Topoğraf

Topoğraf nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Topoğraf Kimdir?

Haritacılık alt disiplininde çalışan topoğraf, dünya yüzeyinin haritalarını oluşturmak ve verileri görselleştirmek için çeşitli bilimsel ölçümleri kullanmakla sorumludur. Jeodezik araştırmalar, hava fotoğrafları ve uydu verilerinin sağladığı coğrafi bilgileri toplar, analiz eder ve yorumlar.

Topoğrafın Sorumlulukları Nelerdir?

Kamu kurumları ve özel sektörde istihdam edilme imkanı bulunan topoğrafın sorumlulukları şunlardır;

 • Hava fotoğrafçılığını ve diğer dijital uzaktan algılama tekniklerini kullanarak coğrafi özellikleri belirlemek,
 • Topoğrafik haritalar hazırlamak üzere yer araştırmaları, raporlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinden gelen verileri incelemek,
 • AutoCAD ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarını kullanarak verileri analiz etmek,
 • Elde edilen verileri müşterilere sunmak üzere rapor yazmak,
 • Teknik konular ve inşaat planlarının uygulanabilirliği konusunda danışmanlık yapmak,
 • Yasal mülkiyet sınırları oluşturmak için arazinin mesafe ve açı ölçümlerini yapmak,
 • Tapu, kiralama ve diğer yasal belgeler için arazi notları almak,
 • Jeolojik ve mülkiyet sınır verilerini doğrulamak için arazi geliştirme projeleri sırasında mimar, mühendis ve inşaat personeli ile iletişim kurmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek

Topoğraf Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Topoğraf olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümünden ya da iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının Harita Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Mesleği icra edebilmek için, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartı bulunmaktadır.

Topoğrafta Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • Aritmetik ve matematiksel hesaplamalar yapabilmek,
 • Verileri anlama ve yorumlama becerisi sergilemek,
 • Bağımsız veya bir ekibin parçası olarak çalışabilmek,
 • Problemlere yenilikçi çözümler üretebilmek,
 • Saha çalışmaları gerçekleştirebilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim yeteneği göstermek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Topoğraf Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Teknik %13,5
 • Mühendislik %11,2
 • Teknikerlik %8,9
 • Teknisyenlik %3
 • Üretim / İmalat %2,1
 • Personel %2
 • Hizmet %1,8
 • Genel Başvuru %1,4
 • Ulaştırma %1
 • Bakım / Onarım %0,7
Topoğraf Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %64,3
 • Elektrik & Elektronik %2,4
 • Hizmet %2,2
 • Enerji %2
 • Maden ve Metal Sanayi %1,9
 • Taşımacılık %1,6
 • Topluluklar %0,7
 • Bilişim %0,4
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,3
 • Çevre %0,2
Topoğraf Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %94,9
 • Kadın %5,1
Topoğraf Eğitim Durumu
 • Lise %57,4
 • Ön Lisans %17,9
 • Üniversite %11,6
 • Diğer %7,6
 • İlköğretim %5,1
 • Yüksek lisans %0,3
Topoğraf Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %3,7
 • Selçuk Üniversitesi %1,9
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,1
 • Atatürk Üniversitesi %0,7
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %0,7
 • Giresun Üniversitesi %0,7
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %0,7
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi %0,5
 • Çukurova Üniversitesi %0,5
 • Mustafa Kemal Üniversitesi %0,5
Topoğraf Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Harita Kadastro (MYO) %8,8
 • İşletme %1,3
 • İnşaat (MYO) %1,2
 • Kamu Yönetimi %0,8
 • Harita Mühendisliği %0,6
 • İnşaat Teknolojisi %0,4
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %0,4
 • İktisat %0,4
 • Muhasebe %0,4
 • Muhasebe (MYO) %0,4
Topoğraf Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Mekanik Tesisat Proje Yönetimi %5,6
 • İso 2000-Akreditasyon %5,3
 • Latin Dances %3,6
 • NETCAD %3,3
 • AutoCAD %3
 • Fakülte Futbol Takımı Oyuncusu %2,7
 • REKLAM SENARYO %2,6
 • Yardımcı %2,6
 • Total Station %2,4
 • Nivo %2,2