Teknolog Nedir?

Teknolog Ne Demek?

Teknolog; firmalara faaliyet gösterdikleri sahaya bağlı olarak ihtiyaç duyulan teknik desteği sağlamak, teknolojik ürünler tasarlamak ve kendisine ilgili birimler tarafından atanan görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Teknolog Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görev aldığı sektöre göre iş tanımı farklılık gösteren teknoloğun genel sorumlulukları şunlardır;

 • Eğitim sektöründe öğrenmeyi destekleyici görsel veya işitsel materyal, yöntem, teknik ve stratejilerin seçimini ve araştırmasını yapmak,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırmada kullanılacak süreç veya araçların tasarlanması ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Ürün geliştirmenin her aşamasında ilgili kalite sistemlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • İlgili yasal ve güvenlik konularını tanımlayarak tüm yeni ürünler için risk değerlendirmeleri yapmak,
 • Teknik departmanın takım üyelerine destek sağlamak,
 • Tekstil sektöründe, üretim aşamalarında tasarım ekibine ve ilgili ürün sorumlusuna teknik destek vermek,
 • Kumaş, aksesuar ve dikiş detaylarının tasarlanmış modele ve kullanıma uygunluğunu kontrol etmek,
 • Üretimde karşılaşılan uygunsuzluklar için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Malzeme özellikleri, trendleri ve tedarikçi gelişmelerini yakından takip etmek,
 • Gıda sektöründe, gıda veya içeceklerin sağlığa uygunluğu ile kalitesini değerlendirmek için fiziksel ve kimyasal analizlerini yapmak,
 • Üretilecek ürünlerin kalite iyileştirmeleri için araştırmalar yürütmek,
 • Sağlık sektöründe araştırma projeleri yapmak ve yürütmek,
 • İstatistiki değerlendirme yapmak üzere gerekli grafik, tablo ve dokümanları hazırlamak,
 • Görev aldığı kurumun hizmet durumunu gösteren istatistiksel rapor hazırlamak,
 • Çalıştığı laboratuvarda doktor talimatlarına uygun şekilde hasta tahlillerini yapmak,
 • Laboratuvar ekipmanlarında meydana gelen arızaları tespit etmek,
 • İlgili yöneticilere haftalık ve aylık raporlar sunmak.

Nasıl Teknolog Olunur?

Firmalar, faaliyet gösterdikleri sahaya bağlı olarak, adaylarda farklı eğitim kriterleri aramaktadır.

Teknologda Olması Gereken Özellikler

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı çalışmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek.

Teknolog İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

SONRAKİ KONU
Teknolog Mülakatları