Yükleme Sorumlusu Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Yükleme Sorumlusu poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Sevkiyat Müdür Yardımcısı 5.950 6.700 7.280