Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir?

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü; kişi, kurum ya da kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgilerin, sağlayıcılar (kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezi vb.) tarafından elde edilmesi, kayıt altına alınıp muhafaza edilmesi, gereklilik halinde düzenlenmesi ve yeniden ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulması ile ilgili çalışmalar yapacak yetki sahibi personellerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir. Bilginin korunması, kitlelerin erişimine açık olması ve geliştirilebilir hale gelmesi için bu alanda eğitim almış profesyonel kütüphanecilere, bilgi yöneticilerine ve arşivcilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bölüm, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Aynı bölüm bulunduğu fakülte itibariyle bazı değişimler gösterebilir. Fen Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Coğrafya, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kapsamında Eşit Ağırlık türünden alınan puana göre tercih edilebilir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü tercih etmeyi amaçlayan aday öğrenciler;

 • Belge Koruma,
 • Belge Yönetimi,
 • Bilişim Teknolojileri,
 • Belge Kataloglama,
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,
 • Müze Yönetimi,
 • Osmanlıca Belge Türleri,
 • Araştırma Metotları,
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri,
 • Kütüphanecilikte Bilgi Hizmetleri,
 • Medya Okuryazarlığı,
 • Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı,
 • Bigli Organizasyonu ve Yönetimi,
 • Kitap Yayıncılığı,

başta olmak üzere birçok ders ve içeriğinden sorumlu olacaklardır. 8 yarıyılda eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar “Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında; verilerin sınıflandırılması, analiz edilmesi ve anlamlandırılması oldukça önemlidir. Bu da bilgi ve belge yönetimi mezunlarının işidir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Teknolojik imkanların da çoğalmasıyla gerek dijital gerekse de alışılmış biçimde oluşturulmuş arşivler bilgiye erişim konusunda büyük avantaj sağlar. Bilgi kirliliğini engellemek adına bu alanlarda yetkin elemanlar; arşivler, kütüphaneler, bilgi merkezleri, müzeler gibi alanlarda çalışabilirler. Bunların haricinde bir de ticari ve endüstriyel kuruluşlarda evrak takibi, araştırma merkezlerinde dökümantasyon merkezlerinde kendilerine iş alanları bulabilirler. Arşivlenen bilgiler kimi zaman hizmet veren kurumlarda müşteri memnuniyetini artırmak adına kullanılabilir, bu da mezunlara süpermarketler başta olmak üzere sürekli olarak müşterilerle yüz yüze satış yapan kurumların araştırma merkezlerinde iş olanağı yaratır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Ankara Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi 2 50 313,17268 327,415
2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi 2 60 293,28845 461,71
3
Atatürk Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi 2 60 243,11487 970,68
4
Bartın Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi 2 40 243,69899 963,264
5
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi 2 55 225,23962 1,211,570

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Arşiv Yönetimi ve Saklama
 • 2 Eğitim
 • 3 Üniversiteler
 • 4 Bilişim
 • 5 Bankacılık

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Arşiv / Dokümantasyon
 • 2 Eğitim
 • 3 Satış
 • 4 Hizmet
 • 5 Bilgi İşlem