Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Vice Principal

NUN Okulları

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Beykoz)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Department

Education / Training 

Education / Training 

Application Count

263 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Application Count

263 application

Department

Education / Training 

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

For a better and more peaceful future, to raise dynamic generations that question with an innate sense of curiosity, act with the integrity of knowledge, will, emotion and action, have a value-centered, intellectual, aesthetic point of view, and can build a bridge between the past and the future within the framework of intercultural understanding and respect. In this direction, we established NUN Primary School in 2014, and NUN Middle School and High School in 2016. We continue to provide education in all three of our schools with the IB philosophy, which is an international education standard.


The IB helps schools develop well-rounded students who respond to challenges with optimism and open-mindedness, make moral decisions, understand the rights of people from different cultures, and know the world agenda, and offer high-quality international education programs.


As we started the 2016-2017 academic year, we completed our studies for authorization and became an IB World School on March 8, 2017. As of December 2018, we continue on our way as authorized at all levels as IB Continuum School.


We would like to meet at NUN Schools Beykoz Campus with school leaders who want to be a part of the NUN Family, who will be partners in our mission of raising good-willing people.


Vice Principal


 • Having a Bachelor's degree in Faculty of Education,
 • Having at least 5 years experience of school management,
 • Having International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) leadership experience.
 • Advanced English language skills,
 • Recent experience of international accreditation processes e.g., CIS,.
 • Having developed communication skills and ability to teamwork,
 • Competent in planning, organizing and time management,
 • Having enthusiasim to meet the physical, social and emotional needs of its students, faculty, staff, and administrators.
 • Experience in the extensive and effective usage of educational technology.
 • An in-depth knowledge of Turkish Ministry of Education laws and regulations.
 • Following up-to-date academic studies related to the field.


We are waiting for the applications of school leaders.


* In line with international child protection standards, NUN Schools place great emphasis on the protection of children. A careful consideration of a child protection element and detailed background research are involved in the selection process of the people to be assigned at the school. 


*We provide equal opportunity in a zero-discrimination workplace and not just welcome but also embrace everyone without regard to race, color, nationality, religion, gender, disability status, citizenship, or marital status.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)
Completed, Exempt

Okul Müdür Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Okul Müdür Yardımcısı Okul Müdür Yardımcısı Maaşları Okul Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur? Okul Müdür Yardımcısı Nedir? Okul Müdür Yardımcısı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSUİş bu Aydınlatma Metni, ilgili kişilerden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan “NUN Eğitim Ve Kültür Vakfı Özel NUN Okulları İktisadi İşletmesi, RSY İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Beykoz Şubesi NUN Okulları (İş bu aydınlatma metnin de kısaca “NUN OKULLARI” olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve ilgili kişi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARIİşlenen Kişisel Veriler Açıklama İşlenme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki SebebiKimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin kimliğine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası girmektedir. -Çalışan Adayı/Stajyer başvuru sürecinin yürütülmesi KVKK m.5 f.1 Açık Rıza-İş alım sürecinin gerçekleştirilmesi -İş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi -Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı/stajyer ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesiİletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek veya tüzel kişinin iletişim bilgilerine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgiler ; telefon numarası, e-posta bilgisi, açık adres bilgisidir. KVKK m.5 f.1 Açık Rıza-Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı/stajyer ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesi-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi -Çalışan adayı/stajyer talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Çalışan Adayı Bilgisi Çalışan adayı ve stajyerlerin işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas alınacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veridir. -Çalışan adayı ve stajyerlerin niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi, KVKK m.5 f.1 Açık RızaBu bilgiler;(mesleki deneyim bilgisi, eğitim bilgileri, staj tecrübeleri, yabancı dil bilgisi ve özgeçmişte bulunan diğer bilgiler) -İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,-Yetkinliklerinizin pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses ve video kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesi-İş sürekliliğinin sağlanması Özlük Verileri Çalışan adayı/stajyerin özlük haklarının elde edilmesine yönelik her türlü veriyi ifade eder. Bu bilgiler; özgeçmiş, önyazı, değerlendirme ve test sonuçları, askerlik ilişik bilgisi ve Özgeçmişte bulunan diğer bilgiler -Aday çalışan başvuru, seçim ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi KVKK m.5 f.1 Açık Rıza– İş ilişkisinin kurulması -Pozisyon özelinde yeterliliğinizin değerlendirilmesi ve doğrulanması Okulumuzun insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi Okulumuzun faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi-İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. -Okul kampüslerimize iş görüşmesi için geldiğiniz durumlarda fiziksel mekan güvenliğinin temin edilebilmesi KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu OlmasıProje Bilgileri İşe Alım Sürecinde Adaya hazırlatılacak olan proje bilgisi(Adayın işe alım süreci sona erdiği anda proje bilgileri tamamen yok edilecektir. İşe alınması halinde açık rızasına dayalı olarak işlenebilecektir.) Aday çalışan başvuru, seçim ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi KVKK m.5 f.1 Açık Rıza– İş ilişkisinin kurulması -Pozisyon özelinde yeterliliğinizin değerlendirilmesi ve doğrulanması Görsel ve İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları, telefon görüşmeleri, video mülakat sırasında alınan kayıtlar ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler -Çalışan adayı ve stajyerlerin niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi, KVKK m.5 f.1 Açık Rıza-Yetkinliklerinizin pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses ve video mülakat kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesiTalep/Şikayet Yönetimi Bilgisi NUN Okulları’na iletilen her türlü talep ve şikayet ile bunların alınmasına dair her türlü kayıt ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü rapor, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olduğu takdirde talep/şikayet yönetim bilgisi teşkil eder. -Çalışan adayı ve stajyerlerin talep ve/veya şikâyetlerinin takibi KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz yukarıda belirtilen sebeplerle aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.İş başvurusu yapabildiğiniz internet sitemiz, e-mail adresimiz, kariyer, ve linkedin gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden (özellikle CV ve CV üzerinde yer alan bilgiler) iş görüşmelerimiz ve iş görüşmelerimiz çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla, Çalışan Adayı/Stajyerlerin e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla, İşe alım sürecinde belirli aşamaları geçmeniz halinde video mülakat/telefon /testler aracılığıyla,NUN Okulları kampüs içi güvenliğinin ve iş akışı denetiminin sağlanması amacıyla kullanılan sistemler ve kameralar aracılığıyla,4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNUN Okulları kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin ön görülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIİlgili kişilerin, NUN Okulları ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur.İlgili kişiler, NUN Okullarına kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin NUN Okulları tarafından bu bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda ilgili kişiler;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Okul’un Elmalı Mah. Beykoz Elmalı Yolu Sok. No:5/1 Beykoz-İstanbul Türkiye adresine ulaştırabilir yahut dijital olarak info@nunokullari.com e-mail adresine iletebilirsiniz.NUN OKULLARI, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,• Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,• Talep konunuzun, Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde NUN Okulları’na iletmeniz durumunda NUN, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.Okudum, Anladım.İsim-SoyisimİmzaTarih:

Detaylı Bilgi

NUN Okulları İş İlanları

Okul Müdür Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Okul Müdür Yardımcısı Okul Müdür Yardımcısı Maaşları Okul Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur? Okul Müdür Yardımcısı Nedir? Okul Müdür Yardımcısı İş İlanları