Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bölge Sorumlusu

Eyfel Kozmetik A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Eskişehir, Trabzon, İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

497 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

497 başvuru

Departman

Operasyon

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Perakende sektöründe tüm Türkiye çapında faaliyet gösteren Eyfel Parfüm  bünyesinde istihdam edilmek üzere Bölge Sorumluları arıyoruz. 

 • Üniversite Mezunu, 
 • Perakendecilik ve Satış pazarlama konularında en az 2 yıl tecrübesi olan, 
 • MS Office uygulamalarına hâkim, 
 • Sürücü ehliyetine sahip ve Aktif Seyahat edebilecek, 
 • Analitik düşünce yapısına ve zaman yönetimi becerisine sahip, 
 • Ekip yönetme ve liderlik yönü güçlü, 
 • Müşteri odaklı bakış açısına sahip, 
 • Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek, 
 • Erkek adaylar için Askerliğini tamamlamış, 

İŞ TANIMI :

 
 • Kendisine bağlı mağazaların satış hedeflerine ulaşmasını sağlamak, 
 • Mağaza kadrolarını oluşturmak, 
 • Bölgesindeki mağazaların envanter, stok ve siparişlerini kontrol ederek tüm iş süreçlerinin doğru çalışmasını sağlamak, 
 • Merkez ve mağazalar arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını sağlamak, 
 • Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, stok yönetimi, mağazacılık disiplinleri konusunda kendisini ve ekibini sürekli geliştirmek, 
 • Sorumlu olduğu görevler ile ilgili üst yönetime zamanında ve doğru raporlamalar yapmak.  

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Bölge Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bölge Sorumlusu Bölge Sorumlusu Maaşları Bölge Sorumlusu Nasıl Olunur? Bölge Sorumlusu Nedir? Bölge Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

EYFEL PARFÜM 2009 yılında kurulmuştur. Üsküdar’da ilk mağaza ile başlayan Eyfel Parfüm, kısa sürede kokuları beğenilen aranan altrenatif parfümler arasına girmeyi başarmıştır. 2011 yılında bayilik vermeye başlayan Eyfel, süreci çok hızlı ilerletmeyi başarmış çok kısa sürede yurt içi ve yurt dışında 2000’e yakın mağaza ile Türkiye’nin alternatif parfümde en fazla mağazasına sahip markası olmuştur. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan, Türkmenistan, Fas, Panama, Moğolistan, Ukrayna, Almanya, Polonya, Romanya, Ürdün Sırbistan, İspanya, Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

EYFEL PARFÜM 2009 yılında kurulmuştur. Üsküdar’da ilk mağaza ile başlayan Eyfel Parfüm, kısa sürede kokuları beğenilen aranan altrenatif parfümler arasına girmeyi başarmıştır. 2011 yılında bayilik vermeye başlayan Eyfel, süreci çok hızlı ilerletmeyi başarmış çok kısa sürede yurt içi ve yurt dışında 2000’e yakın mağaza ile Türkiye’nin alternatif parfümde en fazla mağazasına sahip markası olmuştur. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan, Türkmenistan, Fas, Panama, Moğolistan, Ukrayna, Almanya, Polonya, Romanya, Ürdün Sırbistan, İspanya, Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu; Eyfel Parfüm İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ( Adres: Orta Mahallesi 30 Ağustos Cad. No: 53/1 Tuzla/İstanbul, Tel: 0216 356 34 56, E-mail: info@eyfelparfum.com.tr, Mersis No: 0383041851100015 ) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak belirtilecektir.) uyarınca şirket içi görüntülü kamera kayıt sistemleri konusunda çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir.KVKK madde 10; “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”KANUNDA YER ALAN TEMEL TANIMLARKişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasınınengellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Orta Mahallesi 30 Ağustos Cad. No: 53/1Tuzla/İstanbul adresinde mukim Eyfel Parfüm İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’dir.Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERKurumumuzca, çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. Belirtile kişisel veriler;• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,• Kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenecektir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:a. Kimlik VerileriAd, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik no, cinsiyet, medeni hal, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi.b. İletişim VerileriTelefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi.c. Görsel ve İşitsel VerilerGerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.d. Özel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişte yer verilen dernek/vakıf üyelikleri, engelli olma durumu, kan grubu, sigara kullanımı vb. verilere. Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar.f. İş Deneyimi Verisi Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)d. Diğer VerilerSürücü belgesi verileri, hobisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’ye eklenen her türlü word, excel, sunum dosyaları.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel veriler, hukuki ilişki kurulması yahut başvuru sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda sözleşmeler ve başvurular, resmi internet sitesinde bulunan başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır. Görsel veriler ise gönderilen fotoğraflı öz geçmişlerden ve Şirket’in güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaat gereği yerleştirilen kameralardan toplanmaktadır. KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Eyfel Parfüm İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.EYFEL PARFÜM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’NİN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIKVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak çalışan adaylarının kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:• Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,• Özgeçmişlerde yer verilen referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,• Aday olunan pozisyona uyumluluğun tespiti ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinin kaydedilmesi,• Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİÇalışan adaylarına ilişkin Şirket’in elde ettiği kişisel veriler; sadece şirket içi ilgili departmanın değerlendirmesine sunmak ve pozisyona uygunluğunu teyit etmek amacıyla Şirket içerisinde aktarılabilecektir. Aynı zamanda çalışan adayının istihdamıyla ilgili uygun pozisyonun değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerine aday özgeçmişleri yönlendirilebilmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİKVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIİlgili kişi, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.BAŞURU HAKKININ İSTİSNALARIKVKK’nın 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin başvurularını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilecektir.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, internet sayfamızda formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Orta Mahallesi 30 Ağustos Cad. No: 53/1 Tuzla/İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile eyfelparfum@hs01.kep.trE-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.3.Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Eyfel Parfüm sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle info@eyfelparfum.com.tr E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.4.Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Eyfel Parfüm sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle info@eyfelparfum.com.trE-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ MD. 7ÜCRET: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edile

Detaylı Bilgi

Bölge Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bölge Sorumlusu Bölge Sorumlusu Maaşları Bölge Sorumlusu Nasıl Olunur? Bölge Sorumlusu Nedir? Bölge Sorumlusu İş İlanları