Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nedir?

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ne Demek?

Özel eğitim kurumları ile devlet okullarında ortaokul düzeyinde okutulan Teknoloji Tasarım dersini veren kişilerdir. Ders müfredatı çerçevesinde teknoloji, sanat, tasarım konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırmak teknoloji tasarım öğretmeninin temel görevlerindendir. Teknoloji tasarım öğretmeni ne iş yapar sorusu, yeni düşünceler ve bakış açıları geliştirmeleri doğrultusunda öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması için teorik ve uygulamalı çalışmaların yapılmasını sağlar şeklinde cevaplanabilir. Devlet okulları ile özel okullarda ortaokul düzeyinde verilen teknoloji tasarım dersi hedefleri ile uyumlu olarak çeşitli teknoloji etkinlikleri düzenler. Öğrencilere uygulamalı etkinliklerde rehberlik ederek teknik bilgi ve beceriler kazandırılması için çalışmak da görevlerinden birisidir. Teknoloji tasarım konusundaki yenilikleri takip etmek de kendisinden beklenen sorumluluklar arasındadır. Teknoloji Tasarım öğretmeni nasıl olunur sorusunun cevabını verebilmek için öncelikle bu alanda hangi eğitimlerin alınması gerektiği bilinmelidir.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ders programı çerçevesinde öğrencilere dersin içeriği, gerçekleştirilecek uygulamalar ve dersin amaçları doğrultusunda bilgilendirmede bulunur. Öğrencilerden dersin kazanımları ile ilgili beklenilen hedefleri açıklayarak planlanan uygulamalı ve teorik çalışmaları onlarla paylaşır. Öğrencilerin ders hedefleri ile uyumlu olarak teknoloji ve tasarım alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak da teknoloji tasarım öğretmeni görev tanımı içerisinde yer alır. Ders müfredatına uygun olarak öğrencilere bilim, sanat ve teknoloji alanında bilgi, beceri kazandırılması da teknoloji tasarım öğretmeninden beklenen sorumluklar arasındadır. Bilim ve teknoloji alanında ürünler ortaya koymuş bilim insanlarının başarı öykülerini ve yaşadıkları süreçleri öğrencilerle paylaşır. Teknoloji ve sanatı birleştirerek yeni düşüncelerin nasıl geliştirileceğine yönelik uygulamalı çalışmalar yaptırır. Bu konuda öğrencilerin gerçekleştirdikleri uygulamalı çalışmaları değerlendirerek onlara rehberlik etmek de görev ve sorumluluk alanı içerisindedir. Teknoloji tasarım şenlikleri ile ilgili etkinliklerde görev alır. Bilim, sanat ve teknoloji alanı ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip eder. Teknoloji tasarım konusunda etkinlikler düzenler. Öğrencilerin yeni buluşlar yeni teknolojik tasarımlar gerçekleştirmeleri doğrultusunda yeteneklerini ortaya çıkarmak da görev tanımı içerisindedir. Çalıştığı eğitim kurumunda kendisinden beklenilen nöbet benzeri görevleri de yerine getirir. Öğrencileri bilim ve teknoloji ile tanıştırmak için Teknoparklar ve çeşitli kurumların Ar-Ge merkezlerine geziler düzenlenmesini sağlar. Eğitim öğretim yılının sonunda öğrencilerin tasarladığı çeşitli teknolojik ürünlerin sergilenmesi için Bilim Şenliğinin organize edilmesi de görev tanımı içerisinde yer alır.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Teknoloji tasarım öğretmeni olarak özel eğitim kurumları ya da devlet okullarında görev alabilmek için öncelikle bu alanda hangi eğitimlerin alınması gerektiği araştırılmalıdır. Teknoloji ve tasarım öğretmenliği mesleğini icra etmek isteyen adaylar, ortaöğretim sürecinden sonra bu alana yönelebilirler. Adaylar bu alanda mesleğin gerektirdiği uygulamalı, teorik bilgi becerileri çeşitli özel ve devlet üniversitelerinin Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği ile İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde edinebilirler. Endüstriyel Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümündeki 4 yıllık lisans öğretimini tamamlayan adayların öğretmenlik yapabilmeleri için Öğretmenlik Meslek Bilgisi ya da Pedagojik Formasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmeleri gerekir.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Teknoloji tasarım öğretmeni olmak için gerekli şartlar sıralandığında ilk madde mesleğin gerektirdiği teknik, teorik ve uygulamalı eğitimlerin alınması gerekliliğidir. Teknoloji tasarım öğretmeni olmak için gerekenler konusunda araştırma yapan kişilerin atmaları gereken ilk adım, gerekli eğitimlerin alınmasıdır. Mesleğin gerektirdiği teorik ve teknik bilginin yanı sıra uygulamalı becerilerin kazandırıldığı ilgili eğitim kurumlarına başvuruda bulunulması gerekir. Adaylar ortaöğretim sürecini tamamladıktan sonra bu alanda eğitim veren çeşitli özel ve devlet üniversitelerindeki Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği ile İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği bölümüne başvuru yapabilir. İlgili bölümlerde eğitimlerini tamamlayan adayların ise öğretmen olarak görev alabilmeleri için Öğretmenlik Meslek Bilgisi ya da Pedagojik Formasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmeleri gerekir. Kamuda görev almak isteyen adayların ise KPSS'den yeterli puan almaları gerekir.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Adayların özel eğitim kurumları ile devlet okullarının ortaokul düzeyinde eğitim veren kurumlarında istihdam olanakları mevcuttur. Devlet okullarında teknoloji tasarım öğretmeni olarak atanmak isteyen adayların KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girmeleri gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan atama şartları ile gerekli puanı sağlayan adaylar diplomaları ile birlikte başvurularını yapabilirler. Özel eğitim kurumlarında görev almak isteyen adaylar ise mesleğin gerektirdiği diploma ve sahip oldukları mesleki sertifikalarla başvurularını gerçekleştirebilirler. Adayların tecrübeleri kamu ya da özel sektör alanında görev almalarına bağlı olarak teknoloji tasarım öğretmeni maaşı değişkenlik göstermektedir. Teknoloji tasarım alanında aldıkları teorik, teknik, uygulamalı bilgi ile tecrübeleri doğrultusunda iş arayışında olan adaylar teknoloji tasarım öğretmeni iş ilanları konusunda araştırmada bulunmalıdır. İş başvurularında özel eğitim kurumları kendi özel şartlarını, mesleğe ilişkin çeşitli yetkinlikler ve tecrübe şartlarını ortaya koyabilir. Eğitimleri, mesleki tecrübe ve donanımları çerçevesinde sektörde bilgi ve tecrübelerini ortaya koymak isteyen adaylar Kariyer.net'in sunduğu iş fırsatlarını inceleyebilir. Adaylar yaşadıkları şehirlerde kendilerine uygun açık iş fırsatlarını takip edebilirler. Ankara’da yaşayanlar Ankara teknoloji tasarım öğretmeni iş ilanları için Kariyer.net'i ziyaret edebilir, aldıkları eğitime ve mesleki yetkinliklerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilirler.