Süreç / Proses Teknisyeni Nedir?

Süreç / Proses Teknisyeni Nedir?

Süreç / Proses Teknisyeni Ne Demek?

Süreç / proses teknisyeni; firmaların üretim departmanında üretim aşamasında numune alabilen, reçete hazırlayan, proses kontrol elemanlarını kullanıp süreci değerlendiren, departman içerisinde proses ekipmanlarını kullanabilen, elde ettiği analiz sonuçlarına göre üretim aşamalarına yön veren ve işletme atıklarının depolanmasını sağlayan kişidir.

Süreç / Proses Teknisyeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çözelti hazırlamak gibi detaylı inceleme gerektiren görevleri bulunan süreç / proses teknisyeninin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Firmaların üretim departmanında kullanılacak hammaddeleri kontrol etmek,
 • Ürün hareketlerine yön vermek,
 • Reçete uygulamak ve tarifler doğrultusunda üretimin gerçekleşmesini sağlamak,
 • Gaz, katı ve sıvıların taşınmasını sağlamak,
 • Analiz hazırlıkları yapmak,
 • Yaptığı analiz sonuçlarına göre üretime yön vermek,
 • Ürünlerden numune örnekleri almak,
 • Üretimde basınçlı tanklar kullanmak,
 • Kurutucu ve filtre gibi ürünleri kullanmak,
 • Proses kontrol elemanlarını kullanmak ve onları değerlendirmek,
 • İş organizasyonu yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli departmanlarda önlem almak,
 • Laboratuvar girdi ve çıktılarını kontrol etmek,
 • Üretimle ilgili raporlama yapmak.

Süreç / Proses Teknisyeni Nasıl Olunur?

Süreç / proses teknisyeni olmak için lise ve dengi eğitim kurumlarının Kimya Proses ve Kimya Teknolojisi programlarından mezun olmak gerekir.