Vekil Öğretmen Nedir?

Vekil Öğretmen Nedir?

Vekil Öğretmen Olmak İçin Nasıl Bir Eğitim Almak Gerekir?

Devlet okullarında eğitim verecek olan vekil öğretmenler; lise, önlisans ve lisans mezunları arasından açıktan atama yöntemi ile seçilir. Özel okullar ise üniversitelerin; Öğretmenlik, Fizik, Matematik,Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerini tamamlayıp, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans programını ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlayanlar arasından vekil öğretmen seçer.

Vekil Öğretmen Ne Demek?

Vekil öğretmen, asli olarak bir öğretmenin kanuni izin gibi nedenlerle işinden uzaklaşması durumunda açılan kadro boşluğunun kapatılması için geçici olarak atanan öğretmene verilen addır. Devlet okullarında çalışan vekil öğretmenler, devlet memurları ile ilgili yasal süreci belirleyen 657 sayılı kanuna göre atanır. Özel eğitim kurumları ise sözleşme ile vekil öğretmen alır.

Vekil Öğretmen Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Vekil öğretmenin en önemli görevi; öğrencilerin bilgi seviyelerini, yaşlarını ve kabiliyetlerini dikkate alarak eğitime devam etmesi ve müfredattan geri kalmalarını engellemektir. Bunun dışında vekil öğretmenden beklenen görev ve sorumluluklar şöyle sıralanır;

  • Yerine geldiği öğretmenin müfredat planlamasına uymak,
  • Öğrencilerin gelişimini takip etmek ve gerekli notları almak,
  • Davranış ve öğrenme sorunu yaşayan çocukları rehberlik servisine bildirmek,
  • Sınıf ortamını eğitim ve öğretime uygun hale getirmek,
  • Öğrenci ve veliler ile iyi iletişim kurmak,
  • Öğrencilerin davranışlarını kontrol etmek.