Jeoloji Mühendisi Nedir?

Jeoloji Mühendisi Ne Demek?

Jeoloji mühendisi; madencilik, mühendislik, petrol, maden, yeraltı suyu ve atık yönetimi projelerinin geliştirilmesine veya bölgesel kalkınmaya yardımcı olacak verileri toplar ve analiz eder. Haritalama programları planlar ve geliştirir. Yerleşim alanı ve mühendislik yapılarının yer seçim çalışmalarını yürütür. Büyük inşaat faaliyetlerinin sahalarda yaratacağı olası etkiyi belirlemek için kaya, toprak, yeraltı suyu ve diğer koşulların teknik ve bilimsel analizlerini üstlenir.

Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • İnşaat faaliyeti öncesi, toprak, kaya, su ve diğer doğal koşulların uygunluğunu değerlendirmek,
 • Saha seçimine yardımcı olmak için jeolojik haritaları ve hava fotoğraflarını incelemek,
 • Binaların yerleşimi, yamaçların ve dolguların stabilitesi, toprak kaymalarının ve depremlerin olası etkileri hakkında öneriler, raporlar hazırlamak,
 • İnşaat mühendisleri tarafından verilen bulguları veya raporları değerlendirmek,
 • Arazi ıslahı, su ve hava kirliliği ile sürdürülebilirlik sorunlarına çözümler üretmek,
 • Malzeme planları dahil olmak üzere inşaat planlarının ve maliyet tahminlerinin hazırlanmasında yardımcı olmak,
 • Maden arama, madencilik ve fizibilite çalışmalarını planlayıp yönetmek,
 • Maden yataklarının araştırılması, rezerv durumunun belirlenmesi ve işletilmesi süreçlerinde yer almak,
 • Arızalı madencilik ekipmanını onarmak,
 • Yer üstünden ve yer altından elde edilen fosillerin kimyasal analizini yapmak,
 • Baraj, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesini sağlamak,
 • Jeotermal enerji kaynaklarını araştırmak ve işletilmesini sağlamak,
 • Sondaj çalışmasında bulunmak, numunelerin alınıp laboratuvarlarda değerlendirme ve raporlamasını yapmak.

Nasıl Jeoloji Mühendisi Olunur?

Jeoloji mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Jeoloji Mühendisinde Olması Gereken Özellikler

 • Verileri analiz etme ve yorumlama becerisi sergilemek,
 • Saha ihtiyaçlarını doğru analiz edip çözümler sunabilmek,
 • Çözüm üretebilme becerisine sahip olmak,
 • İş birliği ve takım çalışması becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak,
 • Analitik düşünme yeteneği sergilemek,
 • Teknik becerilere sahip olmak,
 • Güçlü iletişim becerileri sergilemek,
 • Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
19.970 / Aylık
327 kişinin ortalama maaşıdır.