Teknik Müdür Yardımcısı Nedir?

Teknik Müdür Yardımcısı Nedir?

Teknik Müdür Yardımcısı Ne Demek?

Teknik müdür yardımcısı, uzmanlık gerektiren işlerin yönetim kadrosunda bulunur. Müdürler; işletmenin gelir, gider, üretim, pazarlama, depolama, dağıtım işlerini koordine ederler. Müdür yardımcısı unvanına sahip personeller, yöneticisine yardımcı olur ve müdürün talimatlarını yerine getirirler. Kaynak yönetiminin doğru sağlanabilmesi ve müşteri memnuniyeti için sistematik çalışmalar yapılmalıdır. Yönetim kadrosundaki yardımcılar sayesinde veriler çabuk toplanır, alınması gereken kararların tespiti kolaylaşır. Teknik müdür yardımcısı ile müdür yardımcısının farkı hizmet alanıdır. Teknik yardımcı, özel yöntemlerle hesaplanıp yürütülen işlerin sorumlusudur. Müdür yardımcılığı yapanlar, statü gereği aynı seviyede maaş alabilir. Görev ve unvan farklılıkları, idari personellerde bulunması gereken şartları etkiler. İdari kadrosu bulunan kurumların birçoğu, personeller için teknik unvanını kullanabilir.

Teknik Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik müdür yardımcısı nedir sorusuna, pozisyonun gerektirdiği sorumlulukları açıklayarak cevap verilebilir. Teknik işler, teorik bilginin uygulamaya geçirilmesiyle yapılır. Hizmet alanına göre iş detayları farklılık gösterir. Çalışılan işletmede kontrolleri sağlamak, strateji belirleme adımlarını desteklemek, durum değerlendirmesi yapmak ve üst düzey idarecilerle koordineli çalışmak, teknik müdür yardımcısının genel sorumluluklardır. Teknik müdür yardımcısı, uzman olduğu alanda incelemeler yapar. Müdür, yapılacakları belirlerken yardımcılar süreci takip eder. Gözlem yaparak hedeflere uygun adımların atılması, teknik işlerde görev dağılımı gerektirir. Teknik müdür yardımcısı ne iş yapar sorusuna cevap olabilecek görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • Teknik müdür tarafından belirlenmiş hedeflerle mevcut imkanlar arasında ilişki kurar,
 • Donanımların yeterli ve yetersiz olduğu konuları araştırır,
 • Yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup, imkanların elvermediği planları tespit eder,
 • Ulaşılamayan hedeflere alternatif olabilecek fikirler sunar,
 • Üretim kalitesini artırmaya yönelik AR-GE çalışmaları yürütür,
 • Stok şartlarının ürün yapısına uygunluğunu denetler,
 • Üstünün onayıyla, hizmet standartlarını geliştirebilecek projeler yapıp hayata geçirir,
 • Stratejilere uygun hedeflerin belirlenmesinde rol oynar,
 • Ekipman temini ve bakımı için gereken hizmetlerin alınmasını sağlar,
 • Personel yetersizliği yaşanırsa, sektör özelindeki teknik işlere katılım gösterir.

Yukarıda belirtilen görevler özel sektörde teknik müdür yardımcısı olarak çalışan kişilerin genel olarak sorumlu olduğu işlerdir. Diğer yandan MEB teknik müdür yardımcısı görevleri ise eğitim sektörüne ilişkindir. Laboratuvar, uygulama sınıfı ve atölye bulunan teknik liselerin birincil yöneticisine teknik müdür; ikincil yöneticisine teknik müdür yardımcısı denir. Uygulamalı dersler kapsamında sanayi kuruluşlarına gönderilen öğrencilerin durumunu takip etmek, işletmelerle resmi yazışmalar yapmak, disiplin suçlarını işleme almak, okulun demirbaş ekipmanlarını denetleyip stok kontrolü gerçekleştirmek öne çıkan sorumluluklardır.

Teknik Müdür Yardımcısı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknik müdür yardımcısı nasıl olunur sorusuna tek bir yanıt vermek doğru olmaz. Faaliyet alanındaki hizmetlerin ideal kalite ile sunulabilmesi, istihdam alanının gereklerini karşılamakla mümkündür. Elektronik, turizm veya tekstil alanında yürütülen teknik işler, farklı bilgiler gerektirir. Teknik idareciler genellikle alanı ile ilgili ön lisans programında mezundur. Teknik müdür yardımcısı olmak için tercih edilebilecek ön lisans ve lisans programları şöyledir:

 • Makine Teknisyenliği
 • Elektrik Teknisyenliği
 • Dış Ticaret
 • Pazarlama
 • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
 • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Biyomedikal
 • Endüstri Mühendisliği
 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği

Mühendislik bölümlerinden mezun adaylar, iş deneyimine sahip olmaları halinde, müdürlüğe yükselebilir veya müdür konumunda işe başlayabilirler.

Teknik Müdür Yardımcısı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Teknik müdür yardımcısı, görevlerini yerine getirirken kapsamlı araştırmalar yapar. Hedeflere ulaşabilmek ve yeni hedefler belirlemek, teknik incelemelerle mümkündür. İdareciler arasındaki uyum, çalışmaların hızlı ve etkili sonuç vermesini sağlar. Teknik müdür yardımcısı görev tanımı itibarıyla üstüne bağlı kalabilmelidir. Adayların sahip olması istenebilecek özellikler ise şöyledir:

 • Kalifiye personel olmak.
 • Sektördeki yenilikleri takip etmek.
 • Mesleki gelişimi sürdürmek.
 • Deneyimsiz elemanları eğitebilmek.
 • Yöneticilik yetkilerini ölçülü kullanabilmek.
 • Doğru ve yanlış uygulamaları ayırt edip yönlendirmeler yapabilmek.
 • Sektörün yaygın faaliyetlerini firma imkanları dahilinde inceleyebilmek.
 • Temel seviyede bilişim teknolojilerine hakim olmak.
 • Yoğunluk veya mazeretler sebebiyle müdürün yetersiz kaldığı işleri yürütebilmek.

Teknik Müdür Yardımcısı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Teknik müdür yardımcısı görevleri ile firmanın merkezindedir. Yardımcılar, müdürlere destek olarak hizmet standartlarını yükseltmeyi hedefler. MEB okullarında, sanayi tesislerinde, hizmet faaliyetleri yürüten firmalarda, tarım ve hayvancılık kuruluşlarında teknik müdür yardımcısı istihdam edilebilir. Farklı görev ve sorumluluklara sahip idareciler, donanımlarını kullanabilmelidir. Çoğunlukla müdürler planlama, müdür yardımcıları uygulama işlerinden sorumludur. Belirlenen şartlar, teknik müdür yardımcısı kimler olabilir sorusu için yanıt sayılabilir. Birçok firma tarafından iş ilanında yer verilen işe alım şartları şöyledir:

 • En az temel düzeyde yabancı dil bilmek.
 • Meraklı ve atılgan kişiliğe sahip olmak.
 • Saha incelemeleri yapabilmek veya organize edebilmek.
 • Üretimi hızlandırmak ve iyileştirmek için projeler tasarlayabilmek.
 • Açıklayıcı raporlar verebilmek.
 • Teknik problemlere çözüm üretebilmek.
 • Personeller arasındaki problemleri çözebilmek.

Teknik müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar, Kariyer.net üzerinden teknik müdür yardımcısı iş ilanları seçeneklerini değerlendirebilir. Teknik müdür yardımcısı maaşları ise firmanın maaş politikasına ve kişinin tecrübesine, niteliklerine bağlı olarak farklılık gösterir.