Yazılım Tasarım Mühendisi Nedir?

Yazılım Tasarım Mühendisi Ne Demek?

Yazılım tasarım mühendisi kamuda ya da özel sektörde yazılım ve bilişim alanında yeni sistemler geliştiren ve tasarlayan nitelikli kişidir. Yazılım tasarım mühendisi olarak çalışan kişi birçok alanda hizmet verebilir. Bununla birlikte, yazılım tasarım mühendisi olarak çalışan kişi, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin bilişim departmanında çalışabilir. Sistem ya da yazılım tasarım mühendisi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların online süreçlerinin ve bilgisayar sistemlerinin tasarımı ve işleyişinden sorumlu olan kişidir. Yazılım tasarım mühendisi görevleri içinde donanım, yazılım ve network sistemlerinin işleyişine dair görevler yer alır. Yazılım tasarım mühendisi sorumlulukları kapsamında sistemleri oluşturan alt yapıların ve tüm sistemin üretimini, tasarımını, bakımını, kontrolünü gerçekleştirmek işlemleri yer alır. Endüstriyel, teknik ve finansal, biyolojik, sosyolojik ve çevresel etkileri dikkate alarak araştırmasını yapar. Çalışmış olduğu sektördeki kurumun sistemsel eğitim çalışmalarının maliyet hesaplamalarını, zaman kısıtlamalarını baz alarak gerçekleştirir.

Yazılım Tasarım Mühendisi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yazılım tasarım mühendisi nedir sorusuna belirli bir meslek alanındaki faaliyetlerin zamanında işlemesi için sisteme destek olan, donanımsal sorunları çözen, yazılım tasarımı gerçekleştiren kişidir şeklinde cevap verilebilir. Yazılım tasarım mühendisi kendisine verilen bir görevi zamanında ve tam olarak bitirmekle yükümlüdür. Yazılım tasarım mühendisi görev tanımı kapsamında yazılım tasarımına ilişkin donanım çalışmalarının takibini yapmak gibi işlemler de yer alır. Yazılım tasarım mühendisi ne yapar konusunu daha iyi anlamak için mesleğin görevleri ve yükümlülüklerini tanımlamak gerekir. Yazılım tasarım mühendisi sorumlulukları ve görevleri şunlardır:

 • Çalışmış olduğu kurumun taleplerine uygun yeni yazılım tasarımı yapmak,
 • Tasarlamış olduğu sistem yazılımlarının hedefini belirlemek,
 • Sistem yazılım tasarımının amacına uygun olan elemanı atamak,
 • Kurum içerisinde oluşturulan yazılım tasarımının maliyet hesaplamasını yapmak,
 • Oluşturulan sistem yazılımının ve diğer sistemlerin birbirleriyle uyumlu olarak çalışmasını sağlamak,
 • Yazılımın çalışıp çalışmadığını test etmek,
 • Şirkete kar getirecek ve yararı olacak yeni sistemler ve yazılımlar bulmak ve bunun için araştırma ve çalışmalar yürütmek
 • Yeni yazılım tasarımları geliştirmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve sistemlerde güncelleme sağlamak
 • Kullanılan yazılımların denetimini yapmak
 • Yazılımdaki eksiklikleri tespit ederek geliştirme, iyileştirme gibi faaliyetleri yürütmek,
 • Projenin tüm evrelerini geliştirmek,
 • Tasarımını yapmış olduğu yazılıma ilişkin analizleri yaparak iç ve dış hizmet sağlamak,
 • Sistem ve yazılım emniyet gereksinimlerini analiz ederek sistem tasarımına uyarlamak ve doğrulamak,
 • Çalıştığı şirkette; sistem, yazılım, ağ ve network analizini ve testini yapmak,
 • Kurulum ve yapılandırmaları yapmak,
 • Yazılımların iyileştirilmesi için mevcut süreçleri incelemek ve kontrol etmek,
 • Altyapı sistemi ve yazılımla ilgili kullanıcılara destek vermek için çeşitli eğitimler düzenlemek.

Yazılım Tasarım Mühendisi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Yazılım tasarım mühendisi olmak için üniversitelerin Yazılım Mühendisliği başta olmak üzere Bilgisayar Mühendisliği gibi bilgi teknolojileri ve yazılımla ile ilgili olan bölümlerden lisans düzeyinde eğitim almış olmak gereklidir. Yazılım tasarım mühendisi olarak çalışacak olan kişilerin ilgili meslekte uzman olmaları için sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerekir. Adaylar, çözüm süreçleri ile ilgili olarak yöneticilerini bilgilendirerek kendilerine verilen talimatlara uygun bir şekilde hareket eder.

Yazılım Tasarım Mühendisi Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yazılım tasarım mühendisi olabilmek için en önemli şart ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak olarak belirtilebilir. Yazılım tasarım mühendisi nasıl olunur sorusunun yanıtı çalışılan alana ve mesleğe göre değişiklik gösterebilir. Bu pozisyonda çalışmak için mesleğin gerektirdiği tüm bilgi ve beceriye sahip olmak ve gerekli olan eğitimleri almak gerekir. Ayrıca yazılım tasarım mühendisi olmak için eğitimle birlikte o meslekte deneyim de önemlidir. Yazılım tasarım mühendisi olmak isteyen kişiler teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip ederek kendilerini geliştirmelidir. Yazılım tasarım mühendisinde olması gereken nitelikler şunlardır:

 • Bilgisayar donanımları, yazılımları, işletim sistemleri, network uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek,
 • Sonuç odaklı olmak, analitik düşünme yeteneği,
 • Problem çözmeyi sevmek,
 • Son kullanıcılar için destek hizmeti verme yeteneğine sahip olmak,
 • Müşteri odaklı çalışabilmek,
 • Yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
 • İletişimde yetkin, girişimci, dinamik, araştırmacı ve sonuç odaklı olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Bilgisayar ve yazılım mühendisliği temel bilimlerine hakim olmak,
 • MS Office kurulum ve yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım, test ve değerlendirme alanlarında kavram ve terminoloji konusunda bilgi sahibi olmak.

Yazılım Tasarım Mühendisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Yazılım tasarım mühendisi olarak işe alım şartlarının başında, adayın gerekli eğitime sahip olması ve mühendislik bölümünden mezun olmasıdır. Bunun yanı sıra, yeni teknolojik gelişmeleri takip etmesi beklenir. İletişim becerisi güçlü ve analitik düşünme becerisi gelişmiş olan adaylar bu pozisyon için avantajlıdır. Yazılım tasarım konusunda mühendis tek başına çalışabildiği gibi bir ekip ile birlikte de çalışabilir. Bu nedenle mühendisin takım çalışması konusunda etkin olması, iş ya da görev dağılımı hususunda deneyimli olması gerekir. Kişi, farklı alanlardaki çalışmaların birlikte ilerlemesini sağlar. Bu noktada yazılı ve sözlü iletişim kapasitesinin yüksek olması da beklenir. Ayrıca yabancı dil bilgisi işe alım şartlarındandır. Yazılım ya da tasarım konusunda en son güncellemeleri takip etmek ve gerektiğinde sistem içine dahil edebilme kapasitesine sahip olmalıdır. Yazılım tasarım mühendisi maaşları konusu bağlı bulunan işletmeye ve işletmenin faaliyet gösterdiği alana göre farklılık göstermektedir. Yazılım tasarım mühendisi olmak isteyenler Kariyer.net üzerinden yazılım tasarım mühendisi iş ilanları sayfasını ziyaret ederek uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilir.