Uzman Yardımcısı Nedir?

Uzman Yardımcısı Ne Demek?

Uzman Yardımcısı; bir iş yerinde bulunan, ilgili herhangi bir departmanda görev alan, uzman kişinin yardımcısı olarak çalışan, kendisine verilen işleri yerine getiren, gerektiğinde uzmanı temsil eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlgili olduğu departmana ve uzmana bağlı olarak sorumluluklarını yerine getiren Uzman Yardımcısının diğer görevleri şöyledir:

  • İş yerlerinde görevlendirildikleri birimin kısa ya da uzun vadeli, günlük işlerine katkıda bulunmak,
  • İş için uzmanlar tarafından yapılacak olan inceleme, araştırma ve diğer bir takım çalışmalar için ön hazırlık yapmak,
  • Gerektiğinde uzmanın görevi olan inceleme ve araştırmaları yapmak,
  • Kendisi de dahil olmak üzere çalıştığı yerde bulunan personellerin mesleki bilgilerinin geliştirilmesi adına verilen eğitimleri takip etmek ve bu alanda bulunan yayınları inceleyip, rapor hazırlamak,
  • Departmandaki uzman kişi ile birlikte kurum içi kurum dışı bir takım toplantılara, denetleme ve inceleme programlarına katılmak,
  • Kendilerine verilen farklı görevleri yerine getirmek,
  • Kamu personeline ait her türlü istatistiki bilgileri toplamak ve bunları değerlendirmek,
  • Kurum içi organizasyon ve metot çalışmaları oluşturmak, yönetmek,
  • İş analizleri ile insan gücü planlaması yapmak.

Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Uzman Yardımcısı olmak için öncelikle üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans programlarından birinden mezun olmak gerekir.