Jeolog Nedir?

Jeolog Ne Demek?

Jeolog, Dünya'yı ve onu şekillendiren süreçleri incelemekle sorumludur. Gezegeni oluşturan tüm materyalleri inceler. Jeolog tarafından elde edilen bilgiler madencilik, inşaat ve yakıt sondajı sahalarında kullanılır. Jeolog, arazi ıslahı ve nükleer silahların test edilmesinde devlet kurumları için hizmet verebilir.

Jeolog Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Toprak, mineral ve kaya kalıntılarının toplanması, incelenmesi, ölçülmesi ve sınıflandırılması yoluyla yer kabuğunun bileşimi, yapısı ve tarihçesini belirlemek,
 • Yeryüzünün gelişimini etkileyen süreçlerin sırasını belirlemek için fosil kalıntılarını incelemek,
 • Araştırma sonuçlarını değerlendirerek olası doğal gaz, petrol, maden yatakları ve yeraltı su kaynaklarını tespit etmek,
 • Sondaj prosedürlerini değerlendirmek,
 • Anakaya örneklerini inceleyip, analiz ederek saha incelemelerini planlamak,
 • Toprak kayması, deprem ve volkanik patlama gibi doğal afet risklerini belirlemek ve potansiyel zararın nasıl hafifletilebileceği konusunda önerilerde bulunmak,
 • Büyük inşaat projelerinin sahalarda yaratacağı olası etkiyi belirlemek için kaya, toprak, yeraltı suyu ve diğer koşulların teknik ve bilimsel analizlerini yapmak,
 • Saha incelemelerinde radar görüntüsü, hava fotoğrafı ve jeolojik haritalar gibi kaynaklardan yararlanmak,
 • Arazi kullanımı ve kaynak yönetimi konularında inşaat firmaları ve devlet kurumlarına tavsiyelerde bulunmak

Jeolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Jeolog olmak için, üniversitelerin dört yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Jeologda Olması Gereken Özellikler

 • Çevreye ilişkin önemli özellikleri hızlı ve etkili bir şekilde fark edebilecek gözlem kabiliyeti göstermek,
 • Etkili analiz yapabilmek için, matematik, fizik ve biyoloji gibi birbirine bağlı disiplinlerde sağlam bir arka plana sahip olmak,
 • Verileri yorumlayabilmek için teknik ekipmanı kullanabilmek,
 • Profesyonel itibarı geliştirmek ve sürdürebilmek için araştırma süreçlerini etkili bir şekilde sunabilecek iletişim becerisine sahip olmak,
 • Ekip çalışması ve yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum gösterebilmek,
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
8.010 / Aylık
20 kişinin ortalama maaşıdır.
SONRAKİ KONU
Jeolog Mülakatları