Veri Giriş Elemanı Nedir?

Veri Giriş Elemanı Ne Demek?

Veri giriş elemanı, görev aldığı firmanın idari işleri ile faaliyet alanlarına yönelik bilgilerin dijital ortama aktarılması ve saklanmasından sorumludur.

Veri Giriş Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bağlı bulunduğu sektöre göre görev tanımı farklılık gösteren veri giriş elemanının genel sorumlulukları şunlardır;

 • Kurumsal web sitelerinin çeşitli içerik girişlerini yönetmek,
 • Üretim, tedarik zinciri, depo, satış, iade veya sevk verilerinin ilgili sisteme kayıtlarını yapmak,
 • Veri giriş sürecinde verilerin karşılaştırmalı kontrollerini yapmak,
 • Fatura ve irsaliye gibi belgeleri dijital ortama aktarmak ve saklamak,
 • Online ürün satışı yapan firmaların internet sitelerinde kullanılmak üzere uygun görseller temin etmek,
 • Ürün açıklamalarını girmek ve içeriklerini zenginleştirmek,
 • Yeni ürün, indirim veya kampanyaların sisteme girişlerini ve tanıtımlarını yapmak,
 • Müşteri bilgi formlarının sistem kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • İlgili programlar üzerinden stok kontrolünü ve güncelliğini sağlamak,
 • Kurum anlaşmalarının sistem girişlerini yapmak ve dosyalamak,
 • Sisteme girilen verilerin gizliliğini korumak,
 • Veri tabanlarını yedekleyerek bilgileri güvence altına almak,
 • Sistemdeki tutarsızlıkları düzenli olarak kontrol etmek ve önleyici çalışmalar yürütmek,
 • Muhasebe, insan kaynakları, pazarlama ve diğer ilgili departmanlarla koordinasyon sağlamak,
 • Düzenli olarak ilgili yönetici veya birimlere raporlamalar yapmak

Nasıl Veri Giriş Elemanı Olunur?

Veri giriş elemanı olmak için en az lise öğrenimini tamamlamış olma şartı bulunmaktadır.

Veri Giriş Elemanında Olması Gereken Özellikler

 • Bilişim teknolojilerine hakim olmak,
 • Sunum ve raporlama becerisi sergilemek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.