Üretim Formeni Nedir?

Üretim Formeni Ne Demek?

Üretim formeni nedir sorusunun yanıtı, üretim tezgahları hakkında bilgisi ve tecrübesi bulunan, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda kendisine bağlı çalışanlara talimat verip, koordinasyon sağlayan kişidir. Üretim formeni ne demek sorusuna ise üretimi gerçekleştiren işçilerin çalışmalarını kontrol edip denetleyen kişidir, yanıtı verilebilir. Üretim mühendisi ya da üretim şefine bağlı olarak çalışan bu kişiler, üretilen mamullerin ya da ham maddelerin istenen sonuca ulaşılması konusunda önemli rol üstlenir. Üretim formeni ne iş yapar sorusuna detaylı bir yanıt vermek için görev ve sorumluluklarını açıklamak gerekir.

Üretim Formeni Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Üretim faaliyeti gösteren işletmelerde görev yapan üretim formeni görev tanımı şu şekilde maddeler halinde sıralanabilir:

 • Yönetimden aldığı direktifler doğrultusunda üretim sürecinin takibini yapmak,
 • Üretim sahasında eksik olan malzeme, araç ve gereçleri tespit ederek ilgili birimlere bildirmek,
 • Üretim işçisi ile yönetim arasında köprü vazifesi üstlenmek,
 • Üretim işçilerinin performans analizlerini yapmak,
 • Üretimin devamlılığını sağlamak,
 • Saha içerisinde kırılan, zarar gören teçhizatlar ile ilgili rapor sunmak,
 • Üretim işçilerinin çalışma saatlerini takip ederek vardiya planlaması yapmak,
 • İşçilerin verimli çalışmasını sağlamak adına metot çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Çalışan işçiler arasında iş bölümü yapmak,
 • Üretim siparişlerinin müşteri şartname ve beklentileri doğrultusunda üretilip hazır hale getirilmesini sağlamak,
 • Üretimin geliştirilmesi için gerekli hedeflere ve planlara katkı sağlamak,
 • Üretim ekibine teknik eğitimler vermek,
 • Çevre yönetimine dair faaliyetlerde üretim ekibiyle birlikte destek sağlamak,
 • Üretimden çıkan mamullerin ve yarı mamullerin analizini yaptırıp analiz sonucuna göre hareket etmek,
 • Üretim süreçlerinin tümünü yönetime raporlamak,
 • Kendisine bağlı çalışan işçilerin izin, vardiya, mesai durumlarını yönetmek,
 • Üretim mühendisleri tarafından oluşturulan iş planının uygulanmasını sağlamak,
 • Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarının yanı sıra kalite yönetim sistemlerine uygun bir çalışma sergilemesini sağlamak,
 • Sorumlu olduğu üretim hatlarında 5S faaliyetlerine destek olmak ve bu konuda işçileri bilgilendirmek,
 • Çalışanların devamsızlık durumlarını takip etmek,
 • Belirlenen iş teslim tarihine uygun olarak çalışmak.

Üretimdeki mekanik aksamda bir arıza olması durumunda teknik bakım çalışanlarına bilgi vermek üretim formeni iş tanımı içerisinde yer alır. Üretim formeni, yöneticileri tarafından kendisine verilen görev ve talimatları da ekibinin desteğini alarak yerine getirir. Firmaya ve sektöre bağlı olarak üretim formeni görevleri belli ölçüde farklılık gösterebilir.

Üretim Formeni Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üretim formeni olmak için aranan mezuniyet şartı, sektöre göre farklılık gösterir. Teknik endüstri işletmelerinde üretim formeni olarak çalışacak kişinin meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının; otomotiv, elektrik, elektronik, makine ve benzeri alanlarından birinde eğitim görmüş olması gerekir. Teknik yeterliliğin söz konusu olmadığı durumlarda, üretim formeninde genel olarak çalıştığı alanda tecrübe sahibi olması şarttır.

Üretim Formeni Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Firmaların üretim sahalarında veya üretim bantlarında çalıştırdığı işçilerin sorumluluğunu üstlenmesi gereken üretim formeninde aranan nitelikler şunlardır:

 • En az lise, tercihen meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olmak,
 • Faaliyet gösterilen sektörde üretimde iş tecrübesine sahip olmak,
 • Seri imalat ortamlarında mavi yaka personelin yönetiminde deneyimli olmak,
 • İş takip yeteneği gelişmiş olmak,
 • Problem çözme ve sonuç odaklı çalışabilmek,
 • Stres ile başa çıkabilecek olmak,
 • Yüksek iletişim becerisi bulunmak,
 • Liderlik vasıfları gelişmiş olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak,
 • 7/24 vardiya düzeninde çalışabilmek,
 • Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

Üretim Formeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Üretim sektöründe faaliyet gösteren her işletmede mutlak surette işçiler ve işçiden sorumlu bir üretim formeni bulunur. Firmalar, üretim formeni adaylarından birtakım kriterleri karşılamasını bekler. Bu kriterlerden biri, üretim formeninin daha önce benzer sektörde çalışmış olması ve üretim ekibini yönetme tecrübesinin bulunmasıdır. Üretimin aralıksız gerçekleşmesi sebebiyle üretim formeninin sakin ve stres ile başa çıkabilen yapıya sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra üretim hatlarının yoğun bir çalışma sergilemesi neticesinde formenden yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmesi beklenir. İşletmenin sürdürülebilirliği açısından en önemli bölümlerden biri üretim departmanlarıdır. Dolayısıyla üretimde yüksek verim elde edebilmek için çalışan işçileri verimli ve etkili bir şekilde yönetmek önem arz eder. Üretim formeni işe alım koşullarından bir diğeri ise vardiyalı ve mesaili çalışmaya engel teşkil edecek bir durumun bulunmamasıdır. Üretim formeni; tekstil, inşaat, gemi, otomotiv, seramik, endüstriyel tasarım ve daha pek çok üretim yapılan alanda istihdam edilebilir. Üretim formeni maaşları ise farklılık gösterir. Üretim formenlerinin aldığı ücretler, kişilerin tecrübelerine ve niteliklerine bağlı olarak değişir. Aynı zamanda firmanın kapasitesi, sektörü ve ücret politikası maaş miktarını etkiler. Bu pozisyonda çalışmak isteyen kişiler, üretim formeni iş ilanları seçeneklerine Kariyer.net üzerinden ulaşabilir. Tecrübeleri ile uyumluluk gösteren iş ilanlarını inceleyen adaylar, iş ilanlarına başvuru yapabilir. Ayrıca adaylar belirledikleri şehirlerdeki iş ilanlarını listeleyebilir. Örneğin; İstanbul’da ikamet eden adaylar, İstanbul üretim formeni iş ilanları seçenekleri arasından kendisine uygun ilanı bulabilir.