Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Proje Mühendisi

Crown Bevcan Türkiye

Osmaniye(Toprakkale)
13 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

445 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

445 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

 • BS degree in Mechanical Engineering
 • Min 5 years experience in a similar position in a multi-national company
 • MS Office applications knowledge
 • Fluency in written and spoken English
 • Good problem identification, analysis and solving skills
 • Experience in Maintenance, Project Management, Workshop Management
 • No military obligation for male candidates
 • Live or willing to live in OsmaniyeİŞ TANIMI

 • Lead the ongoing development of maintenance systems and preventative maintenance programs.
 • Assist with the preparation of maintenance plan and major shutdown maintenance planning
 • Ensure maintenance activities are in compliance with all applicable legal and engineering standards and specifications
 • Continuously measure the effectiveness and efficiency of existing maintenance systems and facilitate change as required.
 • Handling different level people.
 • Schedule, manage and work with external contractors, technical consultants and suppliers
 • Responsible for developing, updating and effectively communicate execution plans and maintenance procedures
 • Responsible for achieving training compliance

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Crown Bevcan TürkiyeCrown Bevcan Türkiye,dünyanın önde gelen paketleme şirketlerinden Crown Holdings Inc.’nın Avrupa İçecek bölümüne bağlı bir kuruluşudur Crown Holdings Inc. Halen 36 ülkede 146 fabrika ile faaliyet göstermekte olup , yaklaşık 24,000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Crown bünyesinde bulunan şirketler tarafından üretilen ambalaj malzemeleri , çoğunlukla metalden üretilmekte olup; yiyecek, içecek, aerosol kutusu, özel ürünler için üretilen kutu ve kapakları kapsamaktadır.

Crown Bevcan TürkiyeCrown Bevcan Türkiye,dünyanın önde gelen paketleme şirketlerinden Crown Holdings Inc.’nın Avrupa İçecek bölümüne bağlı bir kuruluşudur Crown Holdings Inc. Halen 36 ülkede 146 fabrika ile faaliyet göstermekte olup , yaklaşık 24,000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Crown bünyesinde bulunan şirketler tarafından üretilen ambalaj malzemeleri , çoğunlukla metalden üretilmekte olup; yiyecek, içecek, aerosol kutusu, özel ürünler için üretilen kutu ve kapakları kapsamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

CROWN ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Çalışan Adaylarına ait “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Crown Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”), Crown Bevcan Türkiye Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. (“CROWN”) bünyesinde çalışan kişilere (“Çalışan Adayı ”) ait kişisel verilerin kullanılması ve muhafazasına ilişkin Veri Sorumlusu sıfatıyla CROWN ilke ve uygulamalarının düzenlenmesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi’ne uygun olarak Çalışanların aydınlatılması amacı taşımaktadır.İşbu Aydınlatma Metninde, Crown Bevcan Türkiye Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’nin (“CROWN”) kişisel verilerinizi hangi kapsamda işleyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz CROWN tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,• CROWN’ın istihdam ihtiyaçlarını karşılamak,• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve meşru menfaatimiz kapsamında belirtilen amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:CROWN tarafından işlenen kişisel verileriniz, CROWN dışında gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. CROWN içerisinde aktarım İnsan Kaynakları ve Çalışan Adayı arayışında olan ilgili birim yöneticileri arasında paylaşılacaktır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Bu kapsamda; CV’nizde ve İş başvuru formunuzda yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, çalışma prensiplerimize ve ekibimize uyumunuzun tespiti amacıyla yapılması halinde kişilik tespiti değerlendirmeleriniz, mülakat formu değerlendirmeleriniz, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.Veri Sahibi Olarak Haklarınız:Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi kapsamında, CROWN’a başvurarak kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işlenmekte ise, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak, bu kapsamdaki taleplerinizi iletmek için Çepni Mah. Çepni Cad. No:332 Suadiye Kartepe, Kocaeli,Türkiye adresine yazılı olarak veya TUR-Izmit.info@eur.crowncork.com adresine e-posta göndererek başvurabilirsiniz. Kişisel e-posta üzerinden başvuruda bulunmak için kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları