Yönetmen Yardımcısı Nedir?

Yönetmen Yardımcısı Kimdir?

Yönetmen yardımcısı finans kuruluşlarında yöneticinin yardımcısı olarak çalışan kişilere verilen unvandır. Yönetmen yardımcısı herhangi bir departmanın yönetiminde yer alan kişidir. Yönetmenlerin genellikle departmanın farklı alanları ile ilgilenen birden fazla yönetmen yardımcısı olur.

Yönetmen Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Yönetmen yardımcıları genellikle finans kuruluşlarında departmanların işleyişinden sorumlu kişiler arasındadır. Yönetmen yardımcıları düzenli olarak departman yönetmenlerine rapor verir. Bunlar dışında yönetmen yardımcılarının görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

  • Uzmanlık alanlarında düzenli olarak raporlar hazırlamak ve yönetmeni bilgilendirmek,
  • Çalışma grupları oluşturup şirket çalışmalarının analizini yapmak,
  • Şirketin gelecek planlarını oluşturmak ve planların olası sonuçları ile ilgili projeksiyonlar hazırlamak,
  • SWOT gibi temel analizleri oluşturmak ve analizde şirketin güçlü olduğu yönleri pekiştirip zayıf olduğu yönleri törpülemek,
  • Departman çalışanların görüş ve önerilerini toplayıp derlemek ve yönetmen ile paylaşmak,
  • Departmanın genel işleyişini yönetmek ve işleyiş ile ilgili yönetmeni bilgilendirmek.

Yönetmen Yardımcısı Olmak İçin Nasıl Bir Eğitim Almak Gerekir?

Yönetmen yardımcısı olmak isteyen kişilerin, öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Ekonometri, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık gibi lisans programlarından mezun olması gerekir. Lisans mezunu kişiler, banka ya da sigorta şirketi gibi kurumların ilgili departmanlarında çalışıp gerekli tecrübeyi kazandıktan sonra yönetmen yardımcısı olmaya hak kazanırlar.

Yönetmen Yardımcısında Aranan Nitelikler Nelerdir?

Yönetmen yardımcılarının esnek ve zorlu çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek kadar güçlü bir mental kapasiteye sahip olması beklenir. Bunun dışında yönetmen yardımcısında aranan nitelikler şöyle sıralanır;

  • Düzgün bir diksiyona ve etkili hitabet yeteneğine sahip olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilmek,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak.