• Maaşlar

  • Nasıl Olunur?

  • Nedir?

  • Mülakatlar

  • İş İlanları

Yönetici / Yönetmen

Yönetici / Yönetmen

Maaşlar

Henüz bu bilgi mevcut değil

Hiç merak etme, bu bilgiyi en kısa sürede tamamlayacağız. Bu sırada diğer pozisyonların tanımlarını inceleyebilirsin.

Maaş Bilgisi Gir

Nasıl Olunur?

Henüz bu bilgi mevcut değil

En kısa sürede bilgileri tamamlayacağız. Pozisyonlar sayfasındaki diğer pozisyonları incelemek ister misin?

Yönetici / Yönetmen Ne iş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yönetmen kimdir sorusunun kısa yanıtı için, belirli bir iş kolunda, ilgili işin yapılması sürecini yönetmek için görevlendirilmiş olan ve görevi dahilinde kendisine bağlı elemanlardan sorumlu tutulan kişidir, denilebilir. Yönetici kime denir sorusunun cevabı; üretim veya hizmet gerçekleştirmek için faaliyet yürüten şirketlerin ya da kurumların, üretim faktörlerini bir araya getirmek ve işi koordine etmek ile görevlendirdiği kişi, şeklinde verilir. Yönetici/yönetmen olan kişiler yönetme ve liderlik özelliklerini barındırıyor olmalı ve yönetmekle görevli oldukları çalışanların yönlendirilmesi noktasında etkin faaliyet göstermelidir. Yönetmen kime denir sorusunun cevabı tanımsal bazda verilmiştir. Bu noktada karşımıza çıkan diğer önemli soru da yönetici ne iş yapar olur. Yönetici/yönetmen, yönetme işini yerine getiren bir diğer ifade ile yönetme faaliyetinde bulunan kişi olarak tanımlanabilir. Yönetme işi; çalışanların, görevleri doğrultusunda çalışmaya yönlendirilmesi faaliyetini içermektedir. İfade edilen yönlendirme görevine ek olarak yönetici/yönetmen olanların yaptığı işler arasında, görevlendirme sonrası ilgili görevin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünün sağlanması ve herhangi bir eksiklik varsa çalışanların uyarılarak hata ya da noksan olarak değerlendirilebilecek unsurların değiştirilmesi yer alır. Yönetici/yönetmenler, işini görev aldıkları şirketin bir çalışanı olarak ifa edebilecekken aynı işi bir şirkete bağlı olmadan yapabilirler. İlgili kişiler şirketlere danışmanlık faaliyetinde bulunurcasına dışarıdan yöneticilik hizmeti sunmaktadır. 

Tüm Bilgileri Gör

Mülakatlar

Henüz mülakat bilgisi mevcut değil

Mülakat bilgilerini tamamlayacağız. Dilersen Pozisyonlar sayfasındaki diğer mülakatları inceleyebilirsin.

Mülakat Bilgisi Gir