Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Selçuklu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

111 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

111 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun
 • Kalite Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi
 • Kalite Kontrol Bölümünde 3 yıl deneyim sahibi
 • Takım Çalışmasına yatkın
 • Ölçme Tekniği, Kalibrasyon, Giriş, Proses, Son Kontrol Proseslerine hakim
 • Raporlama becerisi yüksek
 • Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip
 • MS Office programlarına hakim
 • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip
 • Üç boyutlu ölçüm cihazı kullanma konusunda tecrübeli
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış


İŞ TANIMI

 • Kalite Kontrol Faaliyetlerinin sonuçlarının düzenli bir şekilde raporlanması
 • Ürünlerin kontrol ve test sonuçlarının takibi
 • Kalite Kontrol Süreci içinde yaşanan problemler ve hatalara karşı düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Girdi, Proses, Son Kontrol faaliyetlerinde yapılan çalışmalardan sorumlu olmak
 • Kalite Kontrol Bölümüne ait süreç performanslarının izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesini sağlamak
 • Firmada kullanılan cihazların kalibrasyon süreçlerinin takibini sağlamak
 • Giriş, Proses ve Son kontrol aşamasında çıkan uygunsuzlukları düzelttirmek ve raporlamak
 • Kendine bağlı Kalite Kontrol Personellerinin eğitimi ve geliştirilmesi sürecini yürütmek

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Kalite Kontrol Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Uzmanı Kalite Kontrol Uzmanı Maaşları Kalite Kontrol Uzmanı Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Uzmanı Nedir? Kalite Kontrol Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

2002 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup dalgıç motor ve pompa imalatı yapmaktadır.2013 yılında Polmot firması dalgıç motor ve pompa konusunda dünyada söz sahibi olan Caprari firmasıyla yeni bir yatırım ve pazar payını artırmak için iş ortağı olmuştur.

2002 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup dalgıç motor ve pompa imalatı yapmaktadır.2013 yılında Polmot firması dalgıç motor ve pompa konusunda dünyada söz sahibi olan Caprari firmasıyla yeni bir yatırım ve pazar payını artırmak için iş ortağı olmuştur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİPolmot Motor Mak. San. ve Tic. A.Ş. (“Polmot Motor” ve “Şirket”) olarak kişiselverilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Polmot Motor, kişiselverilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması vegizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyedegüvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamındaveri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuatçerçevesinde işlemekteyiz.1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin KimliğiKişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Polmot Motor Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafındanhangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.2) Kişisel Verilerin İşlenme AmacıToplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarakPolmot Motor tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: Polmot Motor’un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarınauygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekliçalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; Polmot Motor’un insan kaynakları politikasının belirlenmesi ile faaliyetlerininyürütülmesi ve icra edilmesi; Polmot Motor’un kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi,planlanması ve uygulanması; Polmot Motor ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik, hukukiemniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması; Polmot Motor’un ticari itibarı ve oluşturduğu güvenin korunması; Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama,bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkinolarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla;yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumlulukaktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş,bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukukioperasyonlarının yönetilmesi; Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi,değerlendirilmesi, yanıtlanması; Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairisistemlerle sağlanması; İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğününyerine getirilmesi; KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları veamaçları kapsamında işlenmektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verilerinizotomatik karar verme kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu durum oluşturulacakraporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz etmektedir.Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizinsağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetinyürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticariemniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt dışına AktarımKişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK m.8 ve m.9kapsamında, Polmot Motor tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır: Polmot Motor’un iş ortakları ve iştirakleri, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun vemevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar, Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatlarınemrettiği kurum, kuruluş, kişi ve şirketler ile; Ürün ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere,Aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKKuyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ileaktarılacaktır.Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;İlgili kişinin açık rızasının bulunması veya Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilenülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5.maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar), Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’dabelirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6.maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhütedilmesi ve Kurul’un izninin bulunması,durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilenülkeleri ilan edecektir.4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklıkanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumunsağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaatihukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafındanöngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla daişlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5) Kişisel Verilerin Saklanacağı SüreKişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sürekadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önündebulundurulmaktadır: İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyetgösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre, İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgilikişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre, İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun eldeedeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerliolacağı süre, İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk,maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre, Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde günceltutulmasına elverişli olup olmadığı, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alankişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre, Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı birhakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Polmot internetadresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Polmot Motor Mak. San. ve Tic. A.Ş. Kişisel VerilerinKorunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Polmot Motor’a iletmenizdurumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içindesonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Polmot Motortarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bukapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinsilinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruyacevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibarenotuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri KorumaKurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmedenşikâyet yoluna başvurulamaz.Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişiselverilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veyaaktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Polmot internetadresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.

Kalite Kontrol Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Kontrol Uzmanı Kalite Kontrol Uzmanı Maaşları Kalite Kontrol Uzmanı Nasıl Olunur? Kalite Kontrol Uzmanı Nedir? Kalite Kontrol Uzmanı İş İlanları