Zincir Mağazalar Sorumlusu Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

Zincir Mağazalar Sorumlusu poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Mağaza Sorumlu Yardımcısı 5.500 6.180 7.540