Zincir Mağazalar Sorumlusu Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Zincir Mağazalar Sorumlusu poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Zincir Mağazalar Müdür Yardımcısı 2.960 6.890 11.420
Mağaza Sorumlu Yardımcısı 2.450 2.870 3.300