Dış Ticaret Bölümü

Dış Ticaret Bölümü Nedir?

Dış ticaret bölümü, ithalat ve ihracat gibi dış ticaret alanını ilgilendiren konularda uzman iş gücü yetiştirmek üzere kurulmuş bir bölümdür. Bu bölümü bitirenlerin lojistik, bankacılık, gümrük, uluslararası taşımacılık, kambiyo mevzuatı gibi konularda bilgi sahibi olmaları beklenir. Bu bölümü tercih eden öğrencilerin iletişim kurma becerilerinin yanı sıra problem çözme, analitik düşünme, planlama, bilgisayar ve raporlama bilgisi gibi becerilerinin de gelişmiş olması önemlidir. Dış ticaret ne iş yapar sorusu, yurt dışı pazarıyla ilgilenir şeklinde cevaplanabilir. Yurt dışı pazarlarıyla ticaretin geliştirilmesinin yanında yasal mevzuatlara uygun olarak ithalat ve ihracat işlemlerinin yerine getirilmesi konuları da bu sektör kapsamındadır. İhracatla ülkeye döviz girmesini sağlarken ithalatın mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlar ve piyasada ihtiyaç duyulan ilaç ve teknoloji ürünleri gibi malların yurtta serbest dolaşıma girmesine olanak sağlar.

Dış Ticaret Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bölüm, üniversite puanıyla öğrenci alan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Dış ticaret taban puanları üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterir. Öğrenciler 2 yıl süren eğitimleri boyunca dış ticaret konularında bilgi sahibi olurlar. Ön lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin 120 AKTS değerinde ders almaları ve bu dersleri başarıyla tamamlamaları gerekir. Bölümde başarılı olanlar ise ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına(DGS) girerek 4 yıllık lisans programını tamamlayabilirler. DGS sınavında başarılı olan öğrencilerin dikey geçiş yapabileceği 4 yıllık bölümler aşağıdaki gibidir.

 • Bankacılık
 • Avrupa Birliği İlişkileri
 • Sermaye Piyasası
 • İktisat
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • Lojistik
 • İşletme
 • Uluslararası Finans
 • Maliye
 • Uluslararası Ticaret
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Tüm bunlara ek olarak bu bölümden mezun olan kişilerin DGS puanı ile Açık öğretim Fakültesine (AÖF) geçme hakları da vardır. Mezunlar Açık Öğretim Fakültesinde İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi gibi fakültelerden birine DGS geçiş imkanına sahip olabilirler.

Dış Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dış ticaret eğitimi, uluslararası ticaretin dinamikleri hakkında bilgi sahibi olması açısından oldukça önemlidir. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca dış ticaret yönetimi hakkında bilgi sahibi olurlar. Bunun yanında Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Matematik gibi temel dersleri alırlar. Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Uluslararası Pazarlama, Lojistik gibi konularda aldıkları eğitimler de mezun olduklarında iş hayatlarına katkı sağlar. Özellikle uluslararası lojistik ve gümrük mevzuatı konuları işin operasyonel boyutu açısından önem arz eder. Diğer yandan bölüm öğrencileri eğitim süreleri boyunca dünya ekonomisi ve uluslararası pazarlama alanında da bilgi sahibi olurlar. Kendi alanlarında yapacakları staj ise hem bilgilerini pekiştirir hem de deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Dersler okuldan okula değişiklik gösterse de genel olarak bu bölümde verilen dersler şu şekilde sıralanabilir:

 • Dış Ticarete Giriş
 • İthalat ve İhracat İşlemleri
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Genel Muhasebe
 • Ticaret Hukuku
 • İşletme Fonksiyonları
 • Dünya Ekonomisi
 • Uluslararası Pazarlama
 • İktisada Giriş
 • Türk Dili
 • Yabancı Dil
 • Genel Matematik
 • Uluslararası Lojistik
 • Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki
 • Gümrük Mevzuatı
 • Uluslararası Ticaret

Öğrenciler bu derslerden istenilen krediyi tamamlayarak mezun olduklarında “Dış Ticaret Ön lisans Programı Diploması” alırlar.

Dış Ticaret Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Dış ticaret mezunu ne iş yapar sorusu üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sorduğu sorular arasında yer alır. Kariyer hayatlarına dış ticaret alanında devam etmeyi tercih eden bölüm mezunları oldukça geniş bir alanda çalışma imkanı bulurlar. Özel sektörde çalışma imkanı bulan mezunlar, çalıştıkları firmada ithalat işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasına destek olurlar. Ayrıca tedarik zincirinde de görev alabilen mezunlar sipariş takibi yaparak malların zamanında teslim edilmesini sağlarlar. Bunun yanı sıra hem ithalatta hem de ihracatta gerekli evrakların hazırlanması, malların gümrükten çekimi ve sevkiyat organizasyonu süreçlerinde de görev alırlar. Kambiyo mevzuatı bilgileri; ithalat alanında mal bedeli transferi, ihracat alanında ise mal bedeli tahsili konularında onlara referans olur. Bunun yanında dış ticaret, alan olarak uluslararası ticaret konularını kapsadığından mezunların yabancı dil bilmesi önemlidir. Gümrük mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak ve değişen mevzuatları takip edebilmek ise bu alanda kariyer yapmak isteyenleri avantajlı kılar. Yabancı dil bilgisine sahip olmak da kariyerlerini bu alanda ilerletmek isteyenler için son derece faydalı olmaktadır.

Dış Ticaret Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Dış ticaret ön lisans bölümünden başarıyla mezun olanlar hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilirler. Özel sektörde firmaların dış ticaret departmanlarında çalışabildikleri gibi eğitim süreleri boyunca aldıkları dersler sayesinde bankalarda da çalışabilirler. Ayrıca uluslararası lojistik firmalarının yanında gümrük müşavirlikleri de bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabileceği sektörler arasında yer alır. Kamu sektöründe yer alan Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı, dış ticaret mezunlarının çalışabileceği kamu kuruluşlarıdır. Bölüm mezunları kendi firmalarını kurarak ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösterebilirler. Dış ticaret maaşları ise çalışılan sektöre, firmanın faaliyet alanına ve organizasyon yapısına göre değişir. Bununla birlikte bu alanda deneyim kazanmış olmak ve ilgili kurslara giderek sertifika sahibi olmak işe alım sürecinde adaylara avantaj sağlar. Bu bölümden mezun olan kişiler, Kariyer.net üzerinden bu sektörde yayınlanan dış ticaret elemanı iş ilanlarına ulaşabilirler.

Dış Ticaret Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Balıkesir Üniversitesi
Dış Ticaret 5 40 238,42471 1,820,315
2
Trakya Üniversitesi
Dış Ticaret 5 65 258,4873 1,472,079
3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dış Ticaret 5 60 254,11482 1,544,545
4
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dış Ticaret 5 35 229,84536 1,981,133
5
Adıyaman Üniversitesi
Dış Ticaret 5 30 244,20835 1,715,520