Veteriner Hekim Nedir?

Veteriner Hekim Ne Demek?

Veteriner hekim, evcil hayvan, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanların tıbbi durumlarını inceler, hastalıklarını teşhis ve tedavi eder.

Veteriner Hekim Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Veteriner hekimin temel görevi, hayvan yaralanma ve hastalıklarını cerrahi işlemler, röntgen ve ultrason cihazları dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ekipmanlar aracılığıyla tedavi etmektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Hastalık ve enfeksiyonlara karşı hayvanlara aşı yapmak,
 • Sağlık sorunlarını teşhis etmek için hayvanları incelemek,
 • Muayene ve analiz için vücut dokusu, kan, idrar örneği almak,
 • Hayvanları cerrahi veya tıbbi olarak tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmak,
 • Hayvanları test ederek kuduz, brusella gibi hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek,
 • Yaşlı ve ölümcül hastalığı olan hayvanlara ötenazi uygulamak,
 • Hayvan sahiplerine sağlık önlemleri, beslenme ve genel bakım hakkında tavsiyelerde bulunmak,
 • Hayvan ölümlerinin nedenlerini belirlemek için araştırmalar yapmak,
 • Temizlik ve yeterliliklerini belirlemek için hayvan barınaklarını incelemek,
 • Hayvan kayıtlarını tutarak, hastalıkları kamu sağlığı görevlilerine bildirmek,
 • Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar hakkında kamuyu bilgilendirmek,
 • Hastalıkların diğer hayvanlara veya insanlara yayılmasını önlemek amacıyla, geçerli yönetmeliklere uygun karantina ortamını sağlamak,
 • Veteriner hekimlik uygulamaları hakkındaki güncel bilgileri takip etmek,
 • Mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmak

Veteriner Hekim Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Veteriner olmak için Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak gerekir. Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri 5 yıl eğitim verir. Son dönem intörnlük eğitimi alan öğrenciler, yüksek lisans derecesiyle mezun olur.

Veteriner Hekimde Olması Gereken Özellikler

Hayvanlara karşı tutku duyması ve merhamet beslemesi beklenen veterinerin diğer özellikleri şunlardır;

 • Cerrahi manevralar yapabilecek el kabiliyetine sahip olmak,
 • Hayvan sahiplerin endişelerini dinleyip, empati kurabilmek,
 • Hayvan sahipleriyle görüşerek, hayvanın gereksinim duyduğu yardımı belirleyebilmenin yanı sıra, tanının ne olduğunu ve tedavinin nasıl uygulanacağını net bir şekilde açıklayabilecek sözlü iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Problem çözme yeteneği sergileyebilmek
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
21.620 / Aylık
562 kişinin ortalama maaşıdır.