Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

710 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

710 başvuru

Departman

Operasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

·       4 yıllık üniversite mezunu

·       Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na sahip

·       Banka veya Aracı Kurum Operasyon Birimlerinde deneyim sahibi

·       İngilizce bilen

·       Takım çalışmasına yatkın

·       MS office uygulamalarına hakim

 

İŞ TANIMI

·       Yurtdışı Sermaye Piyasası (Pay Senedi, Future, Opsiyon, Eurobond, ) işlemlerinin takas ve operasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi

·       Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin takas ve operasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi

·       VİOP, varant, sertifika  vb işlemlerinin takas ve operasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Operasyon Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operasyon Yetkilisi Operasyon Yetkilisi Maaşları Operasyon Yetkilisi Nasıl Olunur? Operasyon Yetkilisi Nedir? Operasyon Yetkilisi İş İlanları
Hakkımızda

Ak Yatırım, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 11 Aralık 1996 tarihinde kurulmuştur. %100 Akbank T.A.Ş iştiraki olan Ak Yatırım'ın ödenmiş sermayesi 80.000.000 TL'dir. Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren Ak Yatırım, deneyimli satış kadrosu, zengin araştırma raporları ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Ak Yatırım, halka arza aracılık hizmetleri kapsamında müşterilerine; halka arz öncesi yapılandırma, değerleme, SPK ve BIST süreçlerinin yürütülmesi, halka arz reklam ve tanıtım kampanyalarının yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir. Ak Yatırım, 2005 yılından beri aracılık ettiği 3 Milyar ABD Doları'nın üzerinde birçok halka arzı başarıyla tamamlamıştır. Ak Yatırım'ın önemli merkezlerde bulunan 10 şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu aracılığıyla tüm sermaye piyasalarında yatırımcı dostu, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktadır. "TradeAll" markası ile yatırımcıların yurt içi ve uluslararası piyasalardaki her türlü işlemini güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde ilgili piyasalara iletmektedir.

