warning
İlan yayından kaldırılmıştır
Adana, Diyarbakır, Batman, Şırnak

Hibrit

Hibrit

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

488 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

488 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Rol Özeti

Jeoloji Muhendisi'nın rolü, kuyu sahası sondaj operasyonları için başlıca jeolojik gözetim hizmetini sağlamaktır. Kaya kesmeleri ve petrol & gaz gösterilerinin detaylı analizini, yorumunu ve kaydını müşteriye sunar. Bir Veri Mühendisinin yokluğunda Mud Logger, diğer hizmet şirketi çalışanları, sondaj yüklenicisi ekibi ve Müşteri ile iletişim için odak noktasıdır; sondaj veya üstten çalışma operasyonlarını etkileyebilecek herhangi bir operasyonel olayın değerlendirilmesi ve onlara tavsiyede bulunulması. Operasyonel riskleri ve çevresel zararı raporlamak ve en aza indirmek için sondaj faaliyetlerini ve beklenmedik kuyu davranışını izler.

ilişkiler

-    Jeoloji Muhendisi, varsa Sample Catcher veya Stajyer Jeoloji Muhendisi'nı denetler.

-    Jeoloji Muhendisi, varsa, Veri Mühendisine ve işlevsel olarak bir Exlog Wellsite Jeologuna rapor verir. Herhangi birinin yokluğunda Exlog Operations Manager'a.

-    Jeoloji Muhendisi, müşteri temsilcileriyle işbirliği yapar ve müşteriye özel sözleşmeli hizmetlerle ilgili olarak onlardan talimat alır.

Sorumluluklar ve Başlıca Görevler

Ø Genel

-    Sürekli, 24 saat kapsama alanı için, çamur kayıt ünitesi her zaman dolu ve tamamen çalışır durumda olmalıdır. Numune alma, acil durum onarımları, yemekler vb. dahil olmak üzere kısa süreli kabul edilebilir molalar için müşteri, bir birimin insansız olabileceği nominal bir rutinden haberdar olmalı ve bunu kabul etmelidir.

-    T talepleri, Şirketin onayladığı Hizmet Sunum Planlarına (SDP) göre atanır. Buna müşteri ve düzenleyici gereklilikler dahildir; operasyonel uygunluk kontrolleri ve memnuniyet seviyeleri.

-    Kuyu sahası operasyonları için iş ve sondaj programı bilgileri, brifingler, bilgilendirmeler ve günlük iş öncesi görev risk değerlendirmeleri sırasında Operasyon Müdürü veya müşteri tarafından belirlenir ve iletilir.

Ø Jeolojik İzleme (gereksinimlere göre)

-    Uygun gecikmeli derinliklerden ve değerlendirme için gereken uygun aralıklarla kesim numunelerinin toplanmasını gerçekleştirin veya denetleyin.

-    Numunelerin yıkanması ve taranması, güvenilir bir şekilde etiketlenmiş jeolojik numunelerin doğru paylaştırılması ve müşteri, ortaklar ve ticaret için setlere göre ambalajlanması işlemlerini gerçekleştirin veya denetleyin.

-    Müşterinin talimatlarına göre çekirdek yakalama, işleme ve analiz gerçekleştirin veya denetleyin.

-    Numuneleri endüstri standartlarına ve Müşteri spesifikasyonlarına göre inceleyin, tanımlayın ve kaydedin.

-    Jeoloji ve petrol ve gaz şovları, sensör ölçümlerinin detaylı ölçümlerini, analizlerini, yorumlarını ve kayıtlarını yapın.

-    Çamur günlüğünün doğru ve kapsamlı olduğundan emin olun.

-    Dijital günlüklere açık ve doğru bir şekilde açıklama ekleyin.

Ø Wellsite İzleme ( gerektiğinde)

-    Gaz seviyelerinin, gecikme süresinin, sondaj çamurunun ve sondaj parametrelerinin yakından izlenmesini ve doğrulanmasını gerçekleştirin veya bunlara yardımcı olun; herhangi bir anormalliği acil eylem veya daha yakın gözetim için uygun kişilere bildirmek.

-    Gerektiği gibi gaz örneklemesi yapın.

-    izlenmesi ve teorik ve gerçek çamur dönüşlerinin çapraz kontrolü, beklenen kuyu davranışına karşılık gelir.

Ø Raporlama

-    Müşteri temsilcisi ve Operasyon Yönetimi ile raporlama ve acil durum raporlama prosedürlerini belirleyin.

-    Gizliliğin ve her türlü 'dar delik' gereksinimlerinin farkında olun ve bunları sağlayın.

-    Jeolojik ve sondaj parametreleri ve çamur günlüğünün ilgili bölümü ile ilgili doğru günlük raporlar gönderin.

-    Son Kuyu Raporunda bir jeolojik özet hazırlayın ve gönderin.

-    Ünite günlüğünün, yedek parça ve sarf malzemesi envanterlerinin, ekipman durum raporlarının, kalibrasyon raporlarının ve diğer belirtilen ekipman izleme raporlarının güncel tutulmasını sağlayın.

-    Haftalık, aylık, servis faaliyeti ve müşteri memnuniyeti raporlarının doğru bir şekilde doldurulmasını ve takip eden ayın 1'ine kadar Operasyon Müdürüne gönderilmesini sağlamak veya yardımcı olmak.

-    Mevcut çalışma durumunu bildirmek ve olası veya devam eden uygunsuzlukları düzeltmek için Operasyon Müdürü ile düzenli iletişim kurun.

-    Müşteri tarafından daha sonra kullanılmak üzere raporları, çizelgeleri, verileri ve çizimleri uygun şekilde düzenleyin ve dosyalayın .

-    Kişisel yeterlilik kayıtlarını tutun.

-    Kontrolünüz altındaki tüm personelin performans değerlendirmelerini sağlayın ve yeterlilik seviyelerini doğrulayın.

Ø Ekipman (gerektiğinde)

-    Gaz ve izleme cihazlarının düzenli ve sık kalibrasyon kontrollerini gerçekleştirin veya denetleyin.

-    Başta gaz aletleri, kanca yüksekliği, WOH, çukur seviyesi, H2S ve çamur akışı sensörleri olmak üzere tüm ekipmanlarda normal bakım ve gerekli onarımlara yardımcı olun veya bunları gerçekleştirin. Arızaları derhal ilgili kişilere bildirin.

-    Denetimler için sensör kalibrasyon kayıtlarının mevcudiyetini koruyarak tüm ekipman üzerinde normal bakım ve gerekli onarımlara yardımcı olun veya bunları gerçekleştirin.

-    Çamur günlüğü sürecinde kullanılan tekniklerin veya ekipmanın iyileştirilmesi için Operasyon Yönetimine yenilikçi fikirler önerin.

-    Müşterilerin operasyonlarını iyileştirmek için mevcut potansiyel hizmetlerden / tekniklerden haberdar olmalarını sağlayın .

-    İşin kapsamına uygun olarak, üniteye ve tüm ekipmana gerektiği şekilde Donanım Kaldırma ve Donanım Düşürme konusunda yardımcı olun veya bunları gerçekleştirin. Tüm kurulumların güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun.

İşin Özel Sorumlulukları

-    Tüm Politikalar, Standartlar ve Yönergeler için Operasyon Yönetim Sistemi (OMS) gereklilikleri. Ek 1'e bakın

-    Bir atama tarafından tanımlanan ve iş brifing notlarında kaydedilen diğer özel faaliyetler.

-    Jeoloji Muhendisi ayrıca, gerektiğinde bir Stajyer Jeoloji Muhendisi işbaşı eğitiminden de sorumludur .

Önceki Deneyim ve Yetkinlikler

Ø Eğitim tecrübesi

-    İdeal olarak bir teknik veya Lisans eğitim düzeyi. Mühendislik veya Yer Bilimleri lisans derecesine sahip veya İşi gerçekleştirmek için ilgili bilgi veya deneyime sahip kişiler tercih edilir.

Ø Bilgi ve Yetenek

-    Karmaşık, hızlı tempolu bir ortamda çalışma yeteneği kanıtlanmış

-    Kanıtlanmış uygulamalı bir tutuma sahip olun, çevik ve uyarlanabilir olun

-    İyi iletişim becerileri

-    Temel petrol jeolojisini tam olarak kavramak ve mükemmel bilgisayar becerileri.

Excellence Logging ekipmanı ve sensörleri ile deneyim zorunludur.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)

Jeoloji Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Jeoloji Mühendisi Jeoloji Mühendisi Maaşları Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur? Jeoloji Mühendisi Nedir? Jeoloji Mühendisi İş İlanları

Jeoloji Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Jeoloji Mühendisi Jeoloji Mühendisi Maaşları Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur? Jeoloji Mühendisi Nedir? Jeoloji Mühendisi İş İlanları