Teknik Danışman Nedir?

Teknik Danışman Nedir?

Teknik Danışman Ne Demek?

Teknik danışman, sektörel sorunların giderilmesini ve atılımlar yapılabilmesini sağlar. Danışman, sahip olduğu bilgilerle hizmet aşamalarını değerlendirerek verimli çalışılabilmesini sağlar. Sermayeyle işletme kurup idare konusunda tecrübe eksikliği yaşayanlar, teknik personellerin bilgi birikiminden faydalanabilir. Muhtemel zararların önlenmesi, iş yerinin uluslararası yeterliliğe ulaşması ve hizmet sunulan sektörün canlanabilmesi doğru adımlar atmakla mümkündür. Kaliteyi artırma, yetersiz detayların tespitiyle sağlanacağı için teknik uzman, detaylı incelemeler yapar. Hedef kitleyi analiz etmek, firma donanımlarını değerlendirmek ve ideal üretim düzeyiyle mevcut kapasiteyi kıyaslamak danışman sorumluluğundadır. Düzen kurmak veya düzenin devamlılığını sağlamak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulabilir. Profesyonel anlamda desteği sağlayacak kişi teknik danışmandır.

Teknik Danışman Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik danışman nedir sorusunu cevaplamak için bu pozisyonda görev alanlarda bulunması beklenen niteliklerden bahsedilmelidir. Danışmanlar, bilgi yetersizliğinden kaynaklı riskler karşısında tedbir alınmasını sağlar. Üretim ve pazarlamaya ilişkin profesyonel destekleri, firmanın büyüme hızını yükseltebilir. Hizmetin farklı aşamalarında birçok teknik detay bulunur. Farklı sektörler özelinde yapılabilecek görev tanımları çeşitlilik gösterir. Teknik danışmanın görevleri ve sorumlulukları şunlardır;

 • Üretim departmanındaki olanaksızlıkları tespit etmek.
 • Ürün kalitesini düşüren faktörleri araştırmak.
 • Modern ve eski ekipmanları ayırt edip yenileşme adımlarını yönetmek.
 • Bilgisayar sistemlerinde veya cihazlarda görülen teknik arızaların giderilmesini sağlamak.
 • Depolama koşullarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vermek.
 • Yanlış depolama yöntemlerinin düzeltilmesini sağlayıp ürün kaybına engel olmak.
 • Ambalaj kalitesini değerlendirmek.
 • Ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri için uygun olan ambalajlama yöntemini bulmak.
 • Lojistik operasyonları öncesinde yol durumu, hava durumu ve ürün standartlarını değerlendirmek.
 • Hedef kitle belirlenirken, firma olanaklarına uygun stratejiler kurgulamak.
 • Popüler ürünlerin tespiti konusunda yapılan araştırmaları örneklemek.
 • Reklam projeleri geliştirip firma tanınırlığını artırmak.

Teknik Danışman Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknik danışman nasıl olunur şeklinde araştırma yapanlar için alınması gereken lisans ve lisans üzeri eğitimlerinden bahsedilebilir. Yönlendirmeler yapıp firmanın gelecekteki sınırlarını belirleyen teknik çalışanlar, teorik donanım aracılığıyla hizmet sunar. Mesleki ihtiyaçları karşılayabilecek projelerin hazırlanması ve uygulanması, kağıt üzerinde yapılmış hesaplamalarla mümkündür. Kalkınma girişimlerini başarıya ulaştırmak, planların uygulamadaki muhtemel sonuçlarını görmeyi gerektirir. Teknik danışman, matematiksel düşünme becerisiyle detaylı analiz yapabilir. Personeller çoğunlukla doçent ve profesör unvanlarına sahiptir. Gelişime yönelik yatırımlara açık firmalar, değişik konularda danışmanlık alabilmek amacıyla birçok teknik danışman ile çalışır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip teknik personellerin mezun olduğu bölümler çoğunlukla; Mühendislik, makine bilgisine dayalı ön lisans bölümleri, Mimarlık, Muhasebe, İktisat, Maliye, Ekonometri, Bankacılık, Kamu Yönetimi, Matematik, İstatistik, Dış Ticaret, Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama bölümleridir.

Teknik danışman sorumlulukları, akademik bilgilerin somut tavsiyelere veya projelere dönüştürülmesiyle ilişkilidir. Güncel detaylarla hizmet alıcısının sorularını cevaplamak, faaliyet süreçlerine dahil olmak ve yeni stratejiler belirlemek disiplin işidir. Akademik donanıma sahip olmadan teknik hizmet sunulamaz. Sektörel deneyimlerinden hareketle kendisinin veya çevresindekilerin işlerine yön verenler uzman değildir. Uzmanlık, birçok bilgi arasında ilişki kurarak hesaplama yapabilmektir.

Teknik Danışman Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Teknik danışman, firma personellerinden hiçbirinin göremeyeceği detayları görebilir. Pozisyonun gerektirdiği temel şart; muhtemel durumları analiz edip sunabilmektir. Deneyimle paralel olarak bilgi birikimi edinmiş kimselerle uzmanlar arasındaki fark; araştırma yöntemidir. Teknik danışman, veri analizleri yaparak titiz araştırmalar gerçekleştirir. Özelden genele veya genelden özele hareket edip matematiksel işlemlerle ortaya koyduğu sonuçlar, uzmanın ispatlı tahminleridir. Farklı verileri, detaylı bir şekilde inceleyip ortak noktalarını tespit edebilmek, araştırmacının bilgi seviyesiyle ilişkilendirilebilir. Karşılaşılan problemlerin çözümü olabilecek uygulamalar, problem çözme yeteneğiyle bulunur. Teknik danışman görevleri oldukça çeşitlidir. Bu görevlerden bazıları şunlardır;

 • Hizmet kalitesini artırmaya odaklanmak.
 • Uzmanlık alanına ilişkin sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmek.
 • Detaylı raporlar sunabilmek.
 • Bilgilendirme amaçlı konferanslar düzenleyebilmek.
 • Rahatça iletişim kurabilmek.
 • Güncel gelişmeleri takip etmek.
 • Analitik düşünebilmek.
 • Yaratıcı zekaya sahip olmak.
 • Yeniliğe açık olmak.

Teknik Danışman İşe Alım Şartları Nelerdir?

Teknik danışman iş ilanları görev alınacak sektörün özelliklerine bağlı olarak farklı alanlarda eğitim alınmış olmasını talep edebilir. Özellikle yönetime destek vermek konusunda gerçekleştirilecek danışmanlıklarda, şirketin geleceğini iyileştirmek amacıyla yöneticilere fonksiyonel bilgiler verilir. Danışmanlar sundukları bilginin doğruluğundan emin olmalıdır. Firma departmanlarının faaliyetlerini şekillendirecek adaylarda bulunması gerekebilecek detaylar şöyle sıralanır:

 • Office programlarını profesyonel düzeyde kullanabilmek.
 • Bilgisayar sistemlerine hâkim olmak.
 • Modern hizmet metotlarına merak duymak.
 • Belirtilen süre aralığında deneyim edinmiş olmak.
 • En az bir yabancı dilde okuyabilmek, yazabilmek ve konuşabilmek.

Kariyer.net'te yer alan teknik danışman iş ilanları, birçok farklı sektöre yöneliktir. Teknik servislerde, fabrikalarda, orta ölçekli üretim tesislerinde ve küçük imalathanelerde bu pozisyonda görev almak mümkündür. Teknik danışman maaşları görev yapılacak kurumun özelliklerine, kapasitesine göre değişebileceği gibi adayın eğitimine ve niteliklerine bağlı olarak da değişebilir. Siz de özgeçmişinizle Kariyer.net üzerinden ilgili ilanlara başvurabilirsiniz.