Jeoloji Yüksek Mühendisi Nedir?

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nedir?

Jeoloji Yüksek Mühendisi Ne Demek?

Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde mezun olan kişiler Jeoloji Mühendisi unvanını alır. Dört yıllık lisans eğitimlerini yüksek lisans eğitimi ile tamamlamak isteyen kişiler ise eğitimleri sonunda Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak adlandırılırlar. Jeoloji Yüksek Mühendisleri uzmanlaştıkları alan dahilinde; petrol, maden, yeraltı suyu ve atık yönetimi konularında projelerin geliştirilmesine katkı sağlar. Bölgesel kalkınmaya yardımcı olması için gerekli verileri toplayıp analiz eder. Bunların yanı sıra büyük inşaat faaliyetlerinde sahada meydana gelebilecek olası etkileri tespit etmek için kaya, toprak, yeraltı suyu ve diğer koşulların teknik ve bilimsel araştırmasını yapar.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Temel jeolojik özelliklerin saptamasından, yeraltı kaynakları ile yeraltı sularını aramaya kadar çeşitli alanlarda hizmet veren Jeoloji Yüksek Mühendislerinin, mesleki sorumlukları arasında şunlar bulunur;

  • Havaalanı, karayolu ve demiryolu ulaşım ağlarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesini sağlamak,
  • Yer üstünde ya da yer altında yapılan araştırmalarda bulunan fosillerin kimyasal analizini yapmak,
  • Binaların yerleşimi, depremlerin olası etkileri hakkında raporlar hazırlamak,
  • İnşaat mühendisleri tarafından oluşturulan bulguları ve raporların değerlendirmesini yapmak.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Lisans diplomasını Jeoloji Mühendisliği bölümünden alan kişiler başta olmak üzere ilgili mühendislik alanlarında lisans eğitimi görmüş kişiler de bilimsel hazırlık eğitimi alarak Jeoloji Mühendisliğinde yükseklisans ve doktora eğitimine devam edebilirler. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra Jeoloji Yüksek Mühendisi ünvanını alırlar.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliğiyle ilgili lisansüstü eğitim programlarına kabul edilip, verilen dersleri tamamladıktan sonra bilim uzmanı ya da bilim doktoru unvanına sahip olunur. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora eğitimi esnasında en az bir adet ulusal kongreye sözlü sunum ile katılma veya Türkçe herhangi bir dergide yayın gerçekleştirme, uluslararası hakemli bir dergide en az bir adet yayın yapma şartı arar.