Ak Yatırım, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 11 Aralık 1996 tarihinde kurulmuştur. %100 Akbank T.A.Ş iştiraki olan Ak Yatırım'ın ödenmiş sermayesi 80.000.000 TL'dir. Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren Ak Yatırım, deneyimli satış kadrosu, zengin araştırma raporları ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Ak Yatırım, halka arza aracılık hizmetleri kapsamında müşterilerine; halka arz öncesi yapılandırma, değerleme, SPK ve BIST süreçlerinin yürütülmesi, halka arz reklam ve tanıtım kampanyalarının yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir. Ak Yatırım, 2005 yılından beri aracılık ettiği 3 Milyar ABD Doları'nın üzerinde birçok halka arzı başarıyla tamamlamıştır. Ak Yatırım'ın önemli merkezlerde bulunan 10 şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu aracılığıyla tüm sermaye piyasalarında yatırımcı dostu, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktadır. "TradeAll" markası ile yatırımcıların yurt içi ve uluslararası piyasalardaki her türlü işlemini güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde ilgili piyasalara iletmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AK YATIRIM ADAY PERSONELİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAAYDINLATMA METNİKişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Sabancı Center 4.Levent – Beşiktaş/İSTANBUL adresinde kurulu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (“Ak Yatırım” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz.KapsamKişisel verileriniz, Ak Yatırım, Akbank T.A.Ş. (Akbank) ve Akbank İştirakleri’nde yer alan pozisyonlar için değerlendirilmesi amacıyla işlenebilecek ve ilgili kuruluşlara aktarılabilecektir. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.İşlenen Kişisel VerilerinizTarafımızca işlenen veriler aşağıda yer alan tabloda gruplandırılarak listelenmiştir. Böylece işlediğimiz veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.Kişisel Veri Grubu Kişisel Veri Kimlik Bilgileri Ad Soyad, TCKN, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum gibi ilgili kişiyi tanımayı sağlayan bilgilerdir.İletişim Bilgileri İkametgâh, e-posta adresi, ev adresi, telefon numarası gibi size ulaşmamızı sağlayan bilgilerdir.Aday Bilgisi Gelir bilgisi, performans bilgileri ve diğer işverenlerden hizmet ilişkisi kapsamında edinilen işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas alınacak her türlü kişisel veridir.Sağlık Bilgileri Sağlık beyanı, sağlık raporu, engellilik durumu, aşı kartı gibi özel nitelikli kişisel verilerdir.Resmi Kurum Kayıtları Resmi sorgulama raporlarında yer alan güncel bilgilerdir. Görsel ve İşitsel BilgiFotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları, telefon görüşmeleri, video mülakat sırasında alınan kayıtlar ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerdir.Özlük Verileri Eğitim bilgileri, mesleki deneyim bilgisi, sertifika bilgileri, ön yazı, değerlendirme ve test sonuçları, askerlik ilişik bilgisi, referans teyit bilgileri, bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmişte bulunan diğer bilgiler, özlük haklarının elde edilmesine yönelik her türlü veriyi ifade eder.Kontrol İşlemleri Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında Şirketimiz veya Akbank’a ulaşmış yasaklanmış işlem kayıtlarından sorgulamalardır.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri• İş başvurusu sırasında ve/veya iş sözleşmesinin kurulduğu esnada tarafınızca hem yüz yüze, hem de sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan ve yine tarafınıza ait, kişisel verileri işlemekteyiz.• İşe yerleştirilmeniz amacıyla yapılan iş görüşmelerine ilişkin görüşme yöntemleri Şirketimiz tarafından belirlenir. Görüşmelerin kapsamı grup görüşmesi, panel görüşme, birebir görüşme dahil her türlü yöntemle gerçekleştirilebilecektir. Belirtilen yöntemlerin uygulandığı durumlarda edinilen kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler, sözlü olarak adaydan alınabilir, video konferans/tele konferans ortamında veya online görüşme platformlarında yapılacak görüşmeler kaydedilebilir.• Şirketimiz kayıtlarında yer alan veya yatırım kuruluşlarına bilgi vermek konusunda mevzuatla yetkilendirilmiş üçüncü kişilerden temin edilen kişisel verileriniz işlenecektir.İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleriİşlenen Kişisel Veriler İşleme Amaçlarımız Kişisel Verilerinİşlenmesinin HukukiSebepleri• Aday Bilgileri• Sağlık Bilgileri • Başvuru sürecinin yürütülmesi,• İşe alım ve sözleşme sürecinin gerçekleştirilmesi,• İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,• İş sürekliliğinin sağlanması,• İnsan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi,• Şirketimizin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,• Başvuru ve işe alım süreci hakkında iletişime geçilebilmesi ve iş teklifinin iletilebilmesi,• Personeli gözetme yükümlülüğümüz kapsamında kişilik hakları ve sağlıklarının korunabilmesi ile işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzenin sağlanabilmesi. • Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin kurulması ve iş sözleşmesinin yerine getirilmesi• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması• Resmi Kurum Kayıtları• Sabıka Kaydı• Kontrol İşlemleri • Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesi.• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması• Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Bilgiler• Özlük Verileri • Web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi kullanma alışkanlıklarının istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz edilmesi,• Pozisyona uygunluğun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses ve video kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesi,• Özgeçmişte yer alan bilgilere göre ve başvuru tercihlerine uygun olarak eğitimlerin seçilmesi ve eğitim etkinliklerinin ilgiliye iletilmesi.• İlgili kişinin açık rızasının bulunması • Kişisel Verilerin AktarımıAk Yatırım nezdindeki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla bağlı olarak gerekli olması halinde, yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere;• İş başvurusu olumsuz sonuçlanması halinde diğer grup şirketleri içerisinde alternatif bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla; Akbank ve Akbank İştirakleri ile,• Akbank ve Akbank İştirakleri’nin iş sözleşmesinin yapılması ve envanter sınav uygulaması başta olmak üzere aldığı hizmetler çerçevesinde; üçüncü taraf hizmet alınan kurum ve kuruluşlar ile sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle,• Referans çalışması yapılması amacıyla; önceki işverenler, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerinize aktarılabilecektir.• Ak Yatırım’da görev yapacak adaylardan olmanız durumunda; Ak Yatırım tarafından, çalışanlara özel sigorta (sağlık/ hayat) yapılabilmesi amacıyla Ak Sigorta A.Ş. veya Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye gerek ilgili hizmetin verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, gerekse de yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında işveren yükümlükleri göz önünde bulundurularak, temin edilen özel nitelikli olanlar da dâhil olmak üzere kişisel verileriniz / sağlık verileriniz aktarılabilecektir.Kişisel Verisi İşlenen Kişi Olarak HaklarınızKVKK ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler ve kişisel sağlık verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.Bu kapsamda iletilen talepler Ak Yatırım tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İstersenizKVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize başvurabilir, Sabancı Center 34330 4.Levent – Beşiktaş/İSTANBUL adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akyatirim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş İlanları

Operasyon Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operasyon Yetkilisi Operasyon Yetkilisi Maaşları Operasyon Yetkilisi Nasıl Olunur? Operasyon Yetkilisi Nedir? Operasyon Yetkilisi İş İlanları