Teknik Şef Nedir?

Teknik Şef Ne Demek?

Firmalarda teknik birime ait süreçlerin tümünü yöneten kişi, teknik şef nedir sorusunun yanıtıdır. Bu süreçte teknik planları hazırlamak, planların takibini yapmak, kendisine bağlı çalışanı koordine etmek ve birim yöneticisine bilgi verip raporlama yapmak teknik şefin sorumluluklarıdır. Çalışılan sektörün faaliyetleri doğrultusunda teknik şefler mekanik, elektrik ve bina bakım alanlarında çalışmalarını yürütür. Teknik şef ne demek sorusuna ise şöyle yanıt verilebilir; işletmenin kendisine ait olan yapılarında tadilat, onarım, dekorasyon işlemlerinin takibini ve koordinasyonunu sağlayan kişidir.

Teknik Şef Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşletmelerdeki teknik çalışmaların sorumluluğunu üstlenen ve bu doğrultuda çalışanları yönlendirip iş planı oluşturan teknik şefin görevleri şunlardır;

 • Teknik birimin bütçesini oluşturmak,
 • İlgili projedeki bakım ve onarım faaliyetlerini takip etmek,
 • Teknik birimdeki prosedür ve talimatları hazırlamak,
 • Güncel teknolojileri araştırarak bunların firmaya entegre edilmesini sağlamak,
 • Kendisine bağlı çalışanların gelişimini sağlamak için teknik eğitimler vermek,
 • Sorumluluğu altında olan birimlerin koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
 • Teknik personelin istihdam edilmesi konusunda gerekli ihtiyaçları belirlemek,
 • Dizayn geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında aktif rol almak,
 • Bütçe ve maliyet kontrolü, planlama, metraj, kesin hesap ve hakediş işlem operasyonlarının yürütülmesini sağlamak,
 • İdari ve teknik şartnameler hazırlayarak gerekli değerlendirmeleri yapmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı ihalelerinin takibini yapmak,
 • Firmanın bina ve arsaları ile ilgili tüm teknik çalışmaları gerçekleştirmek,
 • İşletmenin büro ve dış atölyelerinde yaptırdığı proje ve imalat süreçleri takip ederek sonuçlandırmak,
 • Firmanın kiracılar ile olan teknik ilişkilerini yürüterek var olan teknik problemleri şirketin menfaati doğrultusunda çözmek,
 • Mevcut olan teknik arşivin geliştirilmesi, korunması ve güncellenmesini sağlamak,
 • Değerleme raporlarındaki teknik kısımların kontrolünü sağlamak,
 • Firmanın satın alma amacıyla incelediği tüm taşınmazların imar durumunu araştırıp fizibilitelerini yapmak.

Sıralanan bu maddelerin bütünü teknik şef görev tanımı kapsamındadır.

Teknik Şef Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknik şef nasıl olunur sorusuna şöyle cevap verilebilir; öncelikle üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekir. Görevine mühendis olarak başlayan adaylar, teknik alanda kendilerini geliştirip belli bir iş tecrübesi edinerek sorumluluk üstlendikleri takdirde teknik şef olarak görev yapabilirler. Teknik şef; firmanın elektrik elektronik işleri, makineleri ve inşaat yapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmasının yanı sıra ekibini yönetebilmek için liderlik vasıflarına da sahip olmalıdır.

Teknik Şef Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İnşaat, maden, tersane, fabrika gibi alanların bütününde teknik birimler yer alır. Bu birimlerde görev yapan teknik şef de işletmenin faaliyetini sürdürmesi için gerekli kontrolleri yapar ve iş planını hazırlar. Teknik şefte aranan özellikler ise şunlardır;

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak,
 • Teknik konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
 • Planlı bir bakım onarım programı sağlayabilmek için yasal prosedürleri takip edip organize edebilmek,
 • Planlama, denetleme ve koordine edebilme becerisine sahip olmak,
 • Analitik düşünebilmek,
 • İş takibini konusunda disiplinli olma, programlı çalışıp zamanı etkin yönetebilmek,
 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda başarılı olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Raporlama ve sunum kabiliyetine sahip olmak,
 • Güncel teknolojileri takip edip sürekli gelişim odaklı çalışmak,
 • Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek,
 • Sabırlı, dikkatli ve titiz bir çalışma sergilemek.

Teknik Şef İşe Alım Şartları Nelerdir?

Firmalardaki makinelerin ve diğer teknik aksamların, proje ve tasarımların kusursuz bir şekilde çalışması açısından teknik şefe ihtiyaç duyulur. Firmaların teknik şef adayında aradığı kriterler ise işe alım şartlarını oluşturur. Teknik şef olarak görev yapmak isteyen aday, öncelikle mühendislik bölümlerinden mezun olmalıdır. Bunun yanı sıra aday, birimi yönetecek vasfa sahip olmalıdır. Kendisine bağlı çalışan ekibin iş programlarını planlayabilmek, kontrol ve denetimini gerçekleştirebilmek için adayların işine son derece önem vermesi ve iş disiplinine sahip olması beklenir. Yapılan işin detaylarına önem vermek, yaşanabilecek problemleri önceden görüp aksiyon alabilmek ve projenin kusursuz ilerlemesini sağlayacak kararlı adaylar, teknik şef pozisyonu için uygun adaylardır. Yürütülen projenin faaliyet alanına göre teknik şefte aranılan bir diğer nitelik; yabancı dil şartıdır. Teknik sorunların meydana gelmesi halinde doğru ve nitelikli kararları alabilecek düzeyde analitik düşünebilmek, problem çözme odaklı olmak, sabırlı ve dikkatli bir çalışma sergilemek teknik şef adayının işe alınması için önemli kriterlerdir. Teknik şef özel sektörde faaliyet gösteren tüm fabrikalarda çalışabileceği gibi gemi, maden, yapı inşaat firmalarında da çalışabilirler. Teknik şef maaşları ise kişilerin bilgi ve tecrübesine, yöneticilik vasıflarına, yabancı dil bilgisine ve sektörün belirlediği ücret politikasına göre farklılık gösterebilir. Teknik şef iş ilanları, Kariyer.net üzerinden yayınlanır. Çalışmak istediği sektörü belirleyen teknik şef adayları, işletmelerin belirlediği kriterleri sağlamaları durumunda Kariyer.net üzerinden ilgili iş ilanlarına başvuru yapabilir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
7.620 / Aylık
106 kişinin ortalama maaşıdır.