keyboard_arrow_down

Ekonometri Bölümü

Ekonometri Bölümü Nedir?

Ekonometri; ekonomik ilişkilere ampirik içerik sağlamak için istatistiksel yöntemlerin ekonomik verilere uygulanması üzerine çalışmalar yapan akademik bir disiplindir. Daha kesin bir ifadeyle, uygun çıkarım yöntemleri ile ilişkili olarak, teorinin ve gözlemin eş zamanlı gelişimine dayanan gerçek ekonomik olayların nicel analizidir.

Ekonometri, iktisatta teorileri geliştirmek veya mevcut hipotezleri test etmek ve geçmiş verilerden gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için verileri kullanarak istatistiksel ve matematiksel modellerin nicel uygulamasıdır.

Ekonometri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Ekonometri, üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Ekonometri bölümü Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Ekonometri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ekonometri bölümüne üniversite tercih listesinde yer vermeyi düşünen aday öğrenciler;

 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Finansal Muhasebe,
 • İktisat,
 • İşletme,
 • Temel Bilgi Teknolojileri,
 • İleri Matematik,
 • Regresyon Analizi,
 • Finansal Tablolar Analizi,
 • Yöneylem Araştırmaları,
 • Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz,
 • Stokastik Süreçler,
 • Ekonometrik Modeller,
 • Aktüerya ve Risk Analizi,
 • Para Teorisi ve Politikası,
 • Para ve Sermaye Piyasaları,
 • Pazarlama Araştırması Teknikleri,
 • Bilişim Teknolojisi Tabanlı Karar Verme,
 • Çok Değişkenli İstatistik: İşletme ve İktisat Uygulamaları,

Ve benzeri daha birçok dersi 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca başarı ile tamamlayan öğrenciler “Ekonometri Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır. Ekonometri mezunlarına “Ekonometrist” unvanı verilir.

Ekonometri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gerçek dünya verilerini istatistiksel araştırmalara tabi tutar ve sonuçları test edilen teori veya teorilerle karşılaştırır.

Ekonometri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Ekonometri bölümü mezunları çalışma sahası konusunda epey geniş bir alan söz konusudur. Mezunlar;

 • Sigorta Şirketlerinde,
 • Denetleme Firmalarında,
 • Şirketlerde Özel Danışman Olarak,
 • Devlet ve Özel Bankalarda,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nda,

Gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun haricinde akademik kariyerlerine de devam edebilirler. Devlet kurum ve kuruluşlarında iş edinebilmek adına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek yeterlilik belirleyici olur.

Ekonometristler diledikleri takdirde bağımsız olarak çalışıp kaynak yönetimi konusunda danışmanlık verebilirler, ya da varlık sahibi kişilerin izinleri doğrultusunda yatırımlarını yönetebilirler.