Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir?

Çevre Mühendisliği, yaşayan organizmaların sağlığını koruyacak, geliştirecek ve çevrenin kalitesini artıracak çözümler üretmek için çalışmalar gerçekleştiren profesyonel bir mühendislik disiplinidir.

Çevre mühendisliği inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliğinin bir alt disiplinidir. Kimya, biyoloji, ekoloji, jeoloji, hidrolik, hidroloji, mikrobiyoloji ve matematik gibi geniş bilimsel konulardan beslenerek çalışma alanlarını belirler.

Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Çevre Mühendisliği, üniversitelerde Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Her mühendislikte olduğu gibi çevre mühendisliği de Sayısal puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çevre mühendisi olma idealine sahip aday öğrenciler, üniversite tercih listelerinde bu bölüme yer verdikleri takdirde;

 • Genel Kimya,
 • Fizik,
 • İstatistik ve Olasılık,
 • Çevre Mühendisliğine Giriş,
 • Çevre Kimyası,
 • Çevre Mikrobiyolojisi,
 • Çevre Ekolojisi,
 • Statik ve Mukavemet,
 • Akışkanlar Mekaniği,
 • Termodinamik,
 • Kimyasal Prosesler,
 • Çevre Mühendisliği için Hidroloji,
 • Katı Atık Yönetimi,
 • Çevre Modellemesi Esasları,
 • Su Arıtma Tesisi Tasarımı

Ve benzeri daha birçok dersin eğitiminden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olurlar. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Çevre Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye ve dolayısıyla ”Çevre Mühendisi” unvanına sahip olurlar.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çevre mühendisleri, dünya üzerinde yaşayan canlıların yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalar yapar.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Çevre mühendisleri devletin hemen hemen her bakanlığında çalışabilirler. Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı,İller Bankası hatta üniversiteler de dahil olmak üzere birçok kurumda yer alabilirler. Söz konusu kurumlarda istihdam sahibi olabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edecekleri puan belirleyici olacaktır.

Tüm bunların haricinde özel sektörde yer alan her türlü endüstri kuruluşu da iş olanakları arasında yer alır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Akdeniz Üniversitesi
Çevre Mühendisliği 1 30 309,23572 294,635
2
Atatürk Üniversitesi
Çevre Mühendisliği 1 40 -- ---
3
Balıkesir Üniversitesi
Çevre Mühendisliği 1 30 316,16288 272,586
4
Bursa Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği 1 20 310,63163 289,967
5
Bursa Uludağ Üniversitesi
Çevre Mühendisliği 1 40 307,74435 299,713

Çevre Mühendisliği Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Çevre Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
 • 2 İnşaat
 • 3 Çevre Danışmanlığı
 • 4 Çevre
 • 5 Mühendislik Hizmetleri

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Mühendislik
 • 2 Üretim / İmalat
 • 3 Satış
 • 4 Hizmet
 • 5 Denetim/Teftiş