz ederek tanımlamak, süreç haritalarını hazırlamak, operasyonlar için dokümantasyon çalışmaları yapmak.
 • Süreç geliştirme ve iyileştirme konusunda hazırlanan projelerin yürütücülüğünü yapmak.
 • Süreç iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve uygulamalarını koordine etmek.
 • Tüm süreçleri izleyerek verilere dönüştürmek ve analiz ederek raporlamak.
 • Süreçlerdeki performans parametrelerini ölçerek kurum hedeflerinin bunlara uyumunu izlemek.
 • Süreç test düzeneklerinin ve uygulamalarının yapılmasının sağlamak.
 • IT tabanlı projelerde analiz yapmak, dokümantasyon oluşturmak ve eğitim vermek.
 • İş akış projelerindeki süreçleri detaylandırmak ve var olan sisteme entegre etmek.

Süreç Geliştirme Uzmanı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Süreç geliştirme uzmanı nasıl olunur, sorusu; öncelikle çalışılmak istenen sektörün gerektirdiği alanda lisans eğitimi almak, şeklinde cevaplanabilir. Süreç yönetiminin hayati olduğu endüstriyel kuruluşlarda genellikle faaliyet alanı ve ürün çeşitliliği ile ilgili mühendisler istihdam edilmektedir. Bununla beraber süreç geliştirme uzmanı görev ve sorumlulukları dikkate alındığında eğitim programı açısından en uygun bölümlerin Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği olduğu söylenebilir. Bu bölümlerin dışında, Makine Mühendisliği bölümünden mezun adaylar da işverenler tarafından istihdam edilebilmektedir.

Süreç Geliştirme Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Süreç geliştirme uzmanı öncelikle problemleri okuyabilmelidir. Güçlü analitik becerilere sahip olmak, ayrıntılara önem vermek bu alandaki profesyoneller için hayati olabilmektedir. Süreç geliştirme bir düzen gerektirdiğinden süreç geliştirme uzmanı da son derece organize olmalı, yüksek sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Süreç geliştirme uzmanı olmak için diğer genel şartlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

 • Güncel üretim teknolojileri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • İş etüdü, zaman etüdü ve hat dengeleme gibi modüller hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Alternatif çözüm üretme becerisine sahip olmak.
 • Yatırım finansmanı ve fizibilite çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Üretim süreçlerinin tanımlama, yönergeler oluşturma ve seri üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Operasyonun sözleşme şartlarına uygun ve Standart Operasyon Prosedürüne (SOP) göre başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Yalın üretim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Süreç Geliştirme Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Süreç geliştirme uzmanı, süreç yönetiminin gerekli olduğu hemen her işletmede istihdam edilebilmektedir. Endüstriyel kuruluşlar, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, finans kuruluşları ve hizmet sektöründen firmalar, süreç/proses geliştirme uzmanlarından yararlanmaktadır. Süreç geliştirme uzmanı işe alım şartları sektöre ve işletmenin ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir. Süreç geliştirme uzmanı istihdamında işletmelerin genel olarak işe alım şartlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, 
 • Süreç iyileştirme, süreç ve iş geliştirme, yeniden yapılandırma projelerinden tecrübe sahibi olmak.
 • Proje yönetiminde tecrübeli olmak.
 • SAP uygulamasını kullanabilmek.
 • İleri derecede Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak.
 • İş akış programlarına hakim olmak.
 • Kritik ve analitik düşünebilmek.
 • Stratejik bakış açısına sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği güçlü olmak.
 • Gelişime açık, sonuç ve çözüm odaklı olmak.

Süreç geliştirme uzmanı maaşı işletmelerin ölçeklerine ve faaliyet alanlarına göre değişebilmektedir. Bu pozisyonda çalışmak ve kariyerini bu şekilde ilerletmek isteyen adaylar süreç geliştirme uzmanı iş ilanları aracılığıyla araştırma yapabilir ve niteliklerine uygun ilanlara başvurabilirler. Kariyer.net üzerinde yer alan iş fırsatları, il ve ilçe filtrelemesi yaparak takip edilebilir. Buna göre İstanbul'da yaşayan adaylar, İstanbul süreç geliştirme uzmanı iş ilanları arasından ikamet ettikleri adrese en yakın olan seçenekleri inceleyebilir, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.