Ziraat Teknisyeni Nedir?

Ziraat Teknisyeni Ne Demek?

Ziraat teknisyeni, bilim insanlarına ve çiftçilere yardımcı olmak için laboratuvar testleri yapmak ve yenilikçi yöntemler geliştirmekle sorumludur.

Ziraat Teknisyeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ziraat teknisyeninin sorumlulukları hizmet verdiği kurumun faaliyet sahasına göre değişiklik göstermektedir. Meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Zararlıları veya yabancı otları tespit etmek, kimyasal uygulama yöntemlerini seçmek,
 • Böcek ve bitki hastalıklarını araştırmak,
 • Hastalıkların veya diğer problemlerin varlığını belirlemek için hayvanları ve bitki örneklerini incelemek,
 • Araştırma yapabilmek için bitkilerden veya hayvanlardan örnekler almak,
 • Test ekipmanını kalibre etmek,
 • Spektrometreler, hava örnekleyicileri, santrifüjler ve PH metre gibi laboratuvar ekipmanlarını kullanarak test yapmak,
 • Araştırma sonuçlarını raporlamak,
 • Laboratuvar hayvanlarına yiyecek ile su sağlamak ve gıda tüketiminin ayrıntılarını kaydetmek,
 • Bitki türlerinin çoğaltılması, tohumların toplanması, çimlendirilmesi ve çevre koşullarının kontrolü gibi genel fidanlık görevlerini yerine getirmek,
 • Yetiştirme, çapalama, budama, ayıklama ve mahsul toplama gibi ürün üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Emniyetin ve temizliğin sağlanması için tarımsal tesislerin ve araçların bakımı ile onarımını yapmak,
 • Vücut ölçülerini almak ve doğum sürecine yardımcı olmak gibi rutin hayvan bakımını sağlamak,
 • Traktörler, pulluklar, biçerdöverler, biçme makineleri gibi araçları kullanmak,
 • Kamudan gelen, bilimsel bilgi veya uzmanlık gerektirmeyen soru ve talepleri yanıtlamak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek.

Nasıl Ziraat Teknisyeni Olunur?

Ziraat teknisyeni olmak için dört yıllık eğitim veren meslek liselerinin ziraat programlarından mezun olmak gerekmektedir.

Ziraat Teknisyeninde Olması Gereken Özellikler

 • Detay odaklı çalışmak,
 • Laboratuvar ekipmanı kullanım bilgisine sahip olmak,
 • Asgari denetimle çalışabilmek,
 • Raporlama yapabilmek,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Problem çözme becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Ziraat Teknisyeni İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.