Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

Farklı çalışma kültürlerinin ve çağdaş iş ortamlarının ihtiyacına cevap veren ödüllü tasarımları; fonksiyonel, esnek üretimi ile Türkiye’de mobilya sektöründe önemli bir yere sahip olan firmamızın gelişen ve büyüyen organizasyonunda görev alacak yeni arkadaşlar aramaktayız.

 • Üniversitelerin Maliye, Muhasebe, İşletme, İktisat vb. bölümlerden mezun,
 • Tercihen yüksek lisans mezunu,
 • Üretim sektöründe çalışmış,
 • 5 Yıl ve üzeri muhasebe alanında yöneticilik deneyimi olan,
 • ERP tecrübesi olan, 
 • SAP programını iyi kullanabilen,
 • SMMM belgesi olan,
 • Vergi Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Genel Muhasebe ve Mali İşler konusunda güncel mevzuat bilgisine sahip,e-fatura, e-irsaliye işleyiş bilgisine sahip,
 • Finansal risk analizi, bütçe hazırlama ve raporlama konusunda deneyime sahip,
 • Vergi Daireleri, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri vb. resmi kurumlarla ilişkileri yönetebilecek deneyime sahip,
 • Organizasyon ve planlama becerisi olan insan ilişkilerinde başarılı,
 • KDV ve diğer vergi iadeleri konularında deneyimli,
 • Analitik ve stratejik düşünce yapısına sahip, çözüm odaklı ve yeniliklere açık,
 • İdare ve koordinasyon becerisi yüksek, ekip yönetme tecrübesine sahip,
 • Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Askerliğini tamamlamış (Erkek adaylar için).

İŞ TANIMI

 • Tüm faaliyetlerin muhasebe kayıtlarına doğru ve zamanında yansıtılmasını sağlamak,
 • Yerinde yapılan muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve belgelerle uyumlu olduğunu denetlemek
 • Satın alma, üretim ve satış süreçlerinin yarattığı gelir ve gider hesaplarını denetlemek, doğru cari hesaplara kayıt yapılmasını sağlamak,
 • Ürün maliyet hesaplarının doğru yapıldığını ve muhasebe kayıtlarına yansıtıldığını denetlemek,
 • Dönem SGK muhtasar, KDV, vergi vb. beyannamelerinin zamanında ve doğru tahakkukun yapılması sağlamak,
 • Satışlar sonucunda oluşan gelir faturalarının, zamanında ve eksiksiz olarak düzenlendiğini, müşterilere gönderildiğini ve cari hesaplara doğru yansıtılmasını sağlamak,
 • Ay sonu tahakkuk ve ayarlama kayıtlarını yapmak, mizanı ve bilanço gelir tablosunu mali takvime uygun olarak hazırlamak,
 • Muhasebe hesap planını, bütçe hesap planı ve maliyet muhasebesi ile uyumlu ve eş hale getirmek ve değişen durumlara göre hesap planını revize etmek,
 • Vergi dairelerine aylık ve dönemsel olarak sunulması gereken geçici vergi, kurumlar vergisi, KDV, muhtasar ve damga vergisi vb. beyannamelerini düzenlemek,
 • Şirket üst yönetimi için gereken gelir tablosu, bilanço, faaliyet raporu gibi tüm mali raporların doğru ve zamanında hazırlanmasını sağlamak ve raporlamak,
 • Firma içerisinde takip edilen projelerin kârlılık ve maliyet raporlarını bir sonraki ay KDV beyannamesi dönemine kadar hazırlamak, gerekli kontrol ve düzeltmeleri yapmak, ilgilileri tarafından gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve üst yönetime hatasız ve doğru olarak raporlamak,
 • Mali Mesuliyet merkezli oluşturulan gelir ve gider merkezlerinin her bir gelir merkezi bazında ve konsolide olarak kârlılık raporlarının hazırlanmasını sağlamak, gerekli kontrolleri yapmak ve üst yönetime raporlamasını sağlamak,
 • Gider merkezleri bazında ve konsolide olarak şirketin tüm gider kalemlerinin aylık bazlarda hazırlanmasını sağlamak, gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve üst yönetime raporlanmasını sağlamak,
 • Gelir ve giderlerin dönemsellik ilkesine uygun olarak hesaplara yansıtılmasını sağlamak,
 • Ay ve dönem sonlarında hesap bakiyelerinin hızlı kontrolü için iç denetim sistemlerini kurmak,
 • Şirket envanter çalışmalarını belirli periyotlarda ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlamak,
 • Resmi defterlerin basım ve noter tasdik işlemlerini yaptırmak ve resmi defterleri düzenli olarak yazdırmak,
 • Yönetim kurulu kararlarını yazdırmak ve tescil ettirmek,
 • Genel Kurul evraklarını hazırlamak, izlemek ve gerekli tescilleri yaptırmak,
 • Departmanındaki personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Mobilya & Aksesuar, Ev Mobilyaları, Ofis Mobilyaları , Ofis Mobilyası ve Dekorasyonu

Çalışma Şekli:

Hafta içi 08.30 - 18.30

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemekhane

Çalışan Sayısı:

350-449