Satış Destek Uzmanı Nedir?

Satış Destek Uzmanı Nedir?

Satış Destek Uzmanı Nasıl Olunur?

Satış destek uzmanı olmak için üniversitelerin iki yıllık ön lisans eğitim ya da dört yıllık lisans eğitim veren İşletme, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir.

Satış Destek Uzmanı Ne Demek?

Satış destek uzmanı; bir firmanın ya da bankanın satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla şube performanslarını takip eden, tedarik zinciri kapsamındaki müşterilere ürün ve hizmet tanıtımı yapan, firmaların dönemsel stratejilerini belirleyen kişiye verilen mesleki unvandır.

Satış Destek Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirketin satış alanında daha iyi hizmet vermesi için gereken koordinasyonu sağlayan satış destek uzmanının görev ve sorumluluklarından bazıları şunlardır:

 • Şirketin satış birimine ait takip edilen projelerin sonuçlandırılmasına yardımcı olmak,
 • Gelen/hazırlanan siparişlerin şirketin politikasına ve ilgili prosedürlere uygun olarak sisteme işlenmesini sağlamak,
 • Takiplerin yapılmasını sağlamak,
 • Siparişlerin müşteri tarafından teyit edilmesini sağlamak,
 • Siparişleri bilgisayar ortamına girmek ve kontrol etmek,
 • Müşteri ve firma arasındaki iletişimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
 • Ürün deposunda sevkiyat için bekleyen siparişlere ait nihai sevk emrini takip etmek,
 • Şirket içi yapılan toplantıların düzenli kayıtlarını tutmak,
 • Toplantılarda alınan kararların şirket personeline iletilmesini sağlamak,
 • Müşteriler ile iletişimin zamanında kurulmasını sağlamak,
 • Ofis düzeninden sorumlu olmak,
 • Şirket prosedürlerinde belirtilen maddelere uygun olarak yapılacak çalışmaları tamamlamak.