Perfüzyon Bölümü

Perfüzyon Bölümü Nedir?

Perfüzyon, sıvının lenfatik sistemden veya kan damarlarından bir organa veya dokuya geçişini inceleyen akademik bir disiplindir.

Perfüzyon taraması uygulaması, bu perfüzyonun gözlemlenebildiği, kaydedilebildiği ve ölçülebildiği süreçtir. Perfüzyon taraması terimi, çok çeşitli tıbbi görüntüleme yöntemlerini kapsar.

Kalp ve beyin gibi hayati organlara kan akışıyla ilgili verileri belirlemek için, doktorlara hasta tedavisi konusunda daha hızlı ve daha doğru seçimler sağlamayı amaçlar.

Perfüzyon Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Perfüzyon, üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitimi verilmekte olan yalnızca Sayısal puan türünden öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

2018-2019 verilerine göre yalnızca İstanbul’da ve 3 üniversitede 4 farklı eğitim seçeneği ile tercih edilebilmektedir.

Perfüzyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Perfüzyon bölümüne üniversite tercih listelerinde yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler;

 • Perfüzyon Teknikleri Teknolojisi,
 • Anatomi,
 • Fizyoloji,
 • Tıbbi Terminoloji,
 • Perfüzyon Cihazları,
 • Kalp Hastalıkları,
 • Biyokimya,
 • Solunum ve Dolaşım Biyofiziği,
 • Farmakoloji,
 • Ekstrakorporeal Yaşam Desteği,
 • Konjenital ve Pediatrik Hastalıklarda Perfüzyon,
 • Sıvı Dengesi ve Diyaliz Prensipleri,
 • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Teknikleri,
 • Kardiyopulmoner Bypass,
 • Deontoloji

Ve benzeri daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Perfüzyon Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.

Perfüzyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Perfüzyon mezunları herhangi bir tıbbi müdahale esnasında kan ve dokulara dair her türlü ayrıntıyı inceleyerek doktorların görevlerini kolaylaştırırlar.

Perfüzyon Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Perfüzyon bölümü mezunlarına verilen unvan perfüzyonist tir ve perfüzyonistler, eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında ya da üniversitelerde;

 • Diyaliz Birimlerinde,
 • Kardiyoloji Birimlerinde,
 • Ameliyathanelerde

kendilerine iş bulabilirler. Söz konusu iş imkanlarından devlet kurumlarında yer alabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan adayların kariyeri açısından belirleyici olur.

Perfüzyon Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Perfüzyon (%50 İndirimli) SAY 34 206,33915 1.110.797
2
Üsküdar Üniversitesi
Perfüzyon (%50 İndirimli) SAY 34 251,28642 600.18
3
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Perfüzyon (Burslu) SAY 5 322,62187 253.742
4
Üsküdar Üniversitesi
Perfüzyon (Burslu) SAY 5 346,91101 195.132

Perfüzyon Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Perfüzyon Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Perfüzyon Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Sağlık
 • 2 Hastaneler
 • 3 Sağlık Hizmetleri
 • 4 Sağlık Hizmetleri
 • 5 Eğitim