Resim Bölümü

Resim Bölümü Nedir?

Resim, dünya tarihinin en eski sanat dallarından bir tanesi olup, aynı zamanda ilk çağlardan günümüze birçok merak edilen konunun aydınlatılmasında önemli rol oynayan, nesilden nesile kültürden kültüre aktarımın sağlanmasını sağlayan en önemli iletişim araçlarından bir tanesidir de denilebilir.

Resim bölümü ise tüm bu kültürün, geleneklerin, tarzların geçmişten geleceğe aktarılmasını, yorumlanmasını ve yeni eserlerin kitlelere sunulmasını sağlamak adına adayların hayal güçleri ile teknik bilgiyi birleştirmeyi amaçlayan bir disiplindir.

Resim Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Resim, üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan ve yalnızca özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans programıdır.

Her üniversite öğrenci kabulü için gerçekleştireceği özel yetenek sınavı hakkında internet siteleri üzerinden gerekli duyuruları gerçekleştirir.

Resim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Özel yetenek sınavını başarı ile geçmiş olan aday öğrenciler;

 • Görsel Dil Anlatım,
 • Görme ve Biçimlendirme,
 • Atölye,
 • Desen,
 • Figür Çizimi ve Anatomi,
 • Sanat Kavramları ve Terimleri,
 • Duvar Resmi,
 • Özgün Baskı,
 • Disiplinlerarası Sanat,
 • Çağdaş Türk Resim Sanatı,
 • Sergileme ve Sunum Teknikleri

Ve benzeri birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Söz konusu derslerin birçoğunun birden fazla seviye eğitimini veriliyor. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayarak bitirme projesini de başarı ile atlatan öğrenciler “Resim Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.

Resim Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Resim bölümü mezunu ressamlar; araç gereçler yardımıyla akıllarında şekillenen görselleri duvar, kağıt ya da tuvallere resmederler.

Resim Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Resim bölümü mezunları kariyerleri konusunda öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında resim öğretmenliği yapabilirler. Akademik olarak kariyerlerine devam etmeyi tercih edip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayabilirler. Belediyelere ait ücretsiz ya da ücretli kurslarda, halk eğitim merkezlerinde resim konusunda merak sahibi olan kişileri eğitmek için çalışabilirler.

Söz konusu iş olanaklarından devlet kurumlarında olanlarda istihdam elde edebilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olur.

Ressamlar, diledikleri takdirde kendi kişisel atölyelerini ve galerilerini açıp orada eserlerini yaratabilirler ve sergileyebilirler.

Resim Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Resim Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Resim Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Eğitim
 • 2 Eğitim Kurumları
 • 3 Reklam ve Tanıtım
 • 4 Okullar
 • 5 Tekstil

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Eğitim
 • 2 Tasarım / Grafik
 • 3 Reklam
 • 4 Satış
 • 5 Akademik