Tasarımcı Nedir?

Tasarımcı Ne Demek?

Öncelikle tasarım, belirli bir alanda fırsat yaratma ya da bir soruna çözüm üretme fikrinden yola çıkılarak oluşturulan düşüncenin, bir çalışma metoduyla planlanması ve somutlaştırılma çalışmasıdır. Temelde ise yaratıcı sürecin kendisini anlatan plana bağlı kalarak herhangi bir ürün ya da hizmetin inşa edilmesi sürecini tanımlar. Ortaya konacak olan şey her ne ise, sürecin organizasyon şemasında her türlü faaliyeti içerisinde barındıran tasarlama eylemi, bir fikirden yola çıkılarak oluşturulur. Bu fikir ortaya konacak olan ürün ya da hizmet ile yeni bir şey ortaya çıkarmak ya da herhangi bir soruna çözüm üretmek olabilir. Dolayısıyla zihninde oluşturduğu fikre biçim vererek somutlaştıran kişiye de tasarımcı denir. Hayâl gücü ve motivasyona dayanan fikir süreci bile kendi başına tasarımcı kimdir sorusunu cevaplayabilir. Çünkü tasarımcı ileriye dönük, özgün ve yaratıcı düşünceleri olan, aynı zamanda süreci doğru yönetebilecek disipline sahip kişidir. Fikrin somutlaştırılma aşamasındaki öz disiplin, sürecin akış şemasına uygun ve doğru ilerlemesini sağlar. Genellikle ön planda olan konu gerçekleştirilen bu disiplinli çalışmada ortaya çıkan ürün ya da hizmetin işlevselliğidir. Bunun amacı tasarım kavramının kapsadığı anlam bütünlüğünden kaynaklanır. Tasarımcı kime denir sorusu sorulduğunda, bulduğu fikri belirlediği amaç için belirli sistemsel plân aşamalarından geçirerek, disiplinli bir çalışma gösterip ortaya bir ürün ya da hizmetin çıkmasını sağlayan kişi olarak tanımlanır. Bunun sebebi ise ortaya konulan ürünün kişinin kendi yaratıcı çözüme ve somutlaştırma istikrarına dayanmasıdır. 

Tasarımcı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çoğu konuda gözlemci konumunda oldukları için yaratıcılıkları ve estetik algıları yüksektir. Değişime kolay adaptasyon sağlayarak tasarımlarını yeni trendlere göre şekillendirebilirler. Ayrıca yeri geldiğinde kendi tarzlarının dışına çıkma ve risk alabilme cesaretine sahiplerdir. Tasarımcı ne iş yapar sorusuna cevap olarak, temelde her şeyden önce kişinin aktif olarak fikir üreten biri olması gerekir. Bunun için yaratıcı bir zihne ve hayâl gücüne ihtiyacı vardır. Çıktının özgün ya da planlanana uygun olabilmesi için bu noktada birey, kişisel olarak kendini donanımlı bir hale getirme çabasındadır. Hangi alanda ilerlemek istediğine karar verip bu alan ile ilgili gerekli tüm araştırmaları yapar, okur ve inceler. Gerektiği durumlarda yaratıcı yönünü besleyecek ortamlarda fiilen bulunur. Bunun yanı sıra yalnızca kendi alanında değil farklı alanlarda da araştırmalarını sürdürür ve kendini besleyici çalışmaların içerisinde yer alır. Kısacası tasarımın bir disiplin işi olduğunun farkında olarak hareket eder. Tasarımcı olmak için neler yapılmalı sorusu, tasarımcı olmak isteyen kişide bulunması gereken özellikler özelinde incelenebilir. Kişi içinde bulunduğu zamanda insanın gereksinimlerinden yola çıkarak, günümüz teknolojisiyle değişen gelişmelere ve çeşitliliğe ayak uydurur. Sonuçta ürün ya da hizmetin tasarım süreci ve son olarak çıktı aşamasında kullanılan yöntemler, yollar zamana ve teknolojiye bağlı değişkenlik gösterir. Sorun çözen, fikirden doğarak, hedeflenen alanda yapacak olduğu planlamalarla biçimlendirme eylemlerinin akış sırasını doğru bir şekilde oluşturur. Çünkü bu program, ortaya konulacak olan ürün ya da hizmetin işlevsel olabilmesi için en önemli adımlardan biridir.

Tasarımcı Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Öncelikle tasarım, alan olarak çok geniş ve çeşitlidir. Yönelmek istediğiniz alanı doğru belirleyip ona göre bir eğitim çizelgesi çıkartabilirsiniz. İyi bir tasarımcı olabilmek için gereken şartları karşılamalı ve eğitim almalısınız. Tasarımcı olmak için ne yapmalı tarzında araştırmalara verilebilecek en iyi cevap her koşulda eğitimdir. Her meslek grubunda olduğu gibi tasarımcı olabilmek için de eğitim almak gereklidir. Kişinin kendi kendini geliştirip sektörde nitelikli bir çalışan haline gelmesi seçenekler arasında yer alsa da, teorik eğitim ve uygulamalarla birlikte kelimenin tam anlamıyla işin özünü öğrenebileceğiniz tek yer eğitim kurumlarıdır. Bunun için tasarımcı olmak için hangi okula gidilmeli tarzındaki araştırmalara cevap olarak farklı eğitim kurumlarının bölümleri tercih edilebilir. Örneğin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tasarım bölümleri genel olarak Grafik Tasarım Bölümü, Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Moda Tasarım, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Görsel İletişim Tasarımı gibi başlıklar altındadır. 

Tasarımcı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Hangi alanda çalıştığının önemi olmaksızın bir tasarımcının da herkes gibi sahip olması gereken belli başlı özellikler bulunmaktadır. Ancak var olan özelliklerinin üzerine her gün bir yenisini ekleyerek alanında profesyonelleşmeyi sağlayabilir. Kesinlikle iyi bir gözlem yeteneğine sahip olması gerekir. Her şeyi dikkatlice incelemeli, göz ardı edilen noktaları ayırt edebilmelidir. Örneğin, iyi bir tasarımcı kötü tasarımlarla karşılaştığı zaman anlık olarak bile çözüm üretme arayışına girer. Ele aldığı konu her ne ise plânladığı şema doğrultusunda, yaptığı gözlem sonucu fikrini doğru bir araştırma aşamasıyla başlatır. Gerçekleştirecek olduğu tasarımı için verilerden beslenir. Bulduğu her veriyi dikkatlice inceler ve üzerine fikir yürütür. İsteklidir. Çünkü başarılı olmasındaki en büyük pay olan istikrarı ancak kuvvetli bir istek ile sonuca ulaştırabilir. Bu istikrar sayesinde ise her adımı plâna uygun olarak tamamlayıp süreci doğru bir şekilde yönetir. Tasarımcı olmak için gerekli evraklar özelinde net bir liste bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise iş başvurusu gibi durumlarda tasarımcılar için kullanabilecek oldukları en önemli şeyin portfolyo dosyası olmasıdır. Başvurulan alana göre değişkenlik gösteren portfolyolar somut ya da dijital olarak sunulabilir. Tasarımcı maaşları da bu durumda başvurulan alan, tasarımcı portfolyosunun ne kadar güçlü olduğu, başvurulan unvan gibi parametlere dayanarak farklılıklar gösterir. Her alanın sabit belirli bir ücreti olmadığı gibi tasarım alanında da tasarımcının kalitesine göre maaş farklılıkları bulunur. Çalışılan sektör, tasarımların özellikleri, tasarımcının almış olduğu eğitim ve tecrübesi maaşların belirlenmesindeki önemli etkenler arasında yer almaktadır. 

Tasarımcı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Tasarım alanında iş başvurusu yaparken en çok dikkat edilen kriter portfolyo aşamasıdır. Fakat öncesinde tasarımcı, başvurmak istediği alanı ve unvanı yeterince araştırmalıdır. Kendi çalışma alanıyla ilgili oluşu ya da kendi tarzının dışında onu geliştirebileceğini düşündüğü yerleri tercih etmelidir. Özgünlüğün yanı sıra, farklı alanlarda farklı kişilerle çalışmak tasarımcının gözlem gücüne de dayanarak ilerlemek istediği alanda ona çok şey katabilir. İş ilanı belirlendikten sonra hazırlanan portfolyonun yeterince nitelikli projelerden oluşmuş olması önem taşır. Sonuçta profesyonel bir iş başvurusu olacağı için portfolyoda seçici ve özenli davranmak gerekir. Kabul edildikten sonra tasarımcı iş görüşmesi aşaması hazırlanan portfolyonun doğru aktarımı ile devam eder. Görüşme esnasında tasarımların fikir aşamasından somut haline kadar olan süreç doğru ve efektif bir şekilde karşı tarafa aktarılmalıdır. Tasarım alanına ilgi duyan ve kariyerini bu alanda planlamak isteyenler tasarımcı iş ilanları sayfalarına göz atabilirler. Bulunduğunuz şehir özelinde iş başvurusu yapmak isterseniz, Kariyer.net'in filtreleme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Böylece çalışmak istediğiniz şartlara göre iş arayışınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin İstanbul odaklı bir tasarımcı için İstanbul tasarımcı iş ilanları seçeneklerini inceleyebilir, sizin için en uygun şartlara sahip olan ilana başvuruda bulunabilirsiniz. Kariyer'net sayfalarında yer alan başta tekstil sektörü olmak üzere, farklı tasarımcı iş ilanlarını değerlendirebilirsiniz.