Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Satış Destek Uzmanı

KATRE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul(Avr.)(Zeytinburnu), Tekirdağ(Çerkezköy), İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

432 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

432 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Türkiye'nin on farklı ilinde şubesi bulunan Isıtma - Soğutma sektöründe faaliyet gösteren firmamızda çalışacak SATIŞ DESTEK UZMANI alınacaktır;
 
 
      Genel Nitelikler

·           ETASOL ve MS Office programlarını kullanabilen, tekdüzen hesap planına  hakim

·           Ekip çalışmasına yatkın

·           Analiz ve raporlama yapabilen

·           Analitik düşünebilen

·           Asgari Yüksekokul mezunu  

·           Satış destek departmanında en az 2 yıl tecrübeli

İş Tanımı

·         Stok, cari, fatura bazında karlılık raporlarının düzenlenmesi ve analiz edilmesi,

·         Günlük işlemlerin kontrolünün yapılması,

·         Cari bakiye takiplerinin yapılması,

·         Stok takiplerinin yapılması,

·         Fatura ve stok modülünden stok girişlerinin yapılması, kontrolü,

·         Satış faturalarının düzenlenmesi, tahsilatların ilgili hesaplara girilmesi,

·         Fiyat tekliflerinin hazırlanması,

·         Stokların depolar arası transferlerinin ilgili maliyet yöntemlerine göre yapılması,

·         120/320 borç alacak mutabakatlarının yapılması,

·         BS/BA mutabakatlarının yapılması,

·         Mal alış- satış fatura ve irsaliyelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip, kontrolün sağlanması,

·        Çek - senet şekil şartlarını bilen, çek-senet sürelerini takip eden,

·         Resmi belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü,


Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
B sınıfı

Satış Destek Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Destek Uzmanı Satış Destek Uzmanı Maaşları Satış Destek Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Destek Uzmanı Nedir? Satış Destek Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Katre Isı Sistemleri Müh. ve Tic. Ltd.Şti.

Katre Isı Sistemleri Müh. ve Tic. Ltd.Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KATRE ISI SAN. TİC. A.Ş. KVKK- ÇALIŞAN ADAY AYDINLATMA METNİ7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında,Yapılacak iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçiveya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini, hukuka uygun olarak erişilmesini ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİNİN KİMLİĞİ:Veri sorumlusu KATRE ISI SAN. TİC. A.Ş.’dir.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERÇalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden i ş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarasıİletişim Bilgisi Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi, referans iletişim bilgileriEğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmişFinansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi,Görsel Veri Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleriİşitsel Veri Ses kayıtlarıÖzel Nitelikli Kişisel Veri Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedirÇalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış loğlarıİzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefonDiğer Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileriÇALIŞAN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ Şirketin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi, İletişimin sağlanması, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, Şirketimiz İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesiKayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.ÇALIŞAN ADAYIN KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASIYukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz; Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektirKİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla; Şirketimize’e elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler, Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri, Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar, Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.Katre Isı San. Tic. A.Ş. olarak çalıştığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz.Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.Ayrıca; Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.6698 sayılı Kanun’unun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun’unun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, 6698 sayılı Kanun’unun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Demirciler sitesi1.Yol No:73 Zeytinburnu /İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.İLETİŞİM BİLGİLERİKatre Isı San. Tic. A.Ş.Adres: Demirciler sitesi1.Yol No:73 Zeytinburnu /İstanbulE-Posta: info@katre.comTelefon: (+90) 212 415 48 15

Detaylı Bilgi

KATRE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş İş İlanları

Satış Destek Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Destek Uzmanı Satış Destek Uzmanı Maaşları Satış Destek Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Destek Uzmanı Nedir? Satış Destek Uzmanı İş İlanları