Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Nedir?

Tıbbi görüntüleme teknikleri, yapılacak olan radyolojik tetkikler ile ilgili hastaları bilgilendirmek, hastaların işleme hazırlanmasını sağlamak ve tetkik esnasında hasta güvenliğinin ön planda tutarak işlemlerin gerçekleştirildiği bölümdür. Bu bölümden mezun olan teknikerler, hekimlerin isteği doğrultusunda gerekli radyolojik tetkikleri yaparlar. Öncelik sırasına göre hastaları kabul ederek tetkik sonuçlarını ilgili birimlere aktarırlar. Erken tanı ve tedavide etkili olan radyoloji, canlı vücudunda bulunan hastalıkları tespit etmek ve tedavi süreçlerini kolaylaştırmak adına tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanan kısımdır. Hastalıkların ilerlemeden teşhis edilmesi, kişi sağlığı için oldukça önemlidir. Bu nedenle bu alandaki tıbbi görüntüleme teknikleri, alanında uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Bu kişiler sonuçların dosyalanması ve arşivlenmesinden de sorumludur. Ayrıca bu eğitimi almış olan kişilerin cihazların periyodik bakımlarını yapabilmeleri ve arıza durumlarında ilgili birimlere haber vermeleri gerekir. Tıbbi görüntüleme teknikerleri, bir uzman hekimin gözetimi altında çalışırlar. Radyografi alanında çalışmalar yaparlar. Bu kişiler, radyoterapi tedavisi ve uygulaması alanında çalışırlar. Hastalıkların teşhis edilmesi için X ışınlarını kullanmak ve tıbbi görüntüleme sağlamak üzere eğitim alırlar. Alanında uzman hekimlere yardımcı olmak üzere sağlık sektöründe çalışmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bölümler arasında öne çıkar. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri puanları, üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda puan araştırması yapmak için hedeflenen üniversitelere yerleşmek için gereken sıralamanın kontrol edilmesi daha doğru olur. Tercih puanının yanı sıra sağlık sektöründe çalışmak için bu bölümü tercih edecek kişilerin; kapalı alanlarda çalışabilen, hastalar ile iyi iletişim kurabilecek, zamanı iyi değerlendirebilen ve soğukkanlı kişiler olmaları gerekir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için seçilen tedavi yöntemleri önemlidir. Hastalığın kontrol altına alınması ve iyileştirilmesi bu alanda yapılacak doğru uygulamalar ile mümkündür.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Çeşitli üniversitelerde iki yıllık bir ön lisans programı olarak bulunan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü mezunları tıbbi görüntüleme teknikeri unvanını alırlar. Bu bölümün amacı; hastalık teşhisi için ilgili görüntülemeleri yaparak görevli hekime yardımcı olacak yetkin personel yetiştirmektir. Tıbbi görüntüleme teknikleri 4 yıllık taban puanları bilgisi bulunmamaktadır. Çünkü bu bölüm, bir ön lisans bölümüdür. Bu nedenle adayların tıbbi görüntüleme teknikleri taban puanları için ilgili ön lisans programında eğitim veren kurumlara göz atmaları önerilir. İki yıllık eğitimi tamamlayan tıbbi görüntüleme teknikerleri, DGS ile sağlık alanındaki diğer bölümlere geçiş yapabilirler. Geçiş için tercih edilebilecek bölümlerin başında Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümleri gelir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü öğrencileri 4 yarıyıl boyunca eğitim görürler. Ders planları üniversitelere göre değişse de genel olarak bölümde verilen bazı ana dersler bulunmaktadır. Bölümden mezun olmak isteyen kişi, bu dersleri başarı ile tamamlamalıdır. Tıbbi görüntüleme teknikleri dersleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Radyasyon Güvenliği ve Korunma,
 • Radyolojik Görüntüleme Teknikleri,
 • Biyofizik,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • İngilizce,
 • Parenteral Uygulamalar,
 • Radyolojik Anatomi,
 • Fizyoloji,
 • Tıbbi Terminoloji,
 • Tıbbi Radyofizik,
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri ve Uygulamaları,
 • Radyoloji Onkolojisi,
 • İlk yardım ve Sağlık Hukuku,
 • Deontoloji.

Bu derslerin yanı sıra bazı okullarda meslek etiği kapsamına dahil olan eğitimler de verilmektedir. Toplumda düzenin sağlanması ve kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinin düzgün yürütülebilmesi için meslek etiği dersleri önem taşımaktadır. Ayrıca uygulamalı dersler aracılığıyla da Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü öğrencilerine tecrübe kazandırmak amaçlanmaktadır. Teorik bilgi verilmesi önemli olsa da bunların pratiğe dökülerek öğrencilere aktarılması gerekir. Ancak bu şekilde Tıbbı Görüntüleme Teknikleri bölümünde eğitim gören kişilerin gelişmesi mümkündür.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunu Ne İş Yapar?

