Veri Mühendisi Nedir?

Veri Mühendisi Ne Demek?

Veri mühendisi, veri tabanlarını yönetmek, analiz etmek ve veriye dayalı çözümler geliştirmek için veri bilimini kullanan kişidir. Veri mühendisleri, veri tabanlarını planlamak, kurmak, kontrol etmek, veri analizi yapmak, veri çözümleri geliştirmek ve veri tabanlarını güvenli hale getirmek gibi farklı görevleri gerçekleştirir. Ayrıca, veri mühendisleri, veriyi kullanarak çözümler geliştirmek ve öneriler sunmak için kurumsal veri madenciliği yapar.

Veri Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bir sistemdeki temel görevi, big data yani büyük boyutlu veriler için veri tabanı ve veri işleme sistemleri geliştirmek olan veri mühendisinin diğer görevleri şöyle sıralanabilir:

  • Sistem için veri işleme sistemi kurmak, test etmek ve bunların devamlılığını sağlamak,
  • Veri tabanı ve veri tabanı uygulaması alanında detaylı bilgisi ile yönetim yapmak,
  • Bağlı bulunduğu sistem için değer yaratmak amacıyla çeşitli ve büyük verileri analiz etmek,
  • İlişkisel veri tabanlarını ya da kaynak verilerini incelemek,
  • Veri analizi yapmak ve sistem için önemli sonuçlar ve çıkarımlarda bulunmak,
  • Yazılım geliştiricisi olarak çalışmalar yapmak,
  • Mevcut durum analizleri yapmak ve hedeflenen sistemin iş paketlerini önceliklendirmek,
  • Üst düzey ve detay yazılım tasarımlarını yapılandırmak,
  • Geliştirilen yazılım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı eğitimlerini bilgisayar başında uygulamalı olarak göstermek,
  • Eğitim materyallerini hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda hazırlamak ve kullanıcı desteği sağlamak.

Veri Mühendisi Nasıl Olunur?

Veri mühendisi olmak isteyen kişilerin üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim veren alanlarında Bilgisayar Bölümü ya da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olması gerekir. Yüksek lisans programları içerisinde yer alan Veri Analitiği ve Yönetimi, Veri Analitiği bölümlerinde de eğitim alınabilmektedir.