Vergi Denetmen Yardımcısı Nedir?

Vergi Denetmen Yardımcısı Ne Demek?

Vergi denetmen yardımcısı; uzman olduğu konular doğrultusunda denetim yapan, tahlil düzenleyen, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildiren, rapor düzenleyen ve benzeri işleri yapmakla yükümlü olan kişidir.

Vergi Denetmen Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Her şeyin kuralına ve usulüne uygun olması açısından caydırıcı cezalar ile kontroller yapan vergi denetmen yardımcısının başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  • Yetkili merciler tarafından kendisine verilen vergi incelemesini ve denetimini yapmak,
  • Kararname, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar doğrultusunda verilecek işleri yerine getirmek,
  • Her türlü defter, yazı ve belgeyi incelemek,
  • Vergi dairelerine ait olan para, para kasası ve diğer eşyaların saklanmasını sağlamak,
  • İlgili mevzuat gereğince görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,
  • Görev icra ederken memuriyet sıfat ve yükümlülüklerinin gerektirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak,
  • Vergi Dairesi Başkanlığı’nın kendisine verdiği görevleri yerine getirmek,
  • Vergi mevzuatı konusunda yaşanan gelişmeleri ve değişiklikleri takip etmek.

Vergi Denetmen Yardımcısı Nasıl Olunur?

Vergi denetmen yardımcısı olmak için dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde bulunan bölümlerinden ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde bulunan İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Maliye Bölümü gibi programlarından birinden mezun olma şartı aranmaktadır. Eğitim sonrası devlet tarafından düzenlenen Vergi Denetmen Yardımcısı Sınavına girmek ve başarılı olmak gerekir.