2 yıllık ön lisans eğitimi alan adaylar için tıbbi görüntüleme teknikleri ne iş yapar sorusuna verilebilecek birçok yanıt bulunur. Buna göre bu bölümden mezun olan kişilerin radyoloji alanında çalışmalar yaptığı belirtilmelidir. Bu alandaki çalışmalar; bilgisayarlı tomografi, nükleer tıp, radyoterapi simülasyonu, manyetik rezonans, radyografi, mamografi, anjiyografi ve kemik mineral dansitometre görüntülemelerini kapsar. Bölüm mezunları, hasta için istenilen tetkikin türüne göre uygun olan cihazı hazırlar. Daha sonra hastanın vücudunun hangi bölümü görüntüleme işlemine alınacak ise o bölgenin tetkik için hazır hâle getirilmesini sağlar. Kullanım izinleri olan radyoloji cihazlarında hastaların tetkiklerini gerçekleştirir. Bu tür işlemler tek seferde tamamlanamayabilir. Bu durumlarda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri mezunları hasta kayıtlarını tutarak uygun işlem sürelerini belirler. Sırası gelen hastalar işlem için çağrılarak kontrolleri sağlanır. İşlemler sonucunda elde edilen bulguları rapor hâline getirerek ilgili hekimin bilgisine sunar. Ayrıca tıbbi görüntüleme teknikleri mezunları cihazlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tıbbi cihazlar özel kullanım bilgisi gerektiren ürünlerdir. Bu nedenle bu bölümde eğitim verilirken cihazların ne şekilde kullanılacağı ve karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili ne yapmaları gerektiği de öğretilmektedir. Bir hastanın tetkikleri bittikten sonra diğerine geçilmeden önce yapılması gereken işlemleri de tıbbi görüntüleme teknikerleri gerçekleştirir. Bu işlemler arasında taraması yapılan hastanın; kayıtlarının alınması, dosyalanması ve sonuçlarının ilgili hekime gönderilmesi yer alır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Elektronik cihazların tüm dünyada her alanda kullanılır hâle gelmesi sağlık sektöründe de bu tür cihazların kullanımına zemin hazırlamıştır. Gelişen teknolojiler, hastalıkların tanılarında ve tedavilerinde kullanılan tıbbi cihazların oluşumunu sağlamış ve bu alandaki çalışan sayısını arttırmıştır. Tıbbi cihazların genel çalışma prensipleri birbirlerine yakın olsa da alanlara göre özel cihazlar da bulunmaktadır. Tıbbı Görüntüleme Teknikleri bölümü, radyoloji servisinde çalışmak isteyenler için gerekli eğitimlerin alınabileceği yerdir. Sağlık sektöründe çalışmayı düşünen kişiler tıbbi görüntüleme teknikleri iş imkanı konusunda çeşitli sağlık kuruluşlarında görev alabileceklerini bilmelilerdir. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünden mezun olan kişiler; özel hastaneler, özel tıp merkezleri, devlet hastaneleri, özel görüntüleme merkezleri ve üniversite hastaneleri gibi yerlerde çalışabilirler. Mezun olmuş kişiler bu alanlardaki nükleer tıp olarak adlandırılan; anjiyografi, mamografi, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve radyoloji bölümlerinin her alanında çalışma hakkına sahiptirler. İş olanakları kadar merak edilen bir diğer konu ise tıbbi görüntüleme teknikleri maaşıdır. Bu alanda kamuda çalışanların maaşları ilgili mevzuatlara göre belirlenir. Kamuda çalışmak isteyen tıbbi görüntüleme teknikerlerinin, öncelikle ön lisans mezunları için yapılan KPSS sınavına girmeleri ve gereken puanı almış olmaları gerekir. Bu şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımlara başvurabilirler. Ancak özel sektörde çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri maaşları farklı parametrelere göre belirlenir. Burada tecrübe, yabancı dil bilgisi ve tarama cihazlarını kullanma kabiliyeti ile hasta ilişkilerini yönetebilme gibi durumlara göre maaş miktarı belirlenir. Bölüm mezunları Kariyer.net aracılığıyla radyoloji teknikeri iş ilanları arasında uygun ilanlara başvuru yapabilir. 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 6 405,66333 172,108
2
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 6 379,52250 256,019
3
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 5 378,47937 260,062
4
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 370,82870 291,407
5
Sanko Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 7 361,29984 335,052

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Sağlık
 • 2 Sağlık Hizmetleri
 • 3 Hastaneler
 • 4 Sağlık Hizmetleri
 • 5 Sağlık Kuruluşları

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Sağlık
 • 2 Teknikerlik
 • 3 Satış
 • 4 Hizmet
 • 5 Eğitim