Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Genç Yetenek Programı - Yeni Mezun

KORAMİC YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bilecik(Bozüyük), Eskişehir, Mersin(Tarsus), İstanbul(Asya)(Tuzla)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Yönetim

Yönetim

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Yönetim

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Koramic Yapı Kimyasalları, ülkemizin önde gelen seramik üreticileri ile ortak markaları ve Avrupa’nın önde gelen yapı kimyasalı markası Cermix’i, Türkiye ve çevre ülkelerdeki inşaat sektörüne sunan yenilikçi ve uluslararası bir firmadır.

Yapı Kimyasalları sektörüne deneyimli işgücü kazandırmayı hedeflemiş olan Koramic, Genç Yetenek Yetiştirme Projesi ile yeni mezun arkadaşlarına hem deneyim kazandırmayı hem de program bitiminde takım oyuncusu olarak devam edeceği yetenekleri aramaktadır.

Eğer sende;

  • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden ve İdari bölümlerinden yeni mezun olduysan,
  • Kimya grubunda deneyim kazanmak istersen,
  • Ms Office programları ile aran iyiyse ve özellikle Excel ile çalışmayı seviyorsan,
  • Analiz, yorumlama ve sunum yetkinlerini geliştirmek istersen,
  • Planlama, organizasyon ve koordinasyon gibi çoklu takım oyuncuları ile iletişimini kuvvetlendirmeye istekliysen,
  • İstanbul Anadolu Yakasında, Bilecik/Bozüyük veya Eskişehir'de, Mersin/Tarsus'ta yerleşik düzen kurduysan veya kurabilirsen,

#BendeVarım demek için Genç Yetenek Yetiştirme Programımıza başvurunu bekliyoruz.

Aday Kriterleri

Tecrübesiz
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci)
İngilizce(Okuma : Orta, Yazma : Orta, Konuşma : Orta)
B sınıfı

Uzun Dönem Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzun Dönem Stajyer Uzun Dönem Stajyer Maaşları Uzun Dönem Stajyer Nasıl Olunur? Uzun Dönem Stajyer Nedir? Uzun Dönem Stajyer İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİDeğerli Çalışan/Stajyer Adayı, İlginiz için teşekkür ederiz. Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?İşbu aydınlatma metni, Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak Tarafımıza ileteceğiniz/iletmiş olduğunuz iş başvurusu/staj başvurusu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak, Ad-soyad, doğum tarihi/yeri, özgeçmişinizde yer vermeniz halinde medeni durum gibi kimlik bilgileri, ikamet adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz ve iş deneyiminiz, özgeçmişinizde bulunması halinde referans bilgileriniz dâhil iş başvurunuz kapsamında tarafımıza ileteceğiniz/ilettiğiniz her türlü kişisel veriler (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve özgeçmişinizde bulunması halinde sağlık bilgileriniz, dernek veya vakıf üyeliklerine ilişkin verileriniz gibi iş başvurusu kapsamında tarafımıza ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizin (bundan sonra “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak adlandırılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.(Bilerek Özel Nitelikli Kişisel Veri toplamamakla birlikte söz konusu verilerin özgeçmişinizde bulunması halinde bunları işlenmesi söz konusu olabilecektir.)HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLUYORUZ?Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (örneğin elektronik başvuru platformaları üzerinden ve/veya web sitemiz üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve bu yollarla ilettiğiniz özgeçmişiniz, e-posta ile yapmış olduğunuz başvuru sırasında gönderdiğiniz özgeçmişiniz ve/veya akabinde tarafınızla yapılacak görüşmeler sırasında vereceğiniz bilgiler) aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel Verilerinizi, gerekli olduğu ölçüde aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işliyoruz:Kanunun 5/2(f) maddesi uyarınca meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ve ayrıca açık rızanız ile; yapmış olduğunuz iş/staj başvurusunu değerlendirmek, sizinle mülakat görüşmeleri düzenlemek, yapılan değerlendirmeler ve/veya mülakatlar sonucu işe/staja uygun görülmeniz halinde işe alım/staj kabul işlemlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda sizinle iletişime geçmek ve iş/stajınızla ilgili diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla kanunun 5/2(c) maddesi uyarınca tarafınız ile Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebiyle ve başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için yetkinlik ve becerilerinizin uygun olup olmadığını belirleyebilmek ve potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla ölçülü ve amaca uygun olmak kaydı saklayacak ve işlenecektir. Ayrıca, Kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE AKTARILABİLECEĞİYalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yurtiçinde yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar, çözüm ortaklarımız ile gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz ayrıca referans olarak göstermeniz halinde geçmişteki işverenleriniz ya da diğer ilgili kişiler ile iş başvurunuzun değerlendirilmesi ya da bilgilerin teyit edilmesi amacı ile paylaşılabilecektir.6698 Sayılı Kanun madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,-Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.İşbu kanun maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre tarafımızın aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz:Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş.E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. No6/1 Tuzla İSTANBUL0216 423 34 33 koramicas@hs01.kep.tr

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Uzun Dönem Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uzun Dönem Stajyer Uzun Dönem Stajyer Maaşları Uzun Dönem Stajyer Nasıl Olunur? Uzun Dönem Stajyer Nedir? Uzun Dönem Stajyer İş İlanları