Teknik Sorumlu Nedir?

Teknik Sorumlu Ne Demek?

Teknik sorumluluk nedir sorusunun cevabı, çalışılan sektöre ve iş tanımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Pozisyonun iş tanımı; hizmet veya ekipmanların detaylarına hakim olup gerekli müdahaleleri yapan personel şeklindedir. Teknik sorumlu bir iş yerinde hizmet kalitesini arttırmak için gerekli kontrolleri sağlayan ve tamir işleri için gereken desteği veren personellerdir. Teknik uygulamaları yönetmek ve üst seviyeye ulaştırmak, beceri ve bilgiyle sağlanır. Bu alanda çalışmak isteyen Teknik sorumlu adaylarının sahip oldukları bilgi ve deneyimi en iyi şekilde çalışmak istekileri kuruma sunmaları gerekir. Mülakat veya deneme süreci uygulayarak işe alım yapan şirketler, hesaplama ve planlama becerisi yüksek personellerle çalışır. İş yeri içinde ya da dışında inceleme yapıp yeterlilik ve yetersizlik durumlarını tespit eden sorumlular, hizmetlerin iyileştirilmesini sağlar. Şirket çalışanlarının tümüyle irtibat kurması gerekebileceği için, teknik personel adaylarının iletişim becerisi güçlü olmalıdır. Mesleği ilgilendiren görev ve sorumluluklar, işveren beklentilerini anlamak açısından önem arz eder.

Teknik Sorumlu Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik sorumlu kime denir sorusunu yanıtlamak için teknik işlerden bahsedilebilir. Teknik sorumlu bir iş yerindeki üretim araçlarının çalışma süreçleriyle ilgili olarak görev alır. Örneğin bir fabrikada bulunan; dolum, yıkama, kurulama, süzme, ayırıma, paketleme, kesme, parçalama otomatları müşteri taleplerini karşılamakta zorlanabilir. Yetersizlik yaşanan durumlarda ekipman yenilemek masraflı olabilir. Mevcut imkanların değerlendirilerek işlevsel hale getirilmesi, masrafları azaltırken iş performansını iyi yönde etkiler. Teknik sorumlu, bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışarak firma donanımlarını geliştirir. Bilgi gerektiren işlerin kontrolünü sağlamak temel görevdir. Teknik çalışanın sorumluluğundaki başlıca görevler şunlardır:

 • Bilgisayar arızalarıyla ilgilenmek.
 • Makine ve cihazlarda bulunan problemleri tespit etmek.
 • Kapsamlı tamir işleri için gereken desteği sağlamak.
 • Hizmet kalitesini yansıtan veriler hakkında inceleme yapmak.
 • Gözlem sonucunda, yetersiz olduğu anlaşılan imkanları raporlamak.
 • Bilişim sistemlerini güncelleyip hizmet koşullarını iyileştirmek.
 • Firmaya uygun olabilecek mesleki programlar tespit etmek.
 • Çalışanların yetersiz kaldığı konularda uygulamalı eğitimler sunmak.
 • ARGE çalışmalarına destek vermek.
 • Yatırımların hangi alanda yoğunlaşması gerektiğini araştırmak.
 • Projelerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan para ve insan kaynağı hakkında analiz yapmak.

Teknik Sorumlu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknik sorumlu sahip olduğu görev tanımı ve iş yerindeki konumu sebebiyle önemli bir personeldir. Yeniliklerin araştırılması, hataların düzeltilmesi, projelerin tasarlanması ve dış kaynak kullanımı için temasların kurulması zorlu bir süreç olabilir. Teknik elemanlardan, görevlerini eksiksiz olarak tamamlayıp donanım ve personel uyumunu sağlamaları beklenir. Teknik işleri plana uygun olarak yürütebilmek için lisans seviyesinde eğitim almak gerekmektedir. Adaylarda bulunması istenebilecek diplomalar, ilgili hizmet alanına yönelik diplomalardır. Teknik araştırma, geliştirme, onarma, projelendirme faaliyetleri, mühendislik donanımlarını gerektirir. Teknik elemanların mühendis veya teknisyen unvanına sahip olduğu görülür. Eğitim konusunda teknik sorumlu ile teknik servis çalışanını ayırt etmek önemlidir. Teknik servis elemanı, çeşitli ekipmanların bakım ve onarımını gerçekleştiren tamircidir. Teknik sorumlu, hizmet kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapan ve bu doğrultuda teknik elemanları yönlendiren kişidir. Teknik sorumlu nasıl olunur sorusu için uygun sayılan yükseköğretim programları, çalışılan şirketin sektörüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Makine Mühendisliği, Elektrik ya da Bilgisayar Mühendisliği , Ziraat Mühendisliği gibi bölümler, birçok alanda uzmanlık yapabilecek elemanlar yetiştirir. Farklı sektörlerin teknik işleri birbirinden ayrılır. Gıda, kozmetik, giyim, sanayi, maden işletmeleri, mandıralar ve sera işletmeleri ve fabrikalar teknik hizmet talebi gerektiren alanlardır. Bu sebeple birçok üniversite bölümünü uzmanlık alanı olarak değerlendirebilmek mümkündür. Ayrıca yükseköğretimden farklı olarak TSE tarafından düzenlenen Yetkili Teknik Sorumlu Eğitimi, sanayi kuruluşlarında çalışabilecek elemanlar yetiştirir. Eğitim sonunda yapılan teknik sorumlu sınavı, adayların değerlendirilmesini sağlar.

Teknik Sorumlu Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Teknik sorumlu ne demek sorusunun cevabı, mesleki şartlar açısından belirleyicidir. Teknik personel, kurumsal ihtiyaçları gidermek için araştırma yapıp kalıcı veya geçici çözümler üretir. Hizmet alanları geniş olsa da, uzmanlar belli konuları özümser. Ham madde temini, üretim, depolama, pazarlama, sevkiyat işlerinin idaresi birçok teknik sorumlu tarafından sağlanır. Sorumluların eğitim almış olduğu bölüm, istihdam edilebilecekleri mevkii belirler. Farklı departmanlar için öne çıkan şartlar şunlardır:

 • İstatistiksel verileri yorumlayabilmek,
 • Sayısal düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Uzun, orta, kısa vadeli projelerin geliştirilmesine katkı sağlayabilmek,
 • Gelir kaybına yol açan faktörleri tespit etmek,
 • Gerektiğinde hizmet süreçlerine dahil olmak,

Teknik Sorumlu İşe Alım Şartları Nelerdir?

Teknik sorumlu pozisyonunda iş bulabilmek için deneyimli olunması gerekir. Kapsamlı problemlere çözüm bulmak ve muhtemel zararları engellemek, işverenlerin yaygın talepleridir. Sektörün gelişmelerini yakından izleyen, dinamik ve çalışkan adaylar sıklıkla tercih edilir. Teknik sorumlu iş ilanları çoğunlukla sanayi işletmeleri tarafından yayınlanır. Teknik sorumlu işe alım şartları genel olarak şu şekildedir:

 • Ehliyet sahibi olmak,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek.
 • Üst düzey iletişim becerilerine sahip olmak.
 • Gelişim odaklı olmak.
 • Hizmet dalına yönelik olan bilimsel çalışmaları takip etmek.
 • Yeni bilgileri çabuk kavrayabilmek.
 • Araştırma yapabilmek,
 • Fonksiyonel projeler tasarlayabilmek.
 • Yabancı kaynakların takibi için ileri düzeyde İngilizce bilmek.

Firmalar özelinde istihdam koşulları farklılık gösterebilir. Pozisyonun sorumluluk alanında birçok görev dahil edilebilir. Başvuru sırasında, yapılmış olan görev tanımlarını dikkate almak gerekir. Kalite kontrol, bakım onarım, ARGE, pazarlama, danışmanlık alanlarında kalifiye personel işe alınabilir. Teknik sorumlu olarak çalışmak istiyorsanız, Kariyer.net üzerinde yer alan birçok iş ilanını değerlendirip size uygun seçeneğe başvuru yapabilirsiniz.