Radyoterapi (MYO) Bölümü

Radyoterapi Bölümü Nedir?

Radyoterapi bölümü, bir ön lisans programıdır. Sağlık sektöründe tekniker olarak görev alabilecek personeller yetiştirir. Radyasyon dalgalarıyla çalışan cihazlar, kullanım aşamasında teknik donanıma sahip olmayı gerektirir. Radyoterapi, modern tedavi yöntemlerindendir. Çeşitli hastalıkların detaylı tetkik edilmesi için de ilgili metotlardan faydalanmak gerekir. Mezunlar tedavinin veya tetkik uygulamalarının detaylarını belirlemekle değil, doktor tarafından belirlenmiş metotları uygulamakla görevlidir. Radyasyon üreten cihazlar, sağlık kurumlarının özel bölümlerinde yer alır. Radyoterapi teknikeri, kendi sağlığı için çalışma kurallarına uymalıdır. Bölümün sunduğu bilgiler, terapi cihazlarının tedbirli şekilde kullanımına yöneliktir. Palyatif ameliyat, yani şikayetleri azaltma amaçlı uygulamalar yapılır. Bölümde eğitim almak isteyenler, hastane ortamında çalışmaya hazır olmalılardır. Birçok hastayla ilgilenebilmek ve süreci hatasız yönetebilmek temel şartlardır. Öğrencilerin uygulama becerilerine önem vermeleri gerekir. Radyoterapi puanları eğitim alınmak istenen kuruma göre değişir.

Radyoterapi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bu bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için teorik ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları gerekir. AKTS alt sınırı 120'dir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi anlamına gelen AKTS, bölüm derslerinin karşılık geldiği iş yüküdür. Mezun olabilmek için başarısız olunan dersleri tekrar almak gerekir. Hizmet kalitesi ve mesleki gelişim açısından öğrencilik sürecinde birikim edinmek önemlidir. Mezun olma aşamasında, uygulamalı derslerdeki başarı önemlidir. Teorik derslerde başarılı olup uygulamada yetersiz kalanlar mezun olamayabilir. Radyoterapi sıralama ve radyoterapi taban puanları her sene açıklanır.

Radyoterapi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümdeki dersler fen bilimlerine odaklıdır. Anatomi ve fizik dallarına ilişkin teorik bilgiler sunulur. Türkçe dersleri, alanla doğrudan ilişkili olmayan ortak derslerdir. Uygulama derslerini son yarıyılda alan öğrenciler, teorik bilgileri pratiğe dökerek cihazların kullanımını öğrenir. Cihazlarda çalışma mantığı temel olarak aynıdır. Ders içerikleri, Radyoterapi bölümü mezunu ne iş yapar sorusuna cevap olabilir. Tekniker, staj döneminde kazandığı bilgileri eksiksiz olarak uygulamakla görevlidir. Bölümün amacı; tıbbi kavramlar hakkında bilgi sahibi olan, fizik konularına hâkim, radyolojik işlemlerin proseslerini uygulayabilecek sağlık çalışanları yetiştirmektir. Çalışmaların kalite standartlarını gözetebilmek, uygulama yapılan hastanın olumsuz reaksiyonlarına acil müdahalede bulunabilmek temel donanımlardır. Hastalarla etkin iletişim kurabilmek açısından adaylar kendini yetiştirmelidir. Bölüm dersleri şunlardır;

 • Türk Dili
 • İngilizce
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Tıbbi Terminoloji
 • Temel Fizik
 • Temel Anatomi
 • Radyolojik Anatomi
 • Klinik Onkoloji
 • Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
 • Çevre Koruma
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Sağlıkta Kalite Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri ve Araçları
 • Güncel Kimyasallar ve İlaçlar
 • İlk ve Acil Yardım
 • Radyoterapide Simülasyon
 • Radyoterapinin Temelleri
 • Parenteral Uygulamalar
 • Radyoterapide Kalite Kontrol ve Nitelik Temini
 • Radyoterapi Uygulamaları (Staj eğitimi)

Radyoterapi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Radyoterapi iş imkanı ve çalışma koşulları yönünden farklı olanaklar sunan bir bölümdür. Mezunlar, devlet hastanelerinin veya özel sağlık kurumlarının radyoloji ünitesinde görev alır. Tekniker unvanıyla yapılan işler; hastayı uygulamaya hazırlamak, teknik ayarlamaları gerçekleştirmek, radyoloji cihazını uygulama sırasında kontrol etmek şeklinde sıralanabilir. Radyolojik uygulamaların hastalık teşhisinde ve tedavilerde kullanılabilmesi, farklı görevler ortaya çıkarır. Tekniker, doktorların yönlendirdiği hastalarla ilgilenir. Uygulanacak metodu, hastanın durumuna göre doktor belirler. Ön lisans mezunu tekniker, hastanın bilgi fişinde talep edilen uygulamayı gerçekleştirir. Onkoloji bölümüne başvuranlar için radyasyon tedavisi yaygın kullanılır. Radyoloji ünitesindeki manyetik rezonans görüntüleme cihazları, hastalık bulgularının tespiti için kullanılır. Beyin, kalp, mide, böbrek, damar yolu görüntülemelerinde farklı uygulamalar bulunabilir. MRI ve bilgisayarlı tomografi için hazırlık yapmak, hastaları süreç hakkında bilgilendirmek, olağanüstü hâllerde sakin kalabilmek, ilk müdahale pratiğine sahip olmak sorumluluklardır. Terapi ve görüntüleme cihazlarının teknik detayları değişkendir. Radyoterapi mezunu ne iş yapar sorusunun yanıtları temel olarak her sağlık kuruluşunda aynıdır. Radyoterapist adayları, cihaz kullanma ve hastalarla aynı ortamda bulunmanın getireceği sorumluluklara hazır olmalıdır. Radyoloji cihazlarının kullanımı öncesinde, sırasında ve bitiminde yapılması gerekenleri kavramak gerekir.

Radyoterapi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Radyoterapi ne iş yapar diyenler, mesleğin hizmet kapsamından fikir edinebilirler. Radyoloji, tıbbi cihaz kullanımı yapılan bir ünitedir. Doktorlar muayeneyle ilgilendiği için tıbbi ekipman kullanımı kalifiye elemanlarca yapılır. Görüntüleme ve tedavi süreçlerinde radyoloji uygulamaları yaygındır. Tekniker, hastane kadrolarında önemli yere sahiptir. Teknikerlik becerileriyle onkoloji tedavilerini sağlayabilen, görüntüleme sistemlerini kullanarak teknik veriler oluşturan kişiler, teknikerlerdir. Hastanelerin radyoloji bölümündeki personel ihtiyacı, donanımlarına paraleldir. Gelişmiş hastaneler, alanda uzmanlaşmış personellerle çalışır. Devlet hastanelerinde çalışmak için KPSS sınavına girerek gerekli puanı almak gerekir. Radyoterapi teknikeri unvanıyla özel kliniklerde çalışmak da mümkündür. Bölüm mezunları Kariyer.net aracılığı ile radyoterapi teknikeri iş ilanlarını detaylıca inceleyebilir.  

Radyoterapi (MYO) Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Akdeniz Üniversitesi
Radyoterapi TYT 20 333,94969 542.558
2
Ankara Üniversitesi
Radyoterapi TYT 60 330,627 570.133
3
Dokuz Eylül Üniversitesi
Radyoterapi TYT 60 329,38625 580.588
4
Erciyes Üniversitesi
Radyoterapi TYT 70 318,61978 679.542
5
Hacettepe Üniversitesi
Radyoterapi TYT 70 340,79839 489.06

Radyoterapi (MYO) Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Radyoterapi (MYO) Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Radyoterapi (MYO) Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Sağlık
 • 2 Sağlık Hizmetleri
 • 3 Hastaneler
 • 4 Sağlık Hizmetleri
 • 5 Giyim

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Sağlık
 • 2 Teknikerlik
 • 3 Satış
 • 4 Hizmet
 • 5 Teknisyenlik