Ürün Geliştirme Uzmanı Nedir?

Ürün Geliştirme Uzmanı Ne Demek?

Değişen piyasa şartları ve tüketici talebindeki farklıları göz önüne alarak firmanın ya da markanın pazar payını arttırmak amacıyla mevcut ürünlerin tasarımını ve pazarlama adımlarını geliştiren ya da yeni ürünler tasarlayan kişilere ürün geliştirme uzmanı denir.

Ürün Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirketlerin pazarlama fonksiyonlarına bağlı olarak görev yapan ürün geliştirme uzmanı, farklı iş birimleri ile yakın çalışır. Şirketin sektörüne ya da ürün ailesinin çeşitliliğine göre farklı sorumluluk alanları olan ürün geliştirme uzmanının görevleri arasında;

 • Firma ürünlerinin sektöre ait değişimlerini raporlamak,
 • Rakip ürün analizlerini yapmak,
 • Şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve değişimlerini takip etmek,
 • Pazar araştırmaları yapmak ve raporlayarak üst yönetime bildirmek,
 • Şirketin büyüme hedeflerine uygun ürün ailesini takip etmek,
 • Kullanıcılar, tedarikçiler, servis ve hizmet sağlayıcılar arasındaki ilişkiyi yönetmek,
 • Yeni iş alanları belirlemek ve buna uygun yeni ürün tasarlamak, geliştirmek,
 • Ürün yaşam döngüsünü takip etmek ve gerekli durumlarda verimliliği de göz önünde bulundurarak ürünün kaldırılmasına karar vermek,
 • Geliştirmek için çalıştığı ürünün sektörün ihtiyaçlarına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi mevzuatlara uygun tasarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Ürünün maliyet hesaplamasını yapmak,
 • Yeni ya da mevcut ürünün geliştirilmesi için diğer iş birimleri ile birlikte çalışarak plana uygun ilerlenmesini sağlamak,
 • Ürünün pazar hedeflerini belirlemek, yer alır.

Ürün Geliştirme Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin dört yıllık işletme, ekonomi, endüstri ve diğer mühendislik bölümlerinden mezun kişiler ürün geliştirme uzmanı olabilir. Bu pozisyon için sektöre bağlı olarak, belirli bir bölümden mezuniyet şartı aranabilir.

Ürün Geliştirme Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hemen hemen her sektörde çalışabilen ürün geliştirme uzmanlarının sektörden bağımsız olarak bazı eğitimleri alması gerekir. Bu eğitimler arasında;

 • Pazarlama,
 • Girişimcilik,
 • İşletme,
 • Ürün tasarımı,
 • Finans, gibi konular yer alır.