Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Ar- Ge CMC Kıdemli Uzmanı

Onko İlaç Tic. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

51 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

51 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ileri teknoloji ile donatılmış fabrikamızda görevlendirilmek üzere " Ar-Ge CMC Kıdemli Uzmanı " arıyoruz.

 • Üniversitelerin Eczacılık, Kimya, Kimya Mühendisliği, veya ilgili bölümlerinden mezun (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora),
 • İlaç sektöründe Ar-Ge bölümünde CMC pozisyonunda en az 5 yıl tecrübeli,
 • Ruhsatlandırma süreçleri ve ilgili mevzuat hakkında deneyimli, CTD hazırlama bilgisine sahip,
 • Farmakope, bilimsel yayın takibi, okuma ve değerlendirme konularında yetkin,
 • Ar-Ge Merkezi faaliyetleri, Teşvik projeleri, TÜBİTAK, San-tez takibi ve raporlanması konusunda deneyimli,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen, 
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, 
 • Tercihen İstanbul Anadolu Yakası veya Gebze – Kocaeli civarında ikamet eden.

 

İŞ TANIMI

 • Ruhsat dosyalarının ilgili modüllerinin CTD formatına uygun olarak hazırlanması ve kontrollerinin yapılması,
 • Yeni ürünlerin ruhsat müracaatlarının yapılabilmesi için gerekli tüm dokümanları oluşturmak,
 • Standart Prosedür, Talimatlar, Stabilite, proses, validasyon dokümanlarının yazılması, revize edilmesi ve eğitimlerinin verilmesi,
 • Ar-Ge Merkezi faaliyetlerinin ilgili işlemlerini Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı online sistemi üzerinden yapmak,
 • Teşvik projeleri, TÜBİTAK, San-tez ve benzeri projelerin takip ve raporlanmasında görev almak.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı

Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

Onko & Koçsel İlaçları olarak 1987`den bu yana yeni tedavi ile ileri teknolojiye entegre, temel tedavinin yanı sıra yaşam kalitesini de artıran ilaçları Türk tıbbının hizmetine sunmayı misyon haline getirdik. Onkoloji alanında 30 yılı aşkın tecrübemizi, yeni üretim tesisleri ile birlikte uluslararası pazarlara taşıma hedefi için çalışmalarımıza ilkelerimizi özümseyerek hızla devam ediyoruz. Her gün hayat kurtarıyor, ortalama yaşamayı uzatıyoruz. Bu amaç yaptığımız işlerde daha tutkulu olmamızı sağlıyoruz. Daha sağlıklı bir gelecek için akılcı çözümler üretiyoruz. Topluma, farkındalık ve erken teşhis yardım almak ve tedavi etmek. Bir gün daha fazla yaşamak için nelerden vazgeçerdiniz? Peki ya 10 yıl? Bir gün bile daha fazla yaşamanın değerini biliyoruz, bu yüzden toplum için bunu sağlamaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Onko & Koçsel İlaçları olarak 1987`den bu yana yeni tedavi ile ileri teknolojiye entegre, temel tedavinin yanı sıra yaşam kalitesini de artıran ilaçları Türk tıbbının hizmetine sunmayı misyon haline getirdik. Onkoloji alanında 30 yılı aşkın tecrübemizi, yeni üretim tesisleri ile birlikte uluslararası pazarlara taşıma hedefi için çalışmalarımıza ilkelerimizi özümseyerek hızla devam ediyoruz. Her gün hayat kurtarıyor, ortalama yaşamayı uzatıyoruz. Bu amaç yaptığımız işlerde daha tutkulu olmamızı sağlıyoruz. Daha sağlıklı bir gelecek için akılcı çözümler üretiyoruz. Topluma, farkındalık ve erken teşhis yardım almak ve tedavi etmek. Bir gün daha fazla yaşamak için nelerden vazgeçerdiniz? Peki ya 10 yıl? Bir gün bile daha fazla yaşamanın değerini biliyoruz, bu yüzden toplum için bunu sağlamaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BEYANIOnko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. ve Koçsel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. unvanıyla (bundan sonra Onko ve Koçsel olarak adlandırılacaktır) , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.1. VERİ SORUMLUSU6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Onko ve Koçsel tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Onko ve Koçsel , İşe alım süreçlerinde; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatıyla kişisel verilerinizi (Kimlik, mesleki deneyim, iletişim, aktif araç kullanma bilgisi, özlük, sağlık, sabıka kaydı, güvenlik kamera kayıtları) kurum içerisinde işlenebilmektedir.Onko ve Koçsel , Kanunların zorunlu kıldığı ve alınması gereken kişisel veriler haricinde aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işleyebilir;• Personel alımlarında stajyer ve aday çalışanların değerlendirilebilmesi, istihdamın sağlanabilmesi,• Aday çalışanların tercih sebebi olması durumunda iletişimin kurulabilmesi, • Aday çalışanlarımızın üretim faaliyetlerini etkileyebilecek sağlık problemlerinin olup olmadığının tespit edilebilmesi,• Aday çalışanların sabıka ve hüküm bilgisinin tespit edilebilmesi,• Aday çalışanların, başvurduğu iş alanına ilişkin araç kullanım durumunun tespit edilebilmesi,• Aday çalışanların mesleki yeterliliklerinin tespit edilebilmesi ve tercih sebebi olup olmadığının analiz edilebilmesi,• Kuruma yapılan bireysel başvurularda, firmanın fiziksel güvenlik önlemlerinin temin edilebilmesi ve kurum bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi,Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Onko & Koçsel İlaç internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİKişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; Onko & Koçsel İlaç internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASIİlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler, kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı Grup Şirketi ile paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel verileriniz mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir.Onko ve Koçsel bünyesindeki kişisel verileriniz yurtdışı hiçbir kurum ile paylaşılmamaktadır.5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLERKişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda, Onko ve Koçsel ’e başvuruda bulunabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Onko ve Koçsel tarafından en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Onko ve Koçsel tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır. 7. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;Yazılı talebinizi noter aracılığı ile Koşuyolu Caddesi No:34 34718 Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul/Türkiye adresine veya aşağıda belirtilen şirketlerimizin kayıtlı kep adreslerine gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri;Kişisel verileriniz ile ilgili tüm talep ve başvurularınızı Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz. Başvuru sürecinizin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kişisel Veri Başvuru Formu ’nda “Veri Sorumlusu” seçeneğinin doldurulması önem arz etmektedir.Onko Veri Sorumlusu Unvanı: Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.Koçsel Veri Sorumlusu Unvanı: Koçsel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.Noter Aracılığı ile Yapılacak Başvurular İçin;• Onko Adres: : Koşuyolu Cd. No:34 Koşuyolu Kadıköy, İstanbul / Türkiye• Koçsel Adres: : Koşuyolu Cd. No:34 Koşuyolu Kadıköy, İstanbul / TürkiyeKep Adresi ile Yapılacak Başvurular İçin;• Onko Kep Adresi : onkoilac@hs02.kep.tr• Koçsel Kep Adresi : kocsel@hs02.kep.trBizzat Yapılacak Başvurular İçin;• Onko Adres: Koşuyolu Cd. No:34 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul / Türkiye• Koçsel Adres: Koşuyolu Cd. No:34 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul / Türkiye

Detaylı Bilgi

Onko İlaç Tic. A.Ş. İş İlanları

Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Elemanı İş İlanları