Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tekirdağ(Merkez, Çorlu, Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Ergene)
25 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Polyplex Europa olarak Avrupa Serbest Bölgesi Ergene'deki fabrikamıza,

mühendislik departmanında görevlendirilmek üzere aşağıda yer alan niteliklere uygun"Mekanik Bakım Teknisyeni "alınacaktır.

  • MYO veya meslek liselerinin torna,tesviye,motor,makine, metal gibi bölümlerinden mezun,
  • Üretim firmalarında mekanik bakım ve arıza giderimi konusunda min. 5 yıl deneyimli,
  • Teknik resim ve montaj resimlerini okuyabilen
  • Kaynak (elektrik-ark ve gazaltı) bilgisi olan ve yapabilen,
  • Hidrolik, pnömatik ve mekanik sistemler (güç aktarım sistemleri, transfer ve taşıma sistemleri vb.) konularında tecrübeli,
  • Tercihen Torna-Freze kullanabilen
  • Askerliğini yapmış,
  • 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek,

adayların başvuruları beklenmektedir.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı

Mekanik Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Teknisyeni Mekanik Bakım Teknisyeni Maaşları Mekanik Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Teknisyeni Nedir? Mekanik Bakım Teknisyeni İş İlanları
Hakkımızda

Polyplex Europa Polyester Film San. ve Tic. A.Ş.

Polyplex Europa Polyester Film San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDAAYDINLATMA METNİ Değerli Çalışan Adayımız, Firmamıza gösterdiğiniz ilgi ve yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz.Polyplex Europa Polyester Film Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Polyplex” ve/veya “Şirket”) olarak çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz(1) kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları ile aktarım amaçları ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili olarak işbu “Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) ile sizleri bilgilendirmek isteriz.İşlenen Kişisel Verileriniz Şirket’e yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:a. Kimlik Bilgileriniz: Adınız soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz. b. İletişim Bilgileriniz: Şirketimize iletmiş olduğunu adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz.c. Mesleki Deneyim Bilgileriniz: İşe başvuru sürecinde sağlamış olduğunuz özgeçmişlerde ve/veya doldurduğunuz başvuru formunda yer alan önceki iş tecrübeleriniz (daha önce çalıştığınız firmanın adı, buradaki unvan ve sorumluluklarınız, işe başlama ve işten ayrılma tarihleriniz ve ayrılma sebebiniz), sahip olduğunuz sertifikalara ilişkin bilgiler, yetenek ve becerilerinize ilişkin bilgiler, yabancı dil bilginiz, bu yabancı dili öğrendiğiniz yer, yazılım ve bilgisayar programlarına ilişkin bilgi seviyeniz, referanslarınıza ilişkin bilgiler d. Diğer Bilgiler (Çalışan Adayı Diğer Bilgiler): İşe başvuru sürecinde sağlamış olduğunuz özgeçmişlerde ve/veya doldurduğunuz başvuru formunda yer alan öğrenim bilgileriniz (eğitim durumu, okuduğunuz okullar, bölümünüz, başlangıç-bitiş tarihleri), hobileriniz, işe başvuru esnasında belirttiğiniz sigara kullanım durumunuz, maaş beklentiniz, vardiya tercihleriniz, seyahat engelinizin olup olmadığı bilgisi, araç ehliyeti bilgisi (araç kullanımı gerektiren pozisyonlara başvuru yapan adaylar için), askerlik durumunuz, şirkette başvurmuş olduğunuz pozisyona bağlı olarak kişilik envanteri ve/veya genel yetenek ve matematik testine katılmanız durumunda bunların sonuçları, başvuru formunuzda ilettiğiniz ve mülakatlar sırasında paylaştığınız bilgiler, sizinle yapılan mülakat değerlendirmesi ile Şirketimiz tarafından yapılabilecek araştırma sonucunda hakkınızda elde edilebilecek bilgiler.e. Diğer Bilgiler (Referans Bilgisi): İşe başvuru sürecinde sağlamış olduğunuz özgeçmişlerde ve/veya doldurduğunuz başvuru formunda yer alan referans bilgileri, referans kişinin başvurunuz kapsamında ilettiği geri dönüşler.(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)(1) İlgili mevzuata göre “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi ve İşlenme AmaçlarıKişisel Verileriniz, kariyer.net aracılığı ile Şirket’e ilettiğiniz başvuru ve özgeçmişiniz ile Şirket’e farklı kanallardan (elden teslim, posta, elektronik posta gibi) yazılı olarak ileteceğiniz bilgiler, özgeçmiş, başvuru formu gibi belgeler, Şirket ile sözlü (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferansı vb.) yapılabilecek mülakatlar sırasında edinilen bilgiler ve başvuru belgelerinizde referans olarak gösterdiğiniz kişiler ile yapılan görüşmeler aracılığı ile elde edilmekte ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Şirket tarafından otomatik yöntemlerle (şirketin kullandığı elektronik sistem ve programlar aracılığı ile) ve otomatik olmayan yöntemlerle (fiziki dosya ve kayıt tutulması ile) işlenmektedir.]İstihdam başvurusu değerlendirme sürecinin yürütülebilmesi kapsamında, Kişisel Verileriniz, iş başvurusu ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, aday olarak özellikleriniz, tecrübeleriniz ve yetkinliklerinizin görevlendirme yapılacak pozisyona uygunluğunun değerlendirilerek çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, süreç içerisinde (veya sizin için uygun olması ve onay vermeniz durumunda daha sonraki bir zamanda açılacak uygun bir pozisyon bulunması halinde) sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, sözleşmenin kurulmasıyla veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verileriniz ayrıca Şirket’in saklama ve yedekleme süreçleri kapsamında saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve Şirket’in yönetim ve denetim süreçleri kapsamında denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruştura/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusu olan Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.Yukarıda belirtilenlere ek olarak Kişisel Verileriniz, aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması;• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesib. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesid. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimie. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesif. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi• Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesiKişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiler ile PaylaşımıŞirketimiz bünyesinde Kişisel Verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.İsim soy isim, önceki iş deneyimi ve referans bilginiz, referans kontrolü yapılabilmesi amacıyla ve bunun için gerekli veriler ile sınırlı olarak iş başvurunuzda referans olarak belirttiğiniz kişiler ile paylaşılmaktadır.İş başvurunuz kapsamındaki Kişisel Verileriniz, herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve bununla sınırlı olarak, adli merciler/ yargı organları ile ve Şirket’in hukuki destek hizmeti aldığı avukat ve danışmanlarla paylaşılabilecektir. Yukarıda belirtilenler haricinde Kişisel Verileriniz yurt içi veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.KVKK Kapsamındaki Haklarınız KVKK çerçevesinde:i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,vii. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ix. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.Haklarınız Kapsamında Şirket’e Başvuru YollarıYukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte (2) ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde, (i) Avrupa Serbest Bölgesi No:4 Ergene/Tekirdağ adresindeki Şirket merkezinde yer alan İnsan Kaynakları Departmanı’na yazılı olarak elden teslim edebilir veya noter vasıtasıyla gönderebilir ya da (ii) güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde ya da daha önce Şirket’e bildirilen ve sistemlerde kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla hrpolyplexeuropa@polyplex.com adresine e-posta ile iletebilirsiniz. Başvurulara sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınızla ilgili olması veya vekaleten başvurularda kişinin bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisinin belgelendirilmesi gerekmektedir.(2) Kimliğinizi tespit için Şirket'e sunulacak belgeler açısından, kimlik bilgileri dışında bilgilere yer veren bir belge sunmamanızı ve sunduğunuz belgede herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi, kan grubu bilgisi) yer verilmemesini rica ederiz.Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız. Polyplex Europa Polyester Film Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı Bilgi

Mekanik Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mekanik Bakım Teknisyeni Mekanik Bakım Teknisyeni Maaşları Mekanik Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Mekanik Bakım Teknisyeni Nedir? Mekanik Bakım Teknisyeni İş İlanları