Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mersin
28 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.  bünyesinde mevcut ve/veya oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirmek üzere Genel Başvuruları kabul etmekteyiz.İŞ TANIMI

Genel Başvuru ilanına yapılan başvurular aday veritabanımızda saklı tutulacak, niteliklerinize ve yetkinliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda ihtiyaçlar doğrultusunda  değerlendirmeye alınacaktır.

 

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.

Aday Kriterleri

En çok 10 yıl tecrübeli
İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ İŞLEMESİ AYDINLATMA BEYANI Değerli Çalışan Adayı;Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.Bu beyan yapmakta olduğunuz ya da yapacağınız iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşacağınız özgeçmişiniz ve/veya çalışma özetinizde yer alan veya aday değerlendirme sürecimizin daha sonraki aşamalarında bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu “Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.”dir (“MIP” veya “Şirket”). KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? İş başvurusu yapmak amacıyla bizimle paylaştığınız/paylaşacağınız özgeçmişinizde ve/veya çalışma özetinizde yer alan kişisel verilerinizi (sağlık verileriniz dahil) ve aday değerlendirme sürecimizin sonraki aşamalarına geçtiğiniz takdirde sizden isteyebileceğimiz bazı ek kişisel verilerinizi (aşağıda belirtildiği üzere) aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için işleyebiliyoruz:• aday değerlendirme sürecinin yönetilmesi ile işe uygunluk analizlerinin yapılması;• işe alım / istihdam, iş akdi kurulduğu takdirde sunulacak ücret ile sağlanacak yan haklar ve menfaatlere yönelik ön-planlama süreci yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icrası;• iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması, icrası ve işe alımın gerçekleşmemesi halinde yeniden iletişim kurulması;• tesisimizin niteliği göz önüne alındığında; çalışan adayının sağlık durumunun işe uygunluğunun kontrolü;• yetkili kuruluşlar ile kanun gereği paylaşımı zorunlu bilgilerin paylaşılması (yukarıdakilerin hepsi birlikte “Amaçlar”).ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?Yukarıda belirtilen Amaçlar’ı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kişisel verilerinizi doğrudan sizden sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda ya da kariyer platformlarından toplayıp, saklayabiliyoruz. Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde, çalışanımız, yöneticilerimiz, ilgili teknik destek ekibimiz ve arşiv görevlilerimizce ulaşabilecek şekilde saklıyoruz.Açık rıza vermeniz durumunda kişisel verilerinizin bazılarını, adaylık durumu olumsuz sonuçlansa bile, aday havuzu oluşturmak ve gelecekte bir ihtiyacın doğması halinde tekrar kullanmak üzere İnsan Kaynaklarının ihtiyaç duyduğu süre kadar saklayabiliyoruz.Kişisel verilerinizi Kanun m. 5/2-(c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak toplamaktayız.ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ?Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için hr@mersinport.com.tr e-posta adresini kullanarak MIP İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler MIP tarafından dikkate alınmayabilir.MIP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.STATEMENT ON PERSONAL DATA PROCESSING CANDIDATE EMPLOYEE Dear Candidate Employee;Thank you for your interest in our Company. This statement has been prepared in accordance with article 10 of the Law No. 6698 on Protection of Personal Data (“Law”) to inform you about the processing of personal data you will share with us in your resume or curriculum vitae during your job application or other personal data you may share with us in the later stages of our candidate evaluation process. For the purpose of processing your personal data, the data controller, as defined under the Law, is “Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.” (“MIP” or the “Company”).WHY DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA? We may process your personal data (including your health data) disclosed in your resume or curriculum vitae that you have shared or will share with us in order to file a job application with our Company and additional personal data (as explained below) we may request from you if you qualify to pass on to the later stages of our candidate evaluation process for the following purposes:• managing candidate evaluation process and carrying-out job-appropriateness assessments;• carrying out recruitment/ employment processes, managing pre-planning processes with respect to salaries, side benefits and allowances to be provided if and when an employment contract is established, planning and/or performing the operational activities;• planning and performing the business continuity activities and if candidate is not recruited, reaching candidate again;• given the nature of your facility, checking whether candidate’s health conditions are sufficient for the work;• providing information to official authorities as and when required by the legislation (all of the above together the “Purposes”).HOW AND ON WHICH GROUND DO WE COLLECT AND STORE THE CANDIDATE EMPLOYEE PERSONAL DATA?We collect your personal data in line with the Purposes explained above when you share them with us in writing, verbally, physical and/or electronic environments or via online recruitment platforms. We store such personal data in electronic and/or physical platforms digitally or on paper in manners that can only be accessed by our employees, executives, IT support team and archive personnel.In case you give your explicit consent, we may store some of personal data even if your candidacy process ends in a negative way to create a candidate pool to be used for future vacancies for a term of needed.We collect your personal data in order to enter into or performance of agreement as per Article 5/2-(c) of the Law.DO WE SHARE THE CANDIDATE EMPLOYEE PERSONAL DATA WITH OTHERS?We do not share your personal data with third parties. WHAT ARE YOUR RIGHTS ABOUT YOUR PERSONAL DATA?To legally protect your personal data you may exercise the following rights under the Law:• Obtaining information as to whether your personal data is processed or not; • Obtaining information on how your personal data is processed; • Obtaining information on the purpose of processing your personal data and as to whether it was used in accordance with the purpose;• Obtaining information on local and foreign third parties who were transferred your personal data;• Demanding correction if your personal data were processed inaccurately or incompletely;• Demanding deletion or destruction of your personal data in accordance with the conditions stipulated in the applicable legislation;• Demanding notification of deletion, correction and destructions made in accordance with the applicable legislation to third persons;• Filing objection against unfavorable results obtained through analysis of your personal data using automatic systems only;• Claiming compensation for losses and damages that may arise from illegal processing of your personal data.You may contact MIP Human Resources Department at hr@mersinport.com.tr . However requests filed without observing the statutory requirements under the Law and its secondary legislation with respect to due process and content may be disregarded.I have been informed about the processing of my personal data by MIP for the above mentioned Purposes.